Vzostup ženskej energie v nás

Pozrite sa na svet. Čo vidíte? Ja vidím disharmóniu. Vidím veľa strachu, hnevu, smútku, nenávisti, chudoby a menej lásky, šťastia a hojnosti. Ostáva prísť na to, prečo je to tak…

Prevaha mužskej energie

V súčasnej spoločnosti je prevaha mužskej energie. Preto naša spoločnosť vyzerá tak ako vyzerá. Ľudia sa viac riadia rozumom ako srdcom a sú potom zmätení prečo nie sú šťastní a prečo je na svete toľko utrpenia. Väčšina ľudí používa viac ľavú hemisféru mozgu, čiže racionálnu a pravá, intuitívna a tvorivá hemisféra sa málokedy dostane k slovu. To vytvára disharmóniu a chaos vo svete. O hemisférach mozgu píšem v článku “Ľavá vs. pravá hemisféra mozgu“. Jednotlivci tvoria spoločnosť. Pokiaľ jednotlivci v sebe nedokážu nájsť harmóniu ľavej a pravej hemisféry, mužskej a ženskej podstaty, na svete nemôže byť harmónia.

Kedysi som mal v sebe prevahu mužskej energie. Bol som príliš racionálny a egoistický. Musel som mať vždy pravdu. Dokázali ma rozhnevať úplné hlúposti. Bol som sebec. Hľadel som len na seba a potreby ostatných som si nevšímal. Ovládalo ma ego. Keď som niekomu ublížil, nedokázal som povedať prepáč aj keď som vedel, že by som sa mal ospravedlniť. Bol som príliš pyšný.

Mužská vs. ženská energia (podstata)

Mužská a ženská energia je v každom z nás, akurát v inom pomere. Tieto energie sú nezávislé od pohlavia. Niekto má viac mužskej energie a je viac racionálny a hrubý a iný má zase viac ženskej energie a je viac citlivý. Muž môže mať viac ženskej energie ako žena a žena môže mať viac mužskej energie ako muž. Pomer týchto energií sa môže v každom z nás počas života meniť a aj sa mení.

Mužská energia     vs.     Ženská energia

robiť                              vs.      byť (existovať)

agresia                         vs.      vzdanie sa (kapitulácia)

analýza                        vs.     intuitícia

konkrétny                    vs.    abstraktný

netrpezlivý                  vs.     trpezlivý

ľavá hemisféra           vs.     pravá hemisféra

bezohľadný                 vs.     ohľaduplný

hrubý                             vs.     citlivý

drsný                              vs.    jemný

Ako môžeme vidieť, mužská a ženská energia sa navzájom doplňujú. Zapadajú do seba ako skladačka. Ako jin a jang. Mužská energia má na starosti ľavú racionálnu hemisféru mozgu, ženská energia súvisí s pravou tvorivou hemisférou mozgu. Ak sa viac riadiš rozumom, nustále niečo analyzuješ a myseľ ťa nepustí za hranice logiky, máš v sebe viac mužskej energie. Ak sa riadiš viac srdcom, intuíciou, si citlivý(á), tvorivý(á) a sú pre teba dôležité pocity, máš v sebe viac ženskej energie. Ak máš z každého niečo, pravdepodobne máš tieto energie vyvážené, čož je super.

Vyváženie mužskej a ženskej energie

Jedna energia bez druhej nie je úplná. Na to aby bola úplná, potrebuje druhú energiu. Mužská a ženská energia sa potrebujú navzájom. Až keď dokážeme vyvážiť tieto dve energie, vtedy pocítime úplnosť.

Hodnoty ženskej energie sú intuícia, emócia, láska, súcit, empatia, starostlivosť, tvorivosť, voľnosť.

Hodnoty mužskej energie sú rozum, analýza, sila, moc, pevná štruktúra, poriadok.

Každý by sa mal snažiť vyvážiť v sebe mužskú a ženskú energiu aby dosiahol vo svojom živote harmóniu, ktorá je veľmi dôležitá. Ľudia majú zvyčajne jednu energiu silnejšiu ako druhú a ich život je nevyvážený. Buď ich ovládajú emócie, alebo sú príliš racionálni. Niektoré situácie vyžadujú viac mužskej, iné zas viac ženskej energie. Podľa toho aká energia v človeku dominuje, podľa toho sa zachová. Ľudia by sa mali snažiť dosiahnuť harmóniu týchto dvoch energií aby dokázali fungovať efektívne. Človek s prevahou mužskej energie len ťažko dokáže zvládnuť situáciu, ktorá vyžaduje viac ženskej energie. A človek s prevahou ženskej energie len ťažko dokáže zvládnuť situáciu, ktorá vyžaduje viac mužskej energie. Preto nájsť harmóniu týchto dvoch energií je veľmi dôležité pre život, aby sme následne mohli využívať mužskú energiu tam, kde je potrebná mužská energia a ženskú energiu tam, kde je potrebná ženská energia. Aby sme mohli fungovať citovo aj racionálne. Jedine keď dokážeme vyvážiť mužskú aj ženskú energiu, jedine vtedy pocítime a získame plnú silu.

Po svojom duchovnom prebudení som mal v sebe zrazu viac ženskej energie a riadil som sa prevažne citom. Racionalita išla bokom. Nárast ženskej energie bol tak veľký, že ženská energia vytlačila mužskú a nedokázal som uvažovať racionálne a myslel som si, že racionálne uvažovanie nepotrebujem. Až neskôr som si vďaka duchovnému učiteľovi menom Sadhguru uvedomil, že aj racionalita je dôležitá. Že je dôležitá harmónia medzi racionalitou a citom, medzi rozumom a srdcom, medzi mužskou a ženskou energiou.

Potláčanie ženskej energie

Ženská energia je v dnešnej spoločnosti masovo potláčaná. Preto je na svete prevaha mužskej energie a táto nevyváženosť spôsobuje veľa problémov, ktoré môžeme dnes vidieť vo svete. Nemôže za to mužská energia, môže za to nevyváženosť mužskej a ženskej energie.

Ak dieťa plače, rodičia po ňom okamžite zhúknu “Nerev!“, dieťa sa zľakne a plače ešte viac. Ale zanechá to v ňom stopu a bude si myslieť, že prejav emócií je zlý a neskôr sa naučí emócie neprejavovať na verejnosti. Aj kvoli tomuto sa ľudia pretvarujú a nedokážu byť sami sebou. Potláčajú svoju prirodzenosť a majú nasadené masky aby zakryli svoju skutočnú identitu. Potláčajú v sebe ženskú energiu.

Nie len výchova, ale aj celá spoločnosť potláča ženskú energiu. Ženy majú zvyčajne v sebe viac ženskej energie ako muži. Ženy nesmú to, nesmú tamto. Ženy boli dlhé roky utlačované a spolu s nimi aj ženská energia. Pred 100 rokmi ženy nemali ani volebné právo. Nemohli ani vykonávať niektoré povolania. V krajinách stredného východu môžeme stále vidieť potláčanie práv žien. Ženy sú tam akoby menejcenné, alebo len akýsi tovar. Príde Arab so stádom tiav a chce vám ich vymeniť za vašu ženu. Ešte vám aj pár tisíc Euro doplatí ak bude potreba. Zaujimavosťou je, že ženy v Katare získali volebné právo až v roku 1999 a v Saudskej Arábii až v roku 2011.

Potláčanie ženskej energie má pre spoločnosť neblahé následky. Potom je na svete prevaha mužskej energie, teda príliš racionálneho zmýšľania, túžby po moci, násilia, hnevu a vojen. Pretože na svete chýba cit, ktorý pramení zo ženskej energie. Ľudia s prevahou mužskej energie dokážu bezcitne zabíjať zvieratá ba dokonca ľudí. Dokážu narobiť veľa škody.

Vzostup ženskej energie

V roku 2015 som zažil svoje duchovné prebudenie, vďaka ktorému som zažil bezpodmienečnú lásku a začal som sa viac riadiť srdcom. Podľa intuície som sa začal sprchovať v studenej vode, začal som chodiť naboso, začal som meditovať, skúšal som hladovky a vďaka tomu všetkému som získal iný pohľad na svet. Pocítil som v sebe zmenu. Neskôr som si uvedomil, že za touto zmenou je vzostup ženskej energie vo mne. Táto ženská energia spôsobila to, že som vnímavejší, citlivejší, vnímam potreby ostatných, všímam si veci, ktoré iní prehliadajú, cítim lásku ktorú som nikdy predtým necítil a riadim sa na základe pocitov. Ak cítim, že mám niečo spraviť, tak to spravím. Ak cítim, že mám niekam ísť, tak idem. Ak cítim, že nemám niekam ísť, tak nejdem. Som oveľa šťastnejší ako keď som sa riadil rozumom. Intuícia ma vedie cestou, ktorou v skutočnosti mám ísť. Všetko čo robím, robím z lásky. Môj život sa dostal do harmónie vďaka vzostupu ženskej energie. Dokážem využívať ľavú hemisféru a myslieť racionálne a zároveň využívať aj pravú hemisféru a do racionality vložiť cit. Je to úžasné.

Tento vzostup ženskej energie je globálny. Či už muži, alebo ženy zažívajú rôzne zážitky a čelia situáciam, vďaka ktorým v nich vzrastá ženská energia, ktorá má za následok pocítenie bezpodmienečnej lásky ku všetkým a všetkému. K celému stvoreniu. Ženská energia je úžasná a silná. Oveľa silnejšia než mužská. Aj preto si ženy dokážu získať mužov veľmi rýchlo. Keď ženy využijú svoje ženské zbrane, muži sa jednoducho nedokážu brániť. Naopak muži sa musia veľmi snažiť aby si ženu získali.

Keď budeme využívať ženskú energiu a lásku, ktorú prináša, spoločne dokážeme priniesť na svet viac ženskej energie a vyvážiť tak mužskú energiu.

Harmónia

Harmónia je dôležitá. Akákoľvek nevyváženosť má za následok katasrofu. Koniec koncov to môžeme sledovať v dnešnom svete. Katastrofa za katastrofou. Len kvoli nevyváženosti mužskej a ženskej energie, kvoli nevyváženosti racionálnej a citovej stránky človeka.

Keď dokážeme vyvážiť mužskú a ženskú podstatu, náš život nadobudne iný rozmer, dosiahneme harmóniu a jedine vtedy pocítime celistvosť a môžeme žiť život naplno.

Keď jednotlivci v sebe dokážu nájsť a udržať harmóniu mužskej a ženskej energie, automaticky nastane harmónia na Zemi.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • http://poslys-pochop-prozij.wz.cz/ Vénya Luna

  Napsal jsi to, myslím, dost srozumitelně, výstižně, nic jsi neopomenul. Článek se mi moc líbí. Jediná věc, se kterou mám problém, je dělení těchto energií na “mužskou” a “ženskou”- má to svá velká úskalí, kterým jsi se ty zrovna v článku vyhnul, zažila jsem už ale mnohokrát, že z jiných článků podobného ražení vyzněla poté “mužská” energie jako ta “špatná”. Vím, že můžeš namítnout, že je to pouze slovíčkaření, ale dle mě je pregnantní užívání slov velmi důležité, protože slova jsou nástroji tvorby a mohou mít dalekosáhlý dopad do našich životů i života celé společnosti. Navrhovala bych zkrátka pouze přejmenovat tyto energie, abychom se vyhnuli floskulím, které zejména v tomto případě nejsou stoprocentně platné ani zdaleka.
  Díky za tvůj čas, který věnuješ psaní článků
  Vénya :)

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   Som rád, že sa článok páčil, písal som ho včera dosť narýchlo, keďže som ho chcel napísať ku dňu MDŽ :)

   Áno, tiež mám pocit, že ľudia sa mylne domnievajú, že mužská energia pretože je zodpovedná za silu a poriadok, že je zlá… nie. Nevyváženosť mužskej a ženskej energie spôsobuje súčasné rozpoloženie ľudí a súčasnú situáciu vo svete. Potláčanie ženskej energie je seriózny problém, ktorý treba akútne riešiť. Aj sa ho s ľuďmi snažím riešiť.

   Ďakujem :)