Veriť tomu nemusíš, no následky si ponesieš

Veľa ľudí neverí predpovediam, proroctvám a informáciam, ktoré nepochádzajú od autority. Veľa ľudí potrebuje dostatočný dôkaz, aby niečomu uverili. Môžete niekomu povedať: “Pozor, padá na teba skala”, čo spraví? Môže sa pozrieť, či na neho naozaj padá skala, alebo sa uhnúť.

Ľudia žijú v ilúzii, ktorú si sami vytvárajú

Ľudia verili, že Titanic je nepotopiteľný. No predsa sa potopil už pri svojej prvej plavbe. Tvrdenie a viera, že je nepotopiteľný, nezabránili tomu, aby sa nepotopil. Nedostatok záchranných člnov bol jeden z dôvodov, že zomrelo toľko ľudí.

Ak niečomu neveríš, alebo nedúfaš, že sa to stane, ešte to neznamená, že sa to nemôže stať.

Potrebná autorita, ktorá oznámi hrozbu

Keď je ohlásený hurikán, ľudia spravia potrebné opatrenia, aby hurikán prežili. Hurikán oznámi autorita, ktorá zaručuje, že hrozba je reálna. Ľudia poslúchnu, lebo veria autorite. Ak by hurikán oznámil niekto, kto nie je autorita ešte deň v predstihu pred oficiálnym oznámením, ľudia by mu neverili. Uverili by až po oficiálnom oznámení autority a čudovali by sa odkiaľ to vedel ten, ktorý im o hurikáne povedal ešte skôr.

Následky si ponesieš

Prírodné a iné katastrofy sa nepýtajú či veríš, že môžu nastať, alebo nie. Jednoducho prídu a zastihnú veľa ľudí nepripravených. Ak máš k dispozícii varovanie, aj keď nie je od autority, mal by si toto varovanie zvážiť.

Piloti menších lietadiel majú zvyčajne so sebou v lietadle padák – pre istotu. Ak nastane nejaký problém s lietadlom, vždy môže z neho vyskočiť s padákom a zachrániť sa. Keby si nezobral padák a lietadlo by sa porúchalo, s veľkou pravdepodobnosťou by pilot neprežil.

Ak máš k dispozícii varovanie a urobíš potrebné kroky k zabráneniu, alebo zmierneniu dopadu pridhodilej situácie, budeš na tom pravdepodobne oveľa lepšie ako ľudia, ktorí toto varovanie nevypočujú, nepripravia sa a situácia ich zastihne nepripravených.

Ak máš v aute air-bag a narazíš, máš väčšiu šancu na zmiernenie následkov nárazu ako keď v aute air-bag nemáš.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥