Spoločnosť s vedomím muchy

Videl som muchu ako sa neustále pokúša dostať von cez zavreté okno a pritom mala hneď vedľa otvorené druhé okno a mohla ním kľudne vyletieť. Pripomenulo mi to dnešnú spoločnosť, ktorá sa snaží dosiahnuť slobodu a šťastie cez hmotný pokrok a zmyslový pôžitok hlava-nehlava, za každú cenu.

Dnešná spoločnosť

Ľudia požívajú omamné látky, aby sa aspoň na chvíľku odpútali od drsnej reality. Vymýšľajú rôzne vynálezy, ktoré im majú uľahčiť život. No v konečnom dôsledku tieto vynálezy spôsobujú snáď viac utrpenia ako úžitku. Pri autonehodách zomierajú každý deň tisíce ľudí. Výfukové plyny znečisťujú ovzdušie. Atómová energia bola využitá na atómové bomby, ktoré zabili milióny ľudí… Ani nechcite vedieť koľko je momentálne na svete atómových hlavíc… dostatok na to, aby vyhubili celú planétu.

Mucha vs. dnešná spoločnosť

Ľudia si myslia, že idú cestou pokroku, ale v skutočnosti idú cestou skazy a degradácie. Mucha si tiež myslí, že sa cez zavreté okno dostane von a stále doň naráža a naráža. Mucha nevie, že hneď vedľa je otvorené druhé okno, ktorým by sa dostala von. Rovnako veľa ľudí v dnešnej spoločnosti nevie, že sloboda a šťastie sa nenachádza v hmotnom pokroku a zmyslovom pôžitku.

Hmotný pokrok a vedomie

Dôvod prečo ľudia spôsobujú svojimi vynálezmi toľko utrpenia je ten, že majú vedomie muchy. Mucha neustále naráža do skla. Zúfalo sa snaží dostať cez zavreté okno von. Ľudia s vedomím muchy robia to isté. Neustále robia tie isté chyby, vymýšľajú rôzne hlúposti, ktoré im v konečnom dôsledku uškodia. Pokiaľ ľudia majú vedomie muchy, nemôžu získať slobodu, ani šťastie.

Otvorené okno

Aby mucha získala slobodu, musí nájsť otvorené okno. Lenže mucha nemá tak rozvinuté vedomie a inteligenciu, aby hľadala inú cestu k slobode. Neustále naráža do okna a snaží sa dostať von. Nechápe, že tadiaľto cesta nevedie. Takisto mnohí ľudia nechápu, že hmotným pokrokom nedosiahnu ani šťastie, ani slobodu. A tak znova narážajú a narážajú na tie isté problémy. Ako mucha.

Vedomie muchy vs. vedomie človeka

Aby sa mucha dostala von, potrebuje pomoc. Stačí len malé postrčenie smerom k otvorenému oknu a mucha šťastne vyletí von. Na to, aby ľudia získali šťastie a slobodu, potrebujú tiež postrčiť. Lenže ak majú vedomie muchy, je veľká šanca, že sa dostanú do rovnakej situácie a budú opakovať rovnaké chyby. Riešením problémov ľudí je zmena vedomia z vedomia muchy na vedomie človeka. Môže to znieť divne, že ľudia nemajú vedomie človeka, ale stačí sa pozrieť na dnešnú spoločnosť a uvidíte podobnosť vedomia muchy s kolektívnym vedomím ľudí.

Rozdiel medzi muchou a človekom je ten, že mucha má svoje vedomie fixné, ale človek ho dokáže rozvíjať. Človek sa môže učiť. Môže pochopiť, že zavretým oknom sa nikam nedostane a môže začať hľadať otvorené okno a dostať sa ním na slobodu.

Zmena vedomia

Ak sa chcú mať ľudia lepšie, musia kultivovať svoje vedomie. Ak ľuďom len pomôžeme dostať sa z problémov, ale ich vedomie sa nezmení, skôr, či neskôr sa opäť dostanú do problémov. Ak mucha vletí do bytu, bude sa s veľkou pravdepodobnosťou opäť pokúšať dostať von cez zavreté okno.

Dajte hladnému rybu a nasýtite ho na chvíľu. Naučte ho chytať ryby a bude sýty celý život.

Ak pomôžete ľuďom po fyzickej stránke, pomôžete im len dočasne. Ak nezmenia svoje zmýšľanie, budú robiť rovnaké chyby a dostanú sa opäť do rovnakých problémov. Píšem  o tom v článku “Nevedomá spoločnosť vytvára nevedomky utrpenie“. Skutočným riešením je zmena myslenia, zmena konania, zmena vedomia ľudí. Ak človek dokáže očistiť svoje vedomie, automaticky bude inak rozmýšľať a inak konať.

Ak ľudia dokážu zmeniť svoje vedomie, ich život sa zmení. Celý náš život závisí od nášho vedomia. Môžete si o tom prečítať v článku „Vedomie a vnímanie reality“. Ako sa dá zmeniť vedomie si môžete prečítať v článku „Spôsoby pre očistenie vedomia“.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥