Čo je hriech?

Nedávno som uvažoval čo je hriech a prečo sa nazýva hriechom. Aká je jeho definícia a podstata?

Hriech je čin, ktorý má nepriaznivé následky a tieto následky spôsobujú živým bytostiam utrpenie. Hriech je čin, ktorý môže potešiť telo a zmysly, ale má opačný efekt na dušu. Dušu ubíja a spôsobuje jej v konečnom dôsledku nešťastie. Tiež môže byť aj škodlivý pre telo – napríklad intoxikácia.

Védy popisujú 4 piliere bezbožného života:

  1. Jedenie mäsa
  2. Intoxikácia
  3. Hazard
  4. Nemanželský sex

Môžeme vidieť, že mnohí ľudia sa v dnešnej spoločnosti venujú týmto bezbožným činnostiam (hriechom) a môžu si na chvíľu myslieť, že sú šťastní. Ale keď prídu reakcie za ich činy, bude ich to veľmi bolieť, či už na fyzickej, alebo psychickej úrovni.

Také jedenie mäsa celkovo neprospieva telu, ani vedomiu. Strava pôsobí na vedomie a vedomie znečistené mäsom nedokáže chápať duchovné témy. Jedenie mäsa ubližuje aj duši.

Intoxikácia je v spoločnosti všeobecne braná ako zlo. Teda aspoň z lekárskeho a psychologického hľadiska. Takisto hazard.

S nemanželským sexom je to už trochu kontroverzné. Mnohí ľudia si myslia, že mať nemanželský sex je v poriadku. A tak vznikajú nechcené deti a potraty. To asi moc v poriadku nie je. Navyše sexuálna príťažlivosť trvá len chvíľu a keď pominie, partner vyhľadáva iný objekt pre ukojenie svojich chtivých túžob. A tak zase vznikajú zlomené srdcia a pohlavné choroby. Nič príjemné, však?

Môžeme vidieť, že hriešne činnosti spôsobujú nemalé problémy a utrpenie. Preto sa odporúča tieto hriešne činnosti prestať robiť, aby človek toľko netrpel a mohol chápať svoju duchovnú podstatu. Kedykoľvek pociťujeme utrpenie a nešťastie, je to len následok nášho hriešneho konania. Je to príznak, že niečo nerobíme dobre. A môžeme sa sťažovať na svoje okolie, ale hlavný podiel viny nesieme my sami. Je to naša karma, naše reakcie za naše minulé činy. S týmto pochopením môžeme začať jednať tak, aby sme sa očistili od následkov hriešnych činov a mohli zažívať šťastie.

Existujú aj hriechy na jemnohmotnej úrovni ako sú pýcha, urážanie druhých, sebectvo, chtíč, chamtivosť atď.

Všetko toto buď škodí nám, alebo druhým. To sú hriechy.

Úryvok z knihy “Nektar oddanosti” hovorí:

V Bhagavad-gítě Pán říká, že člověk by měl zanechat všeho ostatního a odevzdat se Jemu. Také zde slibuje, že odevzdanou duši ochrání před reakcemi za všechny hříšné činy. Šríla Rúpa Gósvámí říká, že utrpení vyplývající z hříšných činností jsou následkem těchto hříchů a též hříchů spáchaných v našich dřívějších životech. Člověk se obvykle dopouští hříšných činností následkem nevědomosti, ale nevědomost neomlouvá a následků za hříšné činnosti nás nezbavuje. Hříšné činnosti jsou dvojího druhu: zralé a nezralé. Hříšné činnosti, za které v současnosti trpíme, se nazývají zralé a hříšné činnosti, které jsou v nás uschovány a za které jsme ještě netrpěli, se považují za nezralé. Člověk může například spáchat zločin, ale nebýt za něj ještě uvězněn. Jakmile je však vypátrán, okamžitě ho čeká trest. Podobně za některé hříšné činnosti na nás čeká utrpení v budoucnosti a za jiné, které jsou zralé, trpíme v současnosti.

Existuje tedy řetěz hříšných činností a je doprovázejícího utrpení. Podmíněné duše trpí za tyto hříchy život za životem. V současném životě trpí následky hříšných činností ze svého minulého života a mezitím si vytváří další utrpení pro svůj budoucí život. Zralé hříšné činnosti se projeví, když člověk trpí nějakou chronickou nemocí, když trpí nějakým právním postihem, když se narodí v nízké a degradované rodině nebo když je nevzdělaný či velice ošklivý.

V současnosti trpíme za mnoho předešlých hříšných činností, a v budoucnosti můžeme trpět za současné, ale všechny reakce hříšných činů lze okamžitě zastavit, zapojíme-li se do uvědomování si Kršny. Důkazem toho je citát Rúpy Gósvámího z jedenáctého zpěvu, čtrnácté kapitoly, 19. verše Šrímad Bhágavatamu. V tomto verši dává Pán Kršna pokyny Uddhavovi: „Můj drahý Uddhavo, oddaná služba je jako žhnoucí oheň, který může spálit na popel neomezené množství paliva, které do něho přiložíme.“ To znamená, že stejně jako planoucí oheň může spálit na popel jakékoliv množství paliva, tak oddaná služba Pánu může spálit veškeré hříšné činnosti.

——————————

O oddanej službe píšem v článku “Bhakti yoga“. Oddanou službou sa môžeme zbaviť následkov svojich minulých činností a prestať robiť ďalšie hriechy. Živú bytosť núti konať hriešne jej túžba. Aj keď vie, že bude trpieť, aj tak to spraví, pretože jej to prináša akýsi dočasný pôžitok, ktorý jej je prednejší. Ľudia sa opíjajú aj keď vedia, že im na druhý deň bude zle… Oddaná služba nás očisťuje od túžby konať hriešne. Jednoducho stratíme chuť na činnosti, ktoré nám škodia a začneme vykonávať činnosti, ktoré nám prospievajú. To je podstata a účinok oddanej služby. Každý, kto má s oddanou službou skúsenosť, to môže potvrdiť.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥