Ateizmus, Agnosticizmus, Ezoterika, New Age, Impersonalizmus, Mayavada, Hare Krišna

Bol som vychovávaný v kresťanskom duchu, ale neskôr som stratil vieru a stal sa zo mňa ateista.

Ateizmus

Keď som prosil Boha o pomoc a On mi nepomohol, stratil som vieru a začal som popierať existenciu Boha. Ešte v roku 2014 som bol ateista, jedol som mäso, bol som veľký nervák a egoista. To všetko sa zmenilo keď som 3x stretol na ulici mníchov z Hare Krišna, kúpil som si od nich knihy a prijal pozvanie na nedeľný program v ich chráme v Brne. Z nedeľného programu som si odniesol knihu s názvom Vedecké poznanie duše, ktorú som prečítal na jeden hlt a zmenila mi pohľad na život z ateistického na agnostický.

Ateizmus je vo svojej podstate takisto viera – viera v neexistenciu Boha. Ako ateista som sa moc nezamýšľal nad životom. Prijímal som modernú vedu ako najvyššie poznanie. Až kniha Vedecké poznanie duše mi otvorila oči a ukázala mi, že za hmotou musí existovať niečo viac – nejaká vyššia sila, ohromná inteligencia – Stvoriteľ. Prijímať teóriu, že celé toto ohromné stvorenie, celá Zem, jej príroda a celý vesmír vznikol z nejakého veľkého tresku si vyžaduje veľkú fantáziu.

Keď som sa v roku 2015 začal zaujímať o duchovný život, zaujímal som sa o rôzne koncepty duchovna ako je ezoterika, impersonalizmus, mayavada (majavada), New Age a Hare Krišna. Jedným očkom som spätne pozrel aj na kresťanstvo a Bibliu, ale to ma veľmi neoslovilo. Kresťanstvo je až príliš zjednodušené a ja som chcel vedieť viac.

New Age

Na začiatku svojej duchovnej cesty som narazil na učenie New Age, ktoré vysvetľovalo veľa vecí, ktoré som zažíval. New Age učí, že v súčasnej dobe prechádzame do Nového veku, do Zlatého veku Vodnára. Nazýva sa to vzostup (anglicky ascension). New Age učí tiež o bezpodmienečnej láske, spriaznených dušiach, karme, reinkarnácii, meditácii, prúdiacich vesmírnych energiách, ktoré ovplyvňujú dianie vo vesmíre a teda aj na Zemi, o mimozemských civilizáciach a ich interakcii s ľuďmi, o jemnohmotných bytostiach a komunikácii s nimi, o astrálnom svete, lucidnom snení, videnie aury a veľa ďalších zaujímavých tém. Je to úzko späté s ezoterikou. Tieto témy vyzerajú na prvý pohľad ako pekné bludy, ale sú reálne. Veľa ľudí má s týmito vecami skúsenosti. Ja tiež. Jedna vec je niečo si prečítať a veriť tomu. Druhá vec je niečo zažiť, potom si o tom prečítať a byť z toho v nemom úžase. Ja som najskôr zažil skúsenosť s bezpodmienečnou láskou a spriaznenou dušou a až potom, keď som bol užasnutý z toho, čo sa mi stalo, som si o tom prečítal a nestačil som sa čudovať. Čítal som presné príznaky toho, čo som zažil. Vtedy som začal študovať o duchovne viac a viac.

Keď ľudia prechádzajú vnútornou transformáciou, zvyčajne narazia na učenie New Age, pretože o tejto vnútornej transformácii učí a pekne vysvetľuje konkrétne témy, ktoré sú čerstvo duchovne prebudeným známe len z praxe a chýba im teória. Táto teória je obsiahnutá v učení New Age.

Ezoterika

Ezoterika bola pre mňa príťažlivá, pretože som si z nej mohol vybrať len to, čo mi vyhovuje a čo mi nevyhovuje, jednoducho nechám tak – veštenie, liečiteľstvo, meditácie, astrológia, jemnohmotné telá, čakry… K ezoterike som sa uchyľoval, pretože som ešte nebol pripravený prijať existenciu Boha, ale lákali ma duchovné témy.

Impersonalizmus a Mayavada

Impersonalizmus hlása, že Boh je akási neosobná energia, z ktorej všetko vychádza. Tento koncept Boha mi bol celkom blízky. Nebol som pripravený prijať Boha ako všemocnú osobu. Nevedel som si ani predstaviť ako môže byť Boh osoba. Bližšia mi bola predstava Boha ako akéhosi zhluku energie. No neuvedomoval som si, že energia musí mať aj svoj zdroj.

Mayavada (majaváda) hlása, že Boh je tiež len akási energia (neosobný brahman) a táto energia tvorí všetko, čiže všetko je Boh. Ja som boh, ty si boh, mačka je boh, pes je boh, steblo trávy je boh, stôl je boh… všetko je boh. Všetko je božská energia a to, čo zanikne (zomrie, zpráchnivie, rozpadne sa,…) vraj splynie s touto energiou. Aj tento koncept ma lákal, pretože kto by nechcel byť Boh? A po smrti splynúť so všeobjímajúcou láskou, nie je to krásna predstava? Byť Boh, môcť si tvoriť život podľa seba a po smrti len splynúť s láskou a byť láskou. Nádhera nie?

Hare Krišna

Kým som sa nechal unášať impersonalizmom a mayavadou, navštevoval som nedeľné programy Hare Krišna, ktorí tvrdili, že Boh je osoba a nazýva sa Krišna. Krišna znamená všepríťažlivý. Zo začiatku mi nešlo do hlavy ako môže byť Boh osoba, lebo som bol do značnej miery ovplyvnený impersonalizmom a mayavadou. Ako som pravidelne navštevoval oddaných Krišnu, dávalo mi učenie Hare Krišna stále väčší zmysel a Krišna ma priťahoval stále viac a viac.

Keď som bol s oddanými Krišnu, priťahoval ma Krišna. Keď som pár týždňov nebol s oddanými, moja myseľ si zase ulietavala v impersonalizme a mayavade. Neustále ma lákal koncept, že ja som Boh a som tvorca svojho života. Je to veľmi lákavé, ale veľmi zradné.

Neskôr som prečítal zopár krišňáckych kníh – Vedecké poznanie duše, Cestu sebarealizácie, Život pochádza zo života, Bhagavad-gítu,… a vypočul som si zopár prednášok o Krišnovi. Všade bolo jasne popisované, že Krišna je Najvyššia Osobnosť božstva, ktorá je pôvodom všetkého. Spočiatku nebolo ľahké pochopiť, že Boh je osoba. Ale ako som tak čítal a počúval prednášky, spomínal sa v nich aj koncept impersonalizmu a mayavady. Jasne a logicky boli tieto koncepty vysvetlené.

Som osoba. Ako môže z niečoho neosobného vzniknúť niečo osobné?

Mayavada tvrdí, že všetci sú boh. Lenže všetci majú hmotné telo, ktoré podlieha chorobám, nepríjemnostiam a smrti. Naozaj boh tomuto podlieha?

Veľký oceán sa skladá z nespočetne veľa malých kvapiek, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako celý oceán. Až na kvantitu. Množstvo vody v kvapke oceánu je oveľa menšie ako množstvo vody v celom oceáne. Krišna v Bhagavad-gíte (15.7) hovorí, že živé bytosti sú Jeho fragmentárnymi (neúplnými) čiastočkami. Podobne ako kvapky v oceáne sú fragmentárnymi čiastočkami oceánu.

Vo význame verša 15.7 sa píše: „Živá bytosť je večná a fragmentárna časť Najvyššieho Pána. To však neznamená, že je individuálna iba vo svojom podmienenom stave a že po oslobodení splynie s Najvyšším Pánom.“ Vyznávači mayavady nechápu, že tak, ako sú kvapky vody v oceáne malými čiastkami celku – oceánu, tak sú živé bytosti fragmentárnymi čiastočkami Boha. Majú rovnké vlastnosti, teda rovnakú kvalitu, ale líšia sa v kvantite. Oceán je navyše oveľa mocnejší ako kvapka z oceánu. Kvapky vody môžu tvrdiť, že sú oceán, ale to z nich oceán ešte nerobí.

Krišna má osobný, aj neosobný aspekt.

Bhagavad-gíta taká, aká je jasne hovorí o Bohu – zvrchovanom vládcovi (Isvara), o živých bytostiach, hmotnej prírode, čase a činnostiach (karme). To sú hlavné témy Bhagavad-gíty.

IMG_20160722_095718

V roku 2014 som začal čítať Bhagavad-gítu, ale vôbec som jej nerozumel. Ani som jej nemohol rozumieť, lebo som bol ateista a akúkoľvek duchovnú tému som považoval za výmysel. Až neskôr v roku 2016, keď som sa vďaka spoločnosti oddaných Krišnu dozvedel viac o vedomí Krišnu, som si prečítal Bhagavad-gítu a objavil som v nej úžasné poznanie, ktoré som nenašiel ani v ezoterike, ani v New Age, ani v kresťanstve, ani v impersonalizme a už vôbec nie v mayavade. Učenie Hare Krišna je tak obsiahle, že obsahuje všetko – ezoteriku, New age, kresťanstvo a vysvetľuje, že existuje aj neosobný, aj osobný aspekt Boha, teda zahŕňa aj impersonalizmus a mayavadu zavrhuje, pretože nedáva zmysel. Učenie Hare Krišna je zmysluplné, praktické a logické, no pre ľudí, ktorí majú v sebe zaryté rôzne koncepty ako New age, kresťanstvo, impersonalizmus či mayavadu, je spočiatku nepochopiteľné. Ale ako sa tak človek dozvedá viac o učení Hare Krišna a zapojí sa do procesu vedomia Krišnu, postupne získa osobnú skúsenosť a vďaka tomu bude schopný chápať viac a viac.

Učenie Hare Krišna nie je o slepej viere. Je to o praxi a následnom pochopení aké je prirodzené postavenie živej bytosti, aké sú jej prirodzené činnosti, kto je Boh a aké rôzne vzťahy môžeme k Nemu mať a veľa ďalšieho. Učenie Hare Krišna popisuje rôzne stupne vedomia, ktoré môžeme postupne dosiahnuť. Keď sa človek vďaka procesu oddanej služby posunie ďalej, vtedy zistí, že tento proces je skutočne funkčný a veľmi mocný. Pochopí, že doteraz sa snažil nejako pohnúť ďalej, no výsledky neboli také viditeľné. Až keď sa zapojil do procesu oddanej služby, zmenil sa jeho charakter a jeho túžby. K lepšiemu samozrejme.

Pochopiť oddanú službu a Krišnu môže človek jedine v spoločnosti oddaných Krišnu. Bez spoločnosti oddaných sa dá veľmi ľahko podľahnúť rôznym špekulatívnym konceptom ako je impersonalizmus a mayavada. Aj ja som bol veľmi ovplyvnený myšlienkovou špekuláciou (myseľ vytvára rôzne vlastné koncepty, ktoré sa zdajú byť pravdivé), ezoterikou a mayavádou a inými zaujímavými a lákavými konceptami, ktoré somnou rezonovali. Ale ako som tak trávil viac času s oddanými Krišnu, oddaná služba mi začala dávať oveľa väčší zmysel ako ostatné učenia a koncepty.

13320396_1322031861143522_1189356039959119048_o vedsky sposob stolovania

Veľa oddaných Krišnu si prešlo viacerými učeniami a náboženstvami a hovoria, že radi prijmu niečo lepšie ako je vedomie Krišnu, ak im niekto niečo lepšie ponúkne. Zatiaľ sa nikto taký nenašiel.

Každý tvrdí o svojom učení, že je to najlepšie. No málokto dokáže rozumne vysvetliť prečo. Veľa učení je založených na teórii a myšlienkovej špekulácii, ktorá človeka dokáže pekne zmiasť. Učenie Hare Krišna je nie len teoretické, ale aj praktické a každý si tak môže vyskúšať a pocítiť na vlastnej koži účinok rozvíjania vedomia Krišnu. Rozvíjať vedomie Krišnu môžeme jednoducho pomocou Hare Krišna mahá-mantry.

Spievajte

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a sami uvidíte, že Hare Krišna mahá-mantra očisťuje srdce od chtíču, hnevu, nenávisti, pýchy a ďalších nepekných vlastností a dá tak priestor pre rozvoj dobrých vlastností.

Bg 16.1-3 – Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Nebojácnosť, očista bytia, pestovanie duchovného poznania, dobročinnosť, nenásilie, pravdovravnosť, nehnevlivosť, odriekanie, vnútorný pokoj, nechuť k vyhľadávaniu chýb druhých, súcit so všetkými živými tvormi, nechamtivosť, striedmosť, skromnosť, pevná odhodlanosť, sila, schopnosť odpúšťať, odvaha, čistotnosť, nezávislosť a neočakávanie pôct — to sú transcendentálne vlastnosti, ktorými sa vyznačujú zbožní ľudia s božskou povahou, ó, potomok Bharatov.

S očisteným vedomím zaniká sebectvo a objavuje sa láska k Bohu a chuť slúžiť Bohu a teda aj všetkým jeho fragmentárnym čiastočkám – živým bytostiam. S očisteným vedomím dokážeme chápať duchovné témy a odhaliť našu skutočnú identitu – že nie sme toto telo, ani myseľ, ale večná duša, večný služobník Boha, ktorý je dočasne uväznený v hmotnom tele pod vplyvom troch kvalít hmotnej prírody. O tomto všetkom učí Bhagavad-gíta taká aká je. Toto učenie môžeme plne pochopiť jedine vtedy, keď podstúpime odporúčaný proces sebarealizácie v tomto veku – spievanie Hare Krišna mahá-mantry.

Poznanie sa skladá z dvoch častí – teória a prax. Teória je to, čo si prečítame, alebo nám niekto povie. Keď si vyskúšame teoretické znalosti v praxi, môžeme zistiť nakoľko sú pravdivé. Každý, kto vyskúša pravidelne (každý deň aspoň pár minút) spievať Hare Krišna mahá-mantru, zaručene pocíti jej pozitívny účinok. Môžete tomu veriť, neveriť, alebo si to overiť.

Hare Krišna


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥