Porozumenie prítomnému okamihu

V duchovnej sfére sa často spomína prítomný okamih. Pod prítomným okamihom si môžem predstaviť veľa vecí – žiť tu a teraz, nerozmýšľať nad tým čo bolo a čo bude, vypnúť myšlienky úplne. Moc mi nedávalo zmysel žiť bez rozmýšľania, tak som si o prítomnom okamihu naštudoval viac.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (9 min):

Ilúzia minulosti a budúcnosti

Život nežijeme v minulosti, ani v budúcnosti. Žijeme ho tu a teraz. A to je prítomný okamih. V prítomnom okamihu sa deje celý náš život v reálnom čase. Nie v minulosti ani v budúcnosti. Tu a teraz. Veľa ľudí nedokáže byť šťastných pretože namiesto v prítomnosti žijú v minulosti, alebo v budúcnosti.

Čas je vytváraný mozgom. Neprípúšťame si prítomný okamih kvoli tejto ilúzii času a namiesto videnia každého momentu ako nového, žijeme náš život takmer úplne z pohľadu spomienok, alebo z pohľadu očakávaní. Minulosť a budúcnosť nie sú s tebou v prítomnom okamihu až do momentu kým ich do tohto okamihu neprinesieš. A preto je len na tebe, čo si do prítomného okamihu prinesieš. Každý okamih je v skutočnosti čerstvý, nový začiatok. Každý okamih je príležitosť začať niečo nové.

Každý prežitý okamih je zaznamenaný v mozgu. Keď si spravíme časovú os našich prežitých okamihov, nazývame to minulosť. No všetky tieto okamihy sa diali v prítomnosti. Udiali sa v minulej prítomnosti.

Keď si spravíme časovú os udalostí, ktoré môžu nastať odteraz, nazývame to budúcnosť. No všetky tieto udalosti sa v skutočnosti udejú v prítomnom okamihu. Udejú sa v budúcej prítomnosti.

Ľudia, ktorí rozmýšajú nad minulosťou, nežijú v prítomnosti. Často sa trápia kvoli minulosti, lebo ich myseľ neustále uteká do minulosti a je tam uväznená.

Ľudia, ktorí rozmýšľajú nad budúcnosťou, tiež nežijú v prítomnosti. Ich myseľ uteká do budúcnosti a predstavuje si niečo, čo ani nemusí nastať. Myseľ dokáže interpretovať veci na základe našich doposiaľ získaných skúseností. Myseľ nedokáže presne určiť ako bude vyzerať budúcnosť. Myseľ si budúcnosť dokáže predstaviť len na základe prítomného okamihu.

Pri čítaní knihy naša myseľ premieňa písmená na obraz. Dokážeme si predstaviť osoby, miesta a veci na základe ich popisu. Každý človek si po prečítaní tých istých slov predstaví trochu iné osoby, miesta a veci. A podobne funguje predstava budúcnosti. Vôbec nemusí byť taká, akú si ju predstavujeme.

Prítomný okamih je jediný, ktorý máme a ktorý budeme mať.

Prekážky prežívania prítomného okamihu

Ľudia nedokážu prežívať prítomný okamih z viacerých dôvodov.

Myšlienky

Ľudia neustále nad niečim rozmýšľajú. Nad minulosťou, nad prácou, nad tým, čo budú jesť, nad tým ako budúci rok pôjdu na dovolenku,… v hlave sa im víri nekonečné množstvo myšlienok a preto si nedokážu vychutnať prítomný okamih.

thoughts

Ak sa naučíš ovládať myšlienkový proces a nepustíš do hlavy kolobeh zbytočných myšlienok, budeš môcť prežiť prítomný okamih. Ak kráčaš po ulici a nad niečim neustále premýšľaš, nie si v prítomnosti. Život v prítomnom okamihu je o tom, že premýšľam len keď naozaj treba. Občas mi zaujímavé myšlienky samé skáču do hlavy. Bez toho, aby som sa usiloval. Keď potrebujem, naštartujem myšlienkový proces a nechám prúdiť myšlienky. Takýmto spôsobom vyriešim oveľa viac vecí ako by som mal naštartovaný myšlienkový proces neustále. Mám voľné chlieviky na tie správne myšlienky v správnom čase. Ak by som neustále premýšľal, chlieviky by boli plné a správne myšlienky by sa do nich len tak nedostali. Veď to určite poznáte. Niekedy môžete neustále nad niečim rozmýšľať a neprídete na nič. Možno keď zameráte pozornosť na niečo iné a uvoľníte chlieviky v mysli, zrazu tam príde tá správna myšlienka a žiarovka v hlave zasvieti – “Mám to!”.

Emócie

Niektoré myšlienky vyvolávajú emócie. Emócie vznikajú na základe už prežitých udalostí, na základe našich skúseností. Emócie vyvolané zo spomienok bránia prežitiu prítomného okamihu. Takisto emócie vyvolané predstavou budúcnosti neprispievajú k prežitiu prítomného okamihu.

Mali by sme sa sústrediť na emócie vyvolané prítomným okamihom. Na emócie, ktoré vyvolala situácia tu a teraz. Vtedy dokážeme prežiť prítomný okamih naplno.

Nevysporiadanie sa s minulosťou

Ak máš nejaké nevyriešené veci v minulosti, tvoja myseľ sa k nim neustále vracia a preto nedokážeš žiť v prítomnosti. Mal by si si vyriešiť svoje problémy z minulosti, aby si dokázal žiť šťastný život v prítomnosti.

Ako prežiť prítomný okamih

Keďže si tu a teraz, nie je také ťažké prežiť prítomný okamih. Čítaš tieto slová a vnímaš ich v prítomnom okamihu. Ťažšie je naučiť sa prežívať prítomný okamih neustále. Namiesto prežívania prítomného okamihu je naša myseľ zaprataná nespočetným množstvom myšlienok. Ľudia neustále nad niečim rozmýšľajú. Väčsinou o budúcnosti, alebo minulosti. Prítomný okamih im preto uniká.

Keď zažiješ prítomný okamih aspoň na chvíľu, na pár minút, bude to pre teba akoby si objavil Ameriku. Budeš chcieť žiť v prítomnom okamihu stále viac a viac. Pretože skutočné šťastie a sloboda je len v prítomnom okamihu. Bez myšlienok, bez starostí, len tu a teraz.

Mne pomá dostať sa do prítomného okamihu meditácia a chôdza naboso. Keď chodím naboso, sústredím sa kam stúpam, kadiaľ kráčam a vnímam povrch po ktorom kráčam. Odporúčam vyskúšať. Prípadne sú dobré rôzne športové aktivity.

Môj život v prítomnom okamihu

Naučil som sa neplánovať príliš dopredu. Prakticky sa snažím neplánovať vôbec nič. Ak sa ma niekto spýta týždeň vopred či idem na nejakú akciu, odpovedám neviem. Jedinú výnimku tvoria akcie, na ktoré ma niečo ťahá. Keď viem, že daná akcia bude mať pre mňa nejaký prínos, dokážem prisľúbiť účasť možno aj mesiac vopred.

Akékoľvek myšlienky, ktoré vytvárajú nejakú emóciu sa snažím čo najrýchlejšie spracovať a vyhodnotiť. Čím rýchlejšie to spracujem, tým rýchlejšie sa vrátim do prítomného okamihu. Žiť v minulosti, alebo budúcnosti už nie je pre mňa. Naučil som sa, že minulosť neovplyvním a budúcnosť ani z ďaleka nebýva podľa očakávaní. Prestal som aj očakávať. Nerobím si ilúzie ako bude daná situácia vyzerať. Ak sa prichytím pri tom, že si predstavujem budúcnosť, snažím sa okamžite vrátiť vnímanie do prítomného okamihu.

Momentálne nepracujem za peniaze. Pracujem na svojich zatiaľ neziskových projektoch a žijem z úspor. Keď sa ma niekto spýta čo budem robiť keď mi dojdu úspory, odpovedám, že neviem. Neviem čo bude o týždeň, nie to ešte čo bude o niekoľko mesiacov. Nechávam sa viesť intuíciou a vnútorným hlasom. Vnútorný hlas mi hovorí, že mám pokračovať v tom, čo robím a správna príležitosť zarobiť si peniaze príde v správny čas. Všetko je ako má byť.

Už dlhšie robím to, čo mám v daný moment chuť robiť. Je to naozaj paráda.

Posolstvo na záver

Je naša voľba čím sa stávame, čím sme tu a teraz. Nemusíme prinášať do prítomnosti naše staré JA. Nemusíme si myslieť, že naše šťastie existuje v budúcnosti. Všetku vinu, utrpenie, strach a všetok odpor môžeme nechať za nami a začať žiť tu a teraz. Všetok optimizmus, sloboda, porozumenie a radosť môžu byť prežité tu a teraz. Jediná vec, ktorá nám v tom bráni, sú naše zaužívané vzory myslenia a vnímania reality. Každý moment je nový začiatok. Je len na nás, aby sme to uvideli a naučili sa podľa toho žiť.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

  • emiX

    mazeme komenty? mile od teba :)

    • http://hromnik.com Tomáš Hromník

      Toto je prvý komentár k tomuto článku. Nič nemažem.