Je Hare Krišna sekta?

Keďže som sa do učenia Hare Krišna zamiloval a namočil až po uši, mnohí si myslia, že som sa zamotal do sekty. Je mi ľúto keď si zase vytvárajú takéto domnienky. Ľudia si neustále vytvárajú domnienky na základe svojich aktuálnych znalostí a pohľadu na svet. Pritom im uniká skutočná realita. Píšem o tom v článku “Domnienky a šírenie bludov“.

Čo je Hare Krišna?

To sa dozviete v článku “Čo je hnutie Hare Krišna?“. Mnohí ľudia považujú Hare Krišna za sektu, pretože oddaní Krišnu sú iní, vyznávajú trochu iné hodnoty ako dnešná moderná spoločnosť a sú jednoducho pre bežného človeka zvláštni. A čo je zvláštne, to je pre mnohých ľudí automaticky zlé. Strach z neznámeho.

Život oddaných Krišnu

Asi 15% oddaných Krišnu žije na farmách a v chrámoch a ostatní žijú pracovný a rodinný život. To, že je niekto oddaný Krišnu, neznamená, že musí žiť v chráme. Aj keď život v chráme je ideálny pre duchovný rast. No nie všetci chcú, alebo si môžu dovoliť žiť v chráme.

Aktivity oddaných Krišnu

O aktivitách hnutia Hare Krišna si môžete prečítať v článku “Aktivity hnutia Hare Krišna“.

Čo je sekta?

Na Wikipédii som našiel zaujímavú definíciu sekty:

Sekta (z lat. secta, sequi – nasledovať, ako preklad gréckeho hairesis – voľba, spôsob myslenia) je v tradičnom chápaní (spravidla menšia) náboženská obec, ktorá sa schizmou alebo priamo odštiepila od väčšej (spravidla etablovanej) cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním a/alebo obradom a podobne.

Hovorovo je sekta výraz pre skupinu, ktorá spravidla radikálnym spôsobom zastáva ideologické alebo náboženské alebo náboženstvu podobné názory odlišné od základných hodnôt „väčšiny“ spoločnosti, alebo všeobecnejšie pre skupinu, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie.

Hodnoty Hare Krišna

Hodnoty Hare Krišna a hodnoty veľa ľudí v dnešnej spoločnosti sa príliš nezhodujú v týchto bodoch:

Žiadny alkohol, cigarety a iné omamné, či podporné látky

Oddaní Krišnu nepijú alkohol, nápoje s kofeínom a neberú drogy. Jednoducho to nepotrebujú. Nepotrebujú si skresľovať realitu a dopriavať si krátkodobý pocit šťastia s drogami. Šťastie oddaného Krišnu vychádza z oddanej služby.

Sex len pre splodenie detí

Oddaní Krišnu sa neoddávajú sexu pre chvíľkové zmyslové potešenie. Toto keď ľudia počujú, tak sa idú zblázniť a protestujú: “Žiadny sex?! Tak to teda nie!“. Bohužiaľ. Žiadny sex. Pokiaľ nechcú deti. Sex majú len za účelom splodenia detí v manželskom zväzku. S touto hodnotou sa väčšina ľudí v modernej spoločnosti nedokáže stotožniť. Pretože to chce hlbšie pochopenie prečo mať sex len pre splodenie detí v manželskom zväzku. A takisto pochopenie, že oddaní sa nemusia premáhať, aby nemali sex pre potešenie zmyslov. S rastúcim vedomím Krišnu prichádza stále menšia potreba sexuálneho uspokojenia.

Žiadne mäso

Žiadne mäso? Ale to si už naozaj robíte srandu. Ako môžete žiť bez sexu, drog a bez mäsa? Veď to si život vôbec neužijete.” Joj, keby ste vedeli aký je život bez mäsa nádherný. Keď do seba nedávate bolesť, utrpenie, steroidy a antibiotiká.

“Kým budu ľudia masakrovať zvieratá, budú zabíjať aj jeden druhého. Ten, kto seje vraždu a bolesť, nemôže žať radosť a lásku.” – Pythagoras

IMG_20141005_191340

Žiadny hazard

Hazard je všeobecne považovaný za zlo, takže aspoň v tomto sa moderná spoločnosť a učenie Hare Krišna zhodujú.

Učenie Hare Krišna

Za sektu teda môžeme považovať niečo, čo sa odštiepilo od pôvodného učenia, alebo niečo, čo sa nezhoduje s hodnotami spoločnosti. Bohužiaľ, hodnoty modernej spoločnosti a hodnoty učenia Hare Krišna sú celkom odlišné. Ale to z neho ešte nerobí sektu.

Učenie Hare Krišna vychádza z Véd, ktoré sú pôvodé hinduistické staroveké texty. Čo je vo Védach, to je sväté. Védske písma sú pôvodná autorita, ktorú učenie Hare Krišna nasleduje, takže tu ťažko hovoriť o nejakej odnoži učenia. Mnohých ľudí mätie názov Hare Krišna. Prečo nie hinduizmus? Pretože hinduizmus je široký pojem zahrňujúci veľa učení. Hinduisti môžu byť polyteisti, monoteisti alebo monisti. Wikipédia udáva, že hinduisti sú rozdelení na veľa siekt. Ale keď sa pozrieme na skutočný význam slova sekta, tak zistíme, že to nie je príliš vhodné označenie. Aj kresťania sa delia na evanjelikov, protestantov, katolíkov atď. Ale všetci vychádzajú z Biblie. Rovnako hinduistické smery vychádzajú z Véd. Pôvodný názov nebol hinduizmus, ale Sanátana Dharma, čo v preklade znamená “večná pravda/večné učenie/večné povinnosti”. Védy tieto večné povinnosti popisujú.

Črty sekty

Zneužívanie výrazu Sekta

Výraz sekta sa taktiež používa v zmysle označenia nejakého náboženského spoločenstva za nebezpečné pre spoločnosť. Čož Hare Krišna vôbec nie je. Práve naopak. Hnutie Hare Krišna sa snaží o to, aby dokázali jednotlivci aj spoločnosť naplno využiť aj svoj (duchovný) potenciál a dokázali tak žiť v harmónii medzi sebou aj s prírodou.

Nezávislému pozorovateľovi sa Hare Krišna môže na prvý pohľad zdať ako sekta. Ak sa však pozrie lepšie, môže učenie Hare Krišna lepšie spoznať a zbaviť sa predsudkov a domnienok o sekte.

Sekta je skupina ľudí, budujúca si svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva napredovať v niektorej oblasti poznania, obvykle náboženskej (náboženské sekty) alebo spoločenskej (mnohé autoritárske režimy majú sektársky charakter).

Učenie Hare Krišna nikoho neobmedzuje. Rešpektuje slobodnú vôľu a rozhodnutia jednotlivcov ako aj spoločnosti. Chápe, že sa nachádzame vo veku hádky a pokrytectva, vo veku Kali a tak to aj prijíma. Vek Kali je popísaný v Šrímad bhágavatam v dvanástom speve. Môžete si o tom prečítať na Vedabase: http://www.vedabase.com/cs/sb/12

Postoje k nečlenom sekty sú pohŕdavé (členovia sekty sa považujú za vyvolených), alebo nepriateľské (pôvod z nejakej zaznávanej spoločenskej skupiny, rasistické predsudky).

Väčšina členov hnutia Hare Krišna je priateľských. Nájde sa zopár jednotlivcov, ktorí môžu pôsobiť povýšenecky a nepriateľsky, ale to, že tak pôsobia ešte neznamená, že takí naozaj sú. Kamarátka mi vravela, že je na ňu jeden Krišňák zasadnutý a vždy keď ho stretne, tak si ju doberá. Pritom keď ho stretla s kamarátom, tak s ním sa bavil úplne v pohode, ale na ňu bol stále akoby zasadnutý. Možno je to len jej dojem. A možno sú naozaj niektorí Krišňáci zasadnutí na ženy. Skôr by som povedal, že sú svojskí.

Súčasťou odmietania všeobecne uznávaných poznatkov väčšinovej spoločnosti je odmietanie dialógu a komunikácie, ktorá by mohla spochybniť “neomylnú” pravdu. Dokonca členovia sekty si sami robia autocenzúru prijímaných informácií.

Toto je krásny bod. Oddaní Krišnu práveže vyzývajú k otvorenej diskusii a svojimi argumentamy dokazujú, že to, čo nasledujú, nie je slepá viera, alebo nejaký sentiment. Dokážu si obhájiť svoje tvrdenia a vyzývajú všetkých, aby vyskúšali proces k znovuobnoveniu vedomia Krišnu a mohli sa tak zbaviť svojich závislostí, negatívnych emócií (strach, hnev, nenávisť) a vlastností (pýcha, výbušnosť, chamtivosť, sebeckosť,…). Napríklad v knihe Vedecké poznanie duše si môžete prečítať rozhovory vedcov a kňazov s duchovným učiteľom a zakladateľom Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu A. C. Bhaktivedantu Swámiho Prabhupádu. Ak by ste mali o knihu Vedecké poznanie duše záujem, môžete si ju objednať na mojom e-shope: http://eshop.hromnik.com/produkt/vedecke-poznani-duse/

Môžete otvorene komunikovať s ktorýmkoľvek Krišňákom. S radosťou vás vyvedie z omylov a domnienok, ktoré o učení Hare Krišna môžete mať.

Vstup do sekty je podmienený absolvovaním určitých obradov, ktoré sú charakteristické pre každú jednotlivú sektu.

Keďže učenie Hare Krišna má náboženské črty, má aj svoje obrady. Oddaný Krišnu si môže zvoliť, že chce byť zasvätený. Je to podobné ako krst, či sväté prijímanie u kresťanov. Zasvätenie však nie je podmienka pre vstup do hnutia Hare Krišna. Súčasťou Hare Krišna môže byť každý, kto má čisté srdce a úmysly. Je veľa ľudí, ktorí nie sú priamo členmi hnutia Hare Krišna, ale nazývajú sa priateľmi hnutia Hare Krišna a učenie Hare Krišna je im veľmi blízke.

Obvykle sú významnou súčasťou manipulačných techník, zbavujúcich jednotlivca jeho osobnostnej identity a emočných väzieb na jeho pôvodné rodinné zázemie. Sektárska manipulácia je v podstate založená na vymývaní mozgov – brainwashingu.

Učenie Hare Krišna nikoho nezbavuje identity. Práve naopak. Pomáha prejaviť a uvedomiť si skutočnú identitu, že nie sme hmotné telo, ale večná duša. Pre pochopenie tohto tvrdenia odporúčam prečítať si knihu Vedecké poznanie duše.

Čo sa týka hmotnej identity, tak tá pochádza z falošného ega, ktoré si myslí: som Američan, som Rus, som Slovák, som černoch, som beloch, atď. S rastúcim vedomím Krišnu sa falošné ego prestáva prejavovať a začína sa prejavovať naša skutočná identita – duša, ktorá nie je spútaná národnosťou, rasou a dokonca ani rodinou.

Recitovanie Hare Krišna mahá-mantry minimálne 1728x denne (zaberie to asi 2 hodiny) sa môže niekomu javiť ako vymývanie mozgu. V skutočnosti ide o odporúčaný spôsob sebarealizácie v tomto veku. Počúvanie, spievanie a recitovanie Hare Krišna mahá-mantry prináša oslobodenie od hmotných strastí a transcendentálnu blaženosť. Každý, kto praktikuje každodennú meditáciu Hare Krišna mahá-mantrou sa postupne zbaví strachu, hnevu, nenávisti, pýchy, odsudzovania, závislostí a postupne bude šťastnejší a láskyplnejší. Je tomu ťažké uveriť a pochopiť. Treba si to vyskúšať a zažiť na vlastnej koži. Stačí aspoň 10 minút denne počúvať, spievať, alebo recitovať Hare Krišna mahá-mantru a výsledok zaručene pocítite už po pár mesiacoch.

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Je to rovnaké ako s cvičením. Ak chcete mať svaly a väčšiu silu, musíte chodiť do posilňovne, musíte pre to niečo robiť. Takisto ak chcete duchovne rásť, musíte pre to niečo urobiť.

Charakteristickou črtou sekty je potláčanie osobnostnej identity jej členov a nadväzne ich totálne podrobenie sa vodcovi.

Keďže každý má iné kvality a schopnosti, tak sa nepotláča individualita, ale využíva sa na oddanú službu. Každý oddaný má nejakú individuálnu schopnosť, alebo vlastnosť ktorú môže využívať v oddanej službe. Napríklad niekto vie písať, tak píše. Niekto vie prednášať, tak prednáša. Niekto vie variť, tak varí. Niekto vie maľovať, tak maľuje.

Čo sa týka vodcu, tak za toho by sa dal považovať duchovný učiteľ. Duchovný učiteľ učí a vedie oddaných k oddanej službe Bohu. Ako som spomenul vyššie, každý môže a mal by v oddanej službe využívať svoju individuálnu schopnosť. V skutočnosti niet krajšej služby ako využívanie svojho individuálneho potenciálu naplno. Ja píšem tento článok a to je oddaná služba. Využívam svoju schopnosť písania pre priblíženie učenia Hare Krišna verejnosti. Na pochopenie oddanej služby sa treba dostať do učenia Hare Krišna hlbšie. Ani ja oddanú službu poriadne nechápem a to už sa zaoberám učením Hare Krišna od roku 2014.

Na zamaskovanie zámeru potlačiť osobnostnú identitu sa používa zdroj „neomylnej“ pravdy, obvykle vhodná (posvätná) kniha, ktorá sa stáva absolutizovaným zdrojom sústavy pravidiel.

Už teda vieme, že osobnostná identita sa nepotláča. Učenie Hare Krišna vychádza z védskych písiem, ktorých pôvod siaha do približne roku 2000 – 3000 pnl. Je v nich obsiahnutý veľký kus poznania. Védy môže človek študovať celý život, aj tak im nemusí poriadne porozumieť. Viac o Védach píšem v článku “Védske poznanie“.

IMG_20160722_095718

Za zdroj takzvanej “neomylnej” pravdy sa môže považovať Bhagavad-gíta, ktorá bola a je inšpiráciou pre mnohých učencov. Bhagavad-gíta popisuje postavenie duše v hmotnom svete. Ako sa človek venuje sebarealizácii, postupne začína prirodzene chápať verše z Bhagavad-gíty. Neprijíma slepo to, čo je napísané v Bhagavad-gíte, ale postupne to realizuje a začína chápať viac a viac. Poznanie obsiahnuté v Bhagavad-gíte platí pre každého človeka. Je jedno akého je vierovyznania, či národnosti. Každý môže čítať Bhagavad-gítu a nájsť v nej poznanie na základe svojej súčasnej úrovne vedomia. Žiaľ veľa ľudí nemá potrebnú kvalifikáciu, aby Bhagavad-gíte rozumeli aspoň trochu. Ani ja som jej nerozumel. Píšem o tom v článku “Prečo som nechápal Bhagavad-gítu“.

Väčšinou sa sekta upne na určitý, „tradičný“ hodnotový systém, ktorý charakterizoval nejaké ľudské spoločenstvo v určitom vymedzenom úseku dejín a osvojí si ho ako jedinú a nemennú pravdu, obvykle sprostredkovanú pomocou posvätného, nezmeniteľného zdroja informácií.

O védskej kultúre a hodnotách si môžete prečítať “Védska kultúra a životný štýl“. Ono je rozdiel si o tom čítať a je rozdiel byť s tou kultúrou v kontakte. Ak si zažijete védsku kultúru na vlastnej koži, možno si ju zamilujete tak, ako som si ju zamiloval aj ja.

harinam

Hnutie Hare Krišna vo svete

Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (ISKCON) pôsobí na celom svete. Po celom svete má tisíce členov, stovky chrámov, fariem a rôzne projekty pre ľudí v núdzi. Duchovný učiteľ A. C. Bhaktivédanta Swámi Prabhupád založil počas desiatich rokov (1966 – 1976), kedy bol na misii v Amerike a v Európe, medzinárodnú spoločnosť pre vedomie Krišnu, 108 chrámov a získal tisíce žiakov, ktorým pomohol zmeniť ich život k lepšiemu. Chytil vlnu hippies v Amerike a z hippies sa vďaka Prabhupádovi a Hare Krišna mahá-mantre stali oddaní Krišnu. Mnohí ľudia sa vďaka rozvíjaniu vedomia Krišnu očistili a zbavili sa dokonca drogovej závislosti.

Učenie Hare Krišna uznávali a uznávajú vplyvné a známe osobnosti ako britský premiér David Cameron, George Harrison, Barrack Obama, Paul McCartney, Steve Jobs a ďalší.

Záver

Hnutie Hare Krišna sa zo začiatku môže javiť ako sekta, ale keď sa mu dostanete pod kožu, pochopíte o čom to celé je. Ľudia, ktorí nevedia o hnutí Hare Krišna prakticky nič, môžu hlásať, že je to sekta, ale to z neho sektu ešte nerobí. Bohužiaľ veľa ľudí považuje Hare Krišna za sektu. Je jednoduchšie niečo hneď odsúdiť ako dozvedieť sa o tom viac.

Učenie Hare Krišna má vznešený cieľ. Oddaní Krišnu si nenechávajú svoje poznanie len pre seba, ale snažia sa ho šíriť medzi ostatných, aby im pomohli znovuobnoviť vedomie Krišnu, z ktorého pramení kvalita dobra, ktorá pretvorí človeka na nepoznanie. Vedomie Krišnu nie je nič cudzie. Každý má vedomie a môže ho rozvinúť do vedomia Krišnu a žiť tak život v kvalite dobra. Veľa oddaných malo rôzne závislosti a iné problémy a keď začali rozvíjať vedomie Krišnu, ich problémy pominuli. Očistili sa a stali sa z nich lepší ľudia. Neberú drogy, nehazardujú, nezabíjajú – teda nejedia mäso a sex majú len za účelom splodenia detí v manželskom zväzku. Recept na túto premenu je jednoduchý. Odporúčaný spôsob sebarealizácie pre tento vek je počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry.

Spievajte

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a buďte šťastní!


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥