Vyzýva Korán k násiliu a vraždeniu?

Najčastejší argument proti Moslimom je, že Korán vyzýva k násiliu a vraždeniu. Jasné, keď vytrhnete verš mimo kontextu, tak to naozaj tak znie, že Korán vyzýva k vraždeniu neveriacich. Treba sa pozrieť na texty v kontexte, aby ste pochopili o čo v skutočnosti ide.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (11 min):

Verše v kontexte

Najčastejšie texty vytrhnuté z kontextu sú:

Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vyhnali vás, veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, pokiaľ oni s vami nezačnú bojovať. Ak vás tam však napadnú, zabite ich – taká je odmena neveriacich.

A druhý text:

A ak sa otočia chrbtom, tak ich chyťte a zabite kdekoľvek ich nájdete! A neberte si z nich ani priateľov ani pomocníkov (An-Nisaa’ 4: 89)

Vytrhnutím textu z kontextu sa dá krásne manipulovať tak, že to bez kontextu nadobudne úplne iný význam. Takúto manipuláciu som videl už veľakrát. Poďme sa pozrieť na spomínané texty v kontexte:

A bojujte na ceste Božej proti tým, ktorí bojujú proti vám, avšak nečiňte bezprávie, lebo Boh nemiluje tých, ktorí sa bezprávia dopúšťajú. Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vyhnali vás, veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, pokiaľ oni s vami nezačnú bojovať. Ak vás tam však napadnú, zabite ich – taká je odmena neveriacich. Ak však prestanú, teda Boh je veru milosrdný. A bojujte proti nim, pokiaľ nebude koniec zvádzania od viery a pokiaľ nebude všetko náboženstvo patriť Bohu. Ak však prestanú, potom skončite nepriateľstvo, ale nie proti nespravodlivým. Mesiac posvätný proti Mesiacu posvätnému; i veci posvätné podliehajú zákonu krvnej pomsty! Ktokoľvek proti vám vystúpi nepriateľsky, potom aj vy proti nemu tak vystúpte, podobne ako on vystupoval proti vám. A bojte sa Boha a vedzte, že Boh stojí na strane bohabojných (Al-Baqarah 2: 190-194)

A druhý text:

A priali by si, aby ste sa stali neveriacimi, ako sú oni a aby ste boli rovnakí. Neberte si medzi nimi priateľov pokiaľ sa nevydajú na cestu Božiu! A ak sa obrátia chrbtom, potom ich chyťte a zabite kdekoľvek ich nájdete! A neberte si z nich ani priateľov ani pomocníkov okrem tých, ktorí sú spojení s ľudom, medzi ktorým a vami je dohoda, alebo ktorí k vám prišli so stiesnenými hruďami z toho, že majú bojovať proti vám alebo proti ľudu svojmu. Keby Boh chcel, bol by im dal vládu nad vami a oni by boli proti vám bojovali. Ak sa vás však stránia, bez toho, aby s vami bojovali a vzdajú sa vám na milosť, potom vám Boh nedáva proti nim žiadne oprávnenie k boju. A nájdete aj iných pokrytcov, ktorí chcú získať dôveru vašu aj dôveru svojho ľudu. Kedykoľvek sa vás pokúsia zviesť k odpadnutiu, budú v tom odradení. A ak sa nebudú držať stranou od vás a nevzdajú sa vám na milosť a nezložia svoje ruky, potom ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete! A nad týmito vám dávame právomoc zreteľnú. (An-Nisaa’ 4: 89-91)

Teraz mi úprimne povedz či dávajú tieto verše slobodné povolenie zabíjať kohokoľvek kdekoľvek? Tieto verše boli zjavené Bohom prorokovi Mohamedovi v dobe, kedy boli moslimovia pravidelne napádaní neveriacimi z Mekky. Tí zastrašovali moslimskú komunitu v Medíne. Jeden by mohol povedať, užívajúc súčasný žargón, že existovali neustále teroristické útoky na Medínu a v tejto situácii bolo moslimom dané povolenie brániť sa “teroristom”. Tieto verše nie sú povolením “terorizmu”, ale varovaním “teroristom”. Ale dokonca aj v tomto varovaní môžeme vidieť koľko obmedzení je zdôraznených.

Je dôležité, aby sme študovali náboženské texty v správnej súvislosti. Keď tieto texty nie sú čítané v náležitej textovej a historickej súvislosti, sú manipulované a prekrúcané. Je pravdou, že niektorí moslimovia manipulujú s týmito veršami pre vlastné ciele. A nie sú to len islámske texty, toto sa týka tiež textov iných náboženstiev. Môžeme citovať tucet veršov z biblie, ktoré vyzerajú veľmi násilne, ak sa vytrhnú z historickej súvislosti. Tieto biblické texty boli zneužité mnohými násilnými židovskými a kresťanskými skupinami. Križiaci ich používali proti moslimom a židom. Nacisti proti židom. Nedávno ich srbskí kresťania využili proti bosenským moslimom. Sionisti ich pravidelne používajú proti Palestíncom.

Islám – náboženstvo mieru

V Koráne sa nikde nepíše, aby moslimovia zabíjali nevinných ľudí. To práve Korán odsudzuje a zakazuje.

Moslimovia tvrdia, že Islam je náboženstvo mieru. No nemoslimovia sú voči tomuto tvrdeniu skeptickí práve kvoli správaniu sa radikálnych moslimov.

Na svete je viac ako miliarda moslimov. Keby bol každý z nich vrah a terorista, svet by vyzeral trošku inak, nemyslíte?

Radikálny Islám

Radikálny Islám nemá okrem názvu nič spoločné s pôvodným Islámom. Radikálny Islám vznikol vďaka dezinterpretácii Koránu. Jednoducho si vysvetlili verše po svojom. Hovorí sa, že radikálni moslimovia ani nečítali Korán. Ani by som sa tomu nedivil. Boli im takisto prezentované len útržky z Koránu bez kontextu.

Navyše existuje viacero verzií Koránu. Môžeme si to predstaviť ako kresťanský Starý a Nový zákon. Starý zákon je dosť brutálny, plný násilia. Nový zákon je mierumilovný a usmerňujúci.

Radikálny Islám sa očividne riadi podľa Koránu, ktorý je plný násilia a podporuje násilie na iných.

Radikálny Islám je koncentrované zlo. Ľudia utekajú z krajín, kde vládne radikálny Islám, pretože sa s ním nestotožňujú. Treba rozlišovať mierumilovný Islám a radikálny Islám.

Radikálnych moslimov je podstatne menej ako mierumilovných moslimov. Keby boli všetci moslimovia radikáli, svet by vyzeral inak. Vedzte, že bežný moslim vám nijak neublíži. Ale radikálny moslim vás bude chcieť pravdepodobne zabiť, pretože to nemá v hlave celkom v poriadku. A možno niekto z nich zabije aj mňa za tento článok.

Nebezpečenstvo nespočíva v Isláme

Nebezpečenstvo spočíva v jednoduchých ľuďoch. V ľuďoch, ktorým stačí povedať, že Boh je všemohúci, že ak nebudú poslúchať božie príkazy, tak budú po smrti naveky zatratení v pekle. Nepripomína vám to niečo? Kresťanstvo, alebo tak?

Jednoduchým ľuďom totižto stačí veľmi málo, aby uverili hocijakej hovadine bez toho, aby si o tom naštudovali niečo viac. Napríklad sú ochotní uveriť aj tomu, že Islám vyzýva k vraždeniu v 21. storočí.

Jednoduchí ľudia sú aj medzi nami, v Európe aj na Slovensku. Je mi nesmierne ľúto, keď si takíto jednoduchí ľudia vytvárajú predsudky na základe pokrivených, takzvaných faktov. Tieto pokrivené fakty slúžia len na manipuláciu a vzbudenie strachu a nenávisti voči moslimom. Je mi nesmierne ľúto keď ľudia veria bludom a nedokážu si overiť fakty.

Veď logika hovorí, že keby bol každý moslim násilník a vrah, tak by tu bol dosť veľký masaker, nemyslíte? Zhruba miliarda moslimov proti 6 miliardám ostatných. Alebo si naozaj myslíte, že moslimovia čakajú kým budú v prevahe a potom povraždia ostatných?

Skôr, než si vytvoríte unáhlené závery, naštudujte si prosím o problematike viac, aby ste si mohli vytvoriť objektívnejší obraz. Viem, že veľa ľuďom stačí povedať, že tí a tí sú zlí, daj si na nich pozor. A ľudia sa zlaknú a vytvoria si predsudky. Je to veľmi smutné a je mi veľmi ľúto, že ľudia sú tak ľahko manipulovateľní.

No ja verím, že láska a zdravý rozum nakoniec zvíťazia. Ja vás prosím, nevytvárajte si predsudky na základe nejakých bludov, ktoré vám niekto iný natlačí do hlavy. Ani mňa nepočúvajte. Vytvorte si obraz na základe svojho rozumu a na základe svojej osobnej skúsenosti. Nebojte sa a vytvorte si priateľstvá s moslimami, aby ste mohli zistiť akí moslimovia v skutočnosti sú. Nechajte ich, aby vám vysvetlili ich pohľad na Islám a na ľudí, ktorí Islám zneucťujú a zneužívajú ho k obhájeniu svojich otrasných činov. Všetko nedorozumenie vychádza z nevedomosti. Ľudia nevedia veľa vecí, preto sú takí, akí sú, preto sú veľmi ľahko manipulovateľní. Aj deťom veľmi ľahko natlačíte do hlavy, že Ježiško nosí darčeky. Deti tomu na 100% veria. Takisto sa dá aj jednoduchým ľuďom natlačiť do hlavy prakticky čokoľvek.

Jednoduchí ľudia by sa dali nazvať teroristami. Terorizujú ostatných svojimi nenávistnými prejavmi. Takýchto teroristov môžete nájsť aj na internete nespočet. Na základe pár jednotlivcov terorizujú celú skupinu, ktorá za vyčíňanie pár jednotlivcov v ich mene vlastne ani nemôže. Skutoční moslimovia nemôžu za to, že niektorí šialenci v mene Allaha páchajú otrasné činy.

Stále je na svete nespočet ľudí, ktorým stačí povedať, že je niečo tak, či onak a oni tomu uveria. Toto je najväčšie nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo a celkom veľká nepríjemnosť je tiež odsúdenie ľudí, ktorí za nič nemôžu. Otvorte prosím oči a otvorte oči aj iným. Nešírte nenávisť k tým, ktorí za nič nemôžu. Namiesto nenávisti a strachu, šírte lásku. Spoločne. Násilie plodí násilie. Nenávisť plodí nenávisť. Len láska môže toto šialenstvo zastaviť. Ak neveríte, môžete si o tom prečítať v článku “Kto do teba kameňom, ty do neho…“.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

  • Dusan Fulop

    Blbosť!!!!
    Koran je agresívny a ja mám v rodine moslima. Koran odsudzuje každého kto neverí v Alaha.
    Koran a jeho kazanie vychováva lenivosť a opovrzlivost proti svetu.
    Každá viera je krvilačná možno len budhizmus je výnimka..