Nové vedomie – Nová spoločnosť

Dnes žijeme v starej spoločnosti. V spoločnosti kde stále vládne hnev, závisť, krádeže, násilie, chamtivosť, sebeckosť a iné hrôzy. No doba sa mení. Ľudia sa menia. Pomaly, ale isto nastáva Nový vek. Zlatý vek. Je to akási evolúcia vedomia.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (4.5 min):

Zmena

Ak neveríte, že nastáva Zlatý vek, ešte stále žijete v starom zmýšľaní, stále máte staré vedomie. No skutočnosť je taká, že ľudia sa menia. Ja som sa za rok zmenil na nepoznanie a poznám desiatky ľudí, ktorí sa zmenili tiež. Táto zmena je tak obrovská, že už viac nepociťujem hnev, závisť, sebectvo, nepodporujem násilie, jednoducho všetko negatívne akoby sa zo mňa vyparilo. Ovládol som ego, ktoré je zdrojom tejto negativity. Kým ma ovládalo ego, dokázal som sa nahnevať pre hocijakú blbosť, bol som sebecký, bál som sa veľa vecí a jedol som mäso. Nevedomky som poporoval násilie na zvieratách. Už viac by som sa nechcel vrátiť k svojmu starému JA.

Moje nové JA je plné šťastia a lásky. Naučil som sa bezpodmienečne milovať všetko a všetkých. Je mi jedno, či je človek bezdomovec, alebo prezident. Stále je to len človek ako ja. Milujem takisto zvieratá, celú prírodu a vesmír. Nové vedomie je plné lásky, šťastia a hojnosti.

Nová spoločnosť

V novej spoločnosti neexistuje strach, hnev, chamtivosť, násilie a už vôbec nie vojny. Hodnoty novej spoločnosti sú láska, šťastie a hojnosť.

Ľudia s novým vedomím si navzájom pomáhajú. Pomáhajú tam, kde je to potrebné. Nehľadia len na seba a na svoje potreby. Majú obrovskú túžbu pomáhať. Vzájomná pomoc je veľmi dôležitá. Veď predsa každý niekedy potrebuje pomoc.

Ľudia s novým vedomím slúžia ostatným. Neslúžia len sebe a svojim chúťkam. Nepozerajú sa len na svoje potreby. Vnímajú aj potreby ostatných a naplňujú ich.

Ľudia s novým vedomím vnímajú jednotu namiesto oddelenosti. Vnímajú, že každá živá bytosť má rovnakú cenu. Všetci sú si rovní. Ľudia, zvieratá, rastliny aj celá príroda.

Ľudia s novým vedomím vedia, že sú súčasťou prírody a príroda je ich Matka. Preto neničia prírodu, ale správajú sa k nej s úctou a vďakou. Neubližujú svojej matke.

Ľudia s novým vedomím hľadajú príčiny problémov a ich riešenia. Skutočne sa snažia riešiť príčiny problémov namiesto dôsledkov. Vedia, že na každý problém existuje riešenie.

Chamtivosť v novej spoločnosti neexistuje. Každý má všetkého dostatok. Keďže jednotlivci pracujú pre blaho celej spoločnosti, neexistuje chudoba a neexistuje, aby mal jeden viac a druhý menej. Všetci sú si rovní. Ľudia nemajú potrebu mať viac ako ostatní. Chápu, že blaho celej spoločnosti je oveľa dôležitejšie ako blaho jednotlivca.

Jednoducho Nová spoločnosť vytvára raj na Zemi. Toto Nové vedomie je akési Vedomie Krista.

Kým sám nemáš toto Nové vedomie, pravdepodobne ani nedokážeš pochopiť o čom píšem.

Vedzte, že Nové vedomie nie je výmysel. Je to realita. Ľudí s Novým vedomím pribúda stále viac a viac. Môžete okolo seba pozorovať ako sa vedomie ľudí mení. Momentálne funguje ešte stará spoločnosť, no je šanca, že sa ľudia s Novým vedomím dostanú do vedenia spoločnosti a môže nastať zmena. Samozrejme, zmena musí nastať aj na úrovni jednotlivcov. Väčšina ľudí musí dosiahnuť Nové vedomie, najlepšie všetci. Iba ak všetci ľudia dosiahnu Nové vedomie, iba vtedy môže nastať raj na Zemi.

Jedno je isté. Zmena prichádza. Je len otázkou času kedy nastane raj na Zemi.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥