Sentimentalisti

Sentimentalita, – poddávanie sa, podliehanie citom, citovým rozpoloženiam a náladám na úkor rozumovej úvahy;

Narážam na pomerne veľa ľudí, ktorí dávajú prednosť svojim citom, názorom a myšlienkam pred realitou. Nazvime ich sentimentalisti. Svoje subjektívne vnímanie sveta považujú viac za realitu ako realitu samotnú. A keď sa snažia toto svoje vnímanie presadiť u druhých, narážajú na nezhody, pretože to často nebýva realita ako taká, ale akási fantázia, sentiment.

Keď niekto prezentuje objektívnu realitu na základe faktov, sentimentalisti majú často voči tomu výhrady, pokiaľ sa im to nepáči. Protestujú a presadzujú si svoje názory aj keď nemajú o danej téme hlbšie znalosti a nevidia realitu ako takú a nemajú tiež žiadne dôkazy. Napríklad pôrod sa zo sentimentálneho hľadiska môže zdať ako krásny, ale v realite je to veľmi bolestivá záležitosť pre ženu aj pre dieťa.

Ak chceme poznať objektívnu realitu, nemôžeme podliehať sentimentu a považovať svoje názory, myšlienky a pocity za pravdivé – mne sa to nepáči, lebo to cítim inak… Naše názory, myšlienky a pocity neurčujú realitu. Realita existuje nezávisle na našich subjektívnych dojmoch a je nanajvýš hlúpe považovať svoju subjektívnu realitu za pravdivejšiu ako objektívnu realitu. No aj napriek tomu toto sentimentalisti robia.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥