Význam štyroch regulatívnych princípov slobody

Oddaní Krišnu dodržiavajú štyri regulatívne princípy slobody:

  1. Žiadny hazard
  2. Žiadna intoxikácia
  3. Sex len v manželstve za účelom splodenia detí
  4. Žiadne mäso

Ľudia sa veľmi čudujú keď sa dozvedia, že oddaní Krišnu nepijú alkohol, kávu, nejedia mäso a nemajú sex za účelom zmyslového pôžitku. Myslia si, že oddaní Krišnu sa pripravujú o pôžitok a majú tak nudný život. Opak je pravdou. Každý z týchto regulatívnych princípov má svoje oddôvodnenie. V konečnom dôsledku tí, ktorí dodržiavajú tieto regulatívne princípy, sú šťastnejší ako tí, ktorí ich nedodržiavajú. Spočiatku to môže vyzerať ako obmedzenie, ale neskôr človek pochopí, že tieto regulatívne princípy prinášajú väčšiu slobodu a šťastie.

Hazard

Hazard nie je v modernej spoločnosti chápaný ako dobrý. Každý rozumný človek si uvedomuje ako môže človek skončiť keď sa oddá hazardu. Ľudia s vidinou zisku prehazardujú svoje peniaze a namiesto bohatstva prídu o všetok majetok.

Z nevinného hazardovania sa môže stať veľká závislosť, ktorá má neblahý dopad na životy hazardujúcich a ich okolia.

Hazardovaním sa myslí aj hazardovanie so životom. Mnohí ľudia sa oddávajú extrémnym športom, v ktorých môžu prísť o život, alebo sa zraniť. Mnohí ľudia prežijú svoj život bez toho, aby naplnili účel ľudského života. Počas svojho života nerozvíjali svoje vedomie a venovali sa len tomu, čomu sa venujú aj zvieratá – jedli, spali, párili sa a obraňovali sa. Tomu sa hovorí, že svoj život jednoducho prehazardovali.

Hazard ničí vznešenú vlastnosť pravdovravnosť.

Intoxikácia

Intoxikácia sa vzťahuje na dodávanie do tela najrôznejšie chemikálie, ktoré nie sú potrebné k udržaniu tela pri živote a majú na myseľ a telo stimulujúce, alebo depresívne účinky. Je to napríklad káva, alkohol, tabak, marihuana, atď.

Požívanie týchto látok väčšinou oslabuje zdravie, prípadne priamo spôsobuje chorobu, predčasné starnutie a neschopnosť inteligentne a vytrvalo zamerať svoju myseľ na určité téma. Intoxikácia je prekážkou v duchovnom rozvoji, pretože človeka zväzuje hmotnými pripútanosťami a zároveň rozrušuje jeho myseľ, ktorú potom nie je možné sústrediť na meditáciu o vlastnom JA a Bohu.

Intoxikácia ničí cnostú vlastnosť odriekanie.

Nedovolený sex

Nedovoleným sexom sa rozumie akákoľvek sexuálna aktivita mimo manželstva, alebo aj v rámci manželstva, ktorej účelom nie je splodenie detí. Venovanie sa sexu bez akéhokoľvek obmedzenia spôsobuje sociálne neduhy a zabraňuje dosiahnutiu duchovného vedomia.

Dôsledkom nedovoleného sexu sú nechcené deti a pohlavné choroby, čo vyvoláva sociálne a ekonomické problémy veľkých rozmerov. Aby sa im ľudia vyhli, robia potraty a používajú antikoncepciu, čo je z hľadiska písiem, vedy aj zdravého rozumu považované za vraždu.

Venovať sa sexu kvoli zmyslovému pôžitku je degradujúce nie len pre celú ľudskú spoločnosť, ale rozvíja sa tak aj nadmerná individuálna pripútanosť k telu a telesným radostiam. Pre sebeckú osobu, ktorej vedomie je hlboko pohrúžené v tele, nie je možné, aby odhalila a zakúsila blaženú povahu duše.

Nedovolený sex ničí cnostnú vlastnosť čistotnosť.

Jedenie mäsa

Ak nie je dostupná žiadna iná potrava, ak je pôda nevhodná pre poľnohospodárstvo, ľudia žijúci v takých podmienkach sú oprávnení jesť mäso. Ale systematické zabíjanie zvierat v bitúnkoch a jedenie ich mäsa je veľká hriešna činnosť, ktorá je príčinou individuálneho aj kolektívneho utrpenia a účinne marí akékoľvek pokusy o duchovný rozvoj.

Zároveň existuje aj veľa praktických dôvodov prečo nejesť mäso. Jedným z nich je, že zabitie zvieraťa je jednoznačne vražda a ktokoľvek, kto konzumuje mäso, podporuje túto vraždu.

Druhý je, že jedenie mäsa je fyzicky nezdravé. Nasýtené tuky väčšiny druhov mäsa prispievajú ku kardiovaskulárnym chorobám a toxíny rozkladajúceho sa mäsa môžu narúšať nervový systém a prispievať k senilite, obrne a duševným chorobám. Potrava vplýva na fyzické aj psychické zdravie človeka. Pokiaľ jeme mäso zvierat z bitúnkov, ktoré je nasiaknuté strachom, stresom, utrpením, steroidmi a antibiotikami, dostávame do svojho tela a vedomia strach, stres, utrpenie, steroidy a antibiotiká.

Tretí dôvod sa špecificky vzťahuje na tých, ktorí usilujú o dosiahnutie lásky k Bohu. V Bhagavad-gíte Krišna doporučuje, aby sme jedli iba jedlo, ktoré mu bolo s láskou a oddanosťou obetované. Prijímaním duchovného jedla sa očisťuje naše vedomie. Krišna výslovne žiada, aby mu boli obetované iba vegetariánske jedlá, nie mäso, ryby ani vajcia.

Jedenie mäsa ničí cnostnú vlastnosť milostivosť.

Cnostné piliere spoločnosti

Pravdovravnosť, odriekanie, čistota a milostivosť sú základné cnostné vlastnosti civilizovaných ľudí. V súčasnej takzvanej civilizácii sú tieto vlastnosti veľmi vzácne. Väčšina ľudí nemá tieto vlastnosti kvoli tomu, že hazardujú, intoxikujú, majú neobmedzený sex a jedia mäso.

Väčšia sloboda

Ľudia, ktorí si neobmedzene užívajú mäso, drogy, sex a hazard si myslia, akí sú slobodní. Pritom im zmysly hovoria: Daj si pivo, daj si cigaretu, daj si kávu, zbal túto ženu a uži si s ňou. Zmysly ich nútia vykonávať činnosti, ktoré sú škodlivé, tak o akej slobode je reč? Väčšiu slobodu majú ľudia, ktorým zmysly hovoria: Daj si mäso, daj si pivo, daj si toto, daj si hento, ale pomocou inteligencie a silou vôle dokážu zmysly ovládnuť a povedať im NIE.

Ale človek s neovládnutými zmyslami, ktorý síce vie, že cigarety, alkohol a iné drogy mu škodia, je nútený svojimi zmyslami zapáliť si cigaretu, vypiť alkohol alebo si dať inú drogu. Je nútený robiť činnosti, o ktorých mu inteligencia hovorí, že nie sú pre neho dobré, ale neovládnuté zmysly ho nútia vykonať to. Toto nie je sloboda.

Väčšiu slobodu prinášajú štyri regulatívne princípy slobody.

Dá sa žiť šťastný život bez sexu, intoxikácie, hazardovania a jedenia mäsa?

V Bhagavad-gíte (2.59) sa píše:

Vtelená duša môže byť obmedzená v zmyslovom užívaní, hoci túžba po zmyslových predmetoch zostáva. Keď však okúsi vyšší pôžitok, stratí chuť na zmyslové ukájanie a zotrváva v duchovnom vedomí.

Význam: Ak človek nie je na transcendentálnej úrovni, nemôže zanechať zmyslový pôžitok. Obmedzovať zmysly rôznymi pravidlami a príkazmi je ako zakazovať chorému niektoré jedlá. Pacient nielenže nemá tieto zákazy rád, ale mu na zakázané jedlo ani neprejde chuť. Podobne sa obmedzovanie zmyslov pomocou yogy, napr. aṣṭāṅga-yogy, ktorá zahŕňa rôzne fázy (yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna atď.), odporúča menej inteligentným ľuďom, ktorí nemajú znalosti o lepšej metóde. No toho, kto počas svojho láskyplného slúženia Kṛṣṇovi spoznal krásu Najvyššieho Pána, už viac nepriťahujú mŕtve hmotné veci. Obmedzenia v duchovnom živote sú určené pre nováčikov a sú dobré, dokým človek nezíska ozajstnú chuť pre vedomie Kṛṣṇu. Ak si je človek naozaj vedomý Kṛṣṇu, hmotné veci preňho automaticky strácajú príťažlivosť.

Oddaní Krišnu zažívajú vyššiu chuť, preto nemajú potrebu oddávať sa sexu, intoxikácii, hazardovaniu, jedeniu mäsa a honbou za zmyslovým pôžitkom. Všetko, čo živá bytosť potrebuje ku šťastiu, je obsiahnuté vo vedomí Krišnu. Ak však človek nemá ani štipku vedomia Krišnu, láka ho sex, intoxikácia, hazard, jedenie mäsa a neobmedzený zmyslový pôžitok, aby pocítil aspoň nejaké šťastie (aj keď len dočasné). Človek, ktorý nezažil vyššiu chuť, prirodzene nechápe tých, ktorí túto vyššiu chuť zažívajú. Podľa seba súdi ostatných a myslí si, že keď on je pripútaný k určitým veciam, tak k nim musia byť pripútaní aj ostatní. Keď ľuďom hovorím, že žijem v celibáte, nepijem alkohol, nefajčím, neberiem drogy, nejem mäso a nehazardujem, neveriacky sa na mňa pozerajú či mi nešibe. Tí, čo sú pripútaní k sexu, hovoria že sex predsa musím mať. Tí, čo sú pripútaní k intoxikácii, hovoria že určite si sem tam niečo vypijem. Tí, ktorí sú pripútaní k jedeniu mäsa, hovoria že mäso je k životu potrebné. Zo svojej úrovne hodnotia úroveň ostatných. Nedokážu pochopiť a prijať, že niekto je na inej úrovni a nepotrebuje k životu veci, ktoré oni považujú za životne dôležité, pretože sú k nim pripútaní.

Vedomie Krišnu prináša odpútanosť od vecí a činností, ktoré sú pre živú bytosť nepriaznivé a pripútava živú bytosť k veciam a činnostiam, z ktorých môže získať len priaznivé.

kirtan

Utrpenie na Zemi existuje v skutočnosti preto, lebo väčšina ľudí nemá ani štipku vedomia Krišnu. Robia činnosti, ktoré sú pre nich a pre okolie maximálne nepriaznivé a potom sa čudujú prečo trpia. Toto všetko robia z nevedomosti. Keby si plne uvedomovali následky svojich činov, určite by nekonali tak, ako konajú. Keby mali vedomie aspoň na začiatočníckej úrovni vedomia Krišnu, svet by vyzeral úplne, ale úplne inak.

Veď sa vyskúšajte ponoriť do štúdia a praktikovania učenia Hare Krišna a sami uvidíte aký to má účinok a dopad na vedomie a celkový život. Teraz si možno myslíte, že sex, drogy, hazard a mäso k životu potrebujete, ale keď získate vyššiu chuť, stratí sa chuť na neobmedzený sex, drogy, hazard a mäso.

Na rozvíjanie vedomia Krišnu je nevyhnutné pravidelne spievať

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a uvidíte že sex, drogy, hazard a mäso k šťastnému životu nepotrebujete.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥