Všetko je energia

Všetko je energia. Všetko vo vesmíre je energia, ktorá má mnoho foriem. Keď toto pochopíme, môžeme sa naučiť pracovať s touto energiou, získavať a využívať ju rôznymi spôsobmi.

Všetko je energia

Bez energie by nič nefungovalo. Elektrické zariadenia bez elektrickej energie nemôžu fungovať. Takisto živé bytosti nemôžu fungovať bez životnej energie. Ak sa z tela vytratí životná energia, nazývame to smrť. Ďalšie energie spôsobujú to, že Zem sa otáča okolo svojej osi, planéty putujú okolo slnka,… všetko funguje na základe určitého druhu energie.

Nikola Tesla raz povedal:

Ak chcete pochopiť vesmír, začnite sa zaoberať energiou, frekvenciou a vibráciou.

Kvantová fyzika dokladá, že celý náš vesmír je stvorený z vibrácie a energie. Molekula sa skladá z atómov, atómy sa skladajú z protónov, neutrónov a elektrónov. Protóny obsahujú kvarky a kvarky obsahujú struny, ktoré vibrujú na určitej frekvencii a podľa toho sa správajú jednotlivé atómy. Podľa frekvencie vibrovania sa veci javia ako hmotné, nehmotné, tvrdé, mäkké atď.

Napríklad rôzne farby majú rôznu frekvenciu. Rôzne rádiové stanice majú rôznu frekvenciu. A takisto majú rôzne veci rôznu frekvenciu vibrovania, ktorá udáva ich vlastnosti.

Získavanie energie

Ľudia získavajú energiu z rôznych zdrojov. Hlavný zdroj je jedlo. Keď ľudia robia nejakú náročnú činnosť, musia sa dobre najesť, inak by nevládali. Tiež sa potrebujú dobre vyspať. Počas spánku telo funguje v úspornom režime. Orgány znížia svoj výkon na minimum, potrebujú tak minimum energie a telo sa môže rýchlejšie dobiť. Podobne ako baterka telefónu.

Energia zo slnka

Slnko nám dáva energiu. Zo slnečnej energie dokážeme získať elektrickú energiu a rovnako ako solárne panely transformujú slnečnú energiu na elektrickú, transformuje ľudské telo slnečnú energiu na životnú energiu v človeku. Stačí nám pár minút na slnku a získame tým aspoň trochu energie. Schopnosť získavania energie zo slnka je individuálna. Niekto sa na slnku nabije viac, iný menej. Všetkého veľa škodí a tiež aj dlhý pobyt na slnku. Ak to preženieme, namiesto získania energie sa môžeme spáliť.

Energia zo vzduchu

Keďže energia je všade okolo nás, je aj vo vzduchu. Keď dýchame, získavame energiu. Keď robíme náročnú fyzickú činnosť, strácame rýchlo energiu a potrebujeme ju nejako dobiť. Ľudské telo je prepracovaný stroj a po veľkej fyzickej námahe sa človek zadýcha a získava tak veľkú dávku energie rýchlejším dýchaním.

Raz som sa ráno nenajedol a šľapal som na vysoký vrch. Zadýchal som sa rýchlejšie ako obvykle. Telo namiesto jedla získavalo energiu zo vzduchu. Rýchlejšie som sa vyčerpal a zadýchal a musel som sa zastaviť a načerpať energiu dýchaním. Vtedy som pochopil, že telo získava energiu aj zo vzduchu.

Energia zo štyroch elementov

Všetko je tak dokonale vymyslené, že nezískavame energiu len z jedného zdroja, ale z viacerých. Keby náhodou jeden zdroj energie zlyhal, máme tu pár záložných. V podstate získavame energiu zo štyroch elementov a to je zem, voda, oheň, vzduch. Zo zeme vyrastajú rastliny a z rastlín získavame energiu. Ľudské telo je zo 72% zložené z vody, takže potrebuje veľa vody na správne fungovanie. Oheň, inými slovami teplo. Slnko nám dáva teplo a tým pádom aj energiu. Vzduch potrebujeme dýchať aby sme vôbec žili a aby sme získali časť potrebnej energie zo vzduchu.

V určitom pomere získavame energiu zo zeme, vody, ohňa a vzduchu. Môžeme sa naučiť získavať energiu len zo zeme, alebo len z vody, alebo len z ohňa, alebo len zo vzduchu. Keďže všetko je energia, môžeme sa naučiť prijímať energiu zo všetkého.

Energia zo živých bytostí

Energiu získavame aj zo živých bytostí len vďaka ich prítomnosti. Existujú takzvaní energetickí upíri, ktorí vedome, alebo nevedome cucajú energiu zo svojich obetí. Po kontakte s takýmito ľuďmi sú ich obete vyčerpané a častokrát nevedia prečo. Práve preto, lebo sa nechali vycucať. Energetickí upíri sú po dokončení svojej práce šťastní a plní energie. Bodaj by neboli keď vycucali energiu z iného.

Ľudia sa môžu naučiť prijímať energiu odkiaľkoľvek. Aj z iných živých bytostí. A tiež môžu dávať energiu komukoľvek. V podstate tak robia v určitej miere aj teraz. Interakcia s inými ľuďmi nám môže dodať energiu, alebo nás môže o energiu obrať. Predstavte si spoločnosť, kde by ľudia dokázali dávať energiu jeden druhému. Každý by mal tým pádom dostatok energie a nikto by sa necítil vyčerpaný za predpokladu, že by sa zachovala harmónia dávania a prijímania energie. Bolo by to úžasné a z časti už tak fungujú niektoré komunity. Ľudia si navzájom pomáhajú, delia sa o svoju energiu a interakciou s inými ju dávajú a prijímajú.

Energiu môžeme získať aj po interakcii so zvieratami, rastlinami, ale aj neživými predmetmi ako kamene, hlina a podobne.

Cítenie energie

Energiu cíti každý z nás. Keď sa pohybujeme v spoločnosti, ktorá je nám príjemná, cítime sa príjemne, pretože tá spoločnosť vytvára vibrácie, ktoré majú podobnú frekvenciu ako my. Akonáhle má niečo inú frekvenciu ako my, cítime to. Zo situácií a ľudí môžeme cítiť príjemnú energiu, ale aj nepríjemnú. Človek, ktorý má negatívne myšlienky a chová sa podľa nich, okolo seba vytvára negatívnu energiu, ktorú cítime. Naopak človek, ktorý má pozitívne myšlienky a správa sa podľa nich, vytvára okolo seba pozitívnu energiu a cítime sa pri ňom príjemne. Energiu dokážeme cítiť pri jednotlivcoch, ale oveľa výraznejšie v spoločnosti a na určitých miestach. Napríklad v nejakom chráme môžeme cítiť pokoj a lásku. V bitúnku môžeme cítiť strach, utrpenie a smrť. Nazývame to atmosféra miesta.

Všetko má svoju frekvenciu a vibráciu a podľa tejto vibrácie môžeme cítiť či je nám niečo príjemné, alebo nepríjemné.

Transformácia energie

Energia nevzniká ani nezaniká. Len sa transformuje, mení sa. Slnečná energia sa transformuje na elektrickú vďaka slnečným kolektorom. Vodné elektrárne vyrábajú elektrickú energiu vďaka energii prúdu vody. Veterné elektrárne vytvárajú energiu doslova zo vzduchu, z vetra. Rastliny a zvieratá majú tiež určitú dávku energie a ich konzumáciou sa ich energia transformuje do tela konzumenta. Keď sa najeme, získavame energiu rastlín, prípadne zvierat. Tým, že zjeme nejaké jedlo, jedlo sa stáva našou súčasťou. Žalúdok ho strávi a pretransformuje na nové bunky a energiu. Je to úžasné.

No a keď už energiu získame, môžeme ju využiť na rôzne aktivity.

Spotreba energie

Nie len ľudia, ale aj zvieratá fungujú podobne. Potrebujú jesť, piť, dýchať a spať aby mali energiu na robenie rôznych činností.

Keď energiu získame, môžeme ju spotrebovať. Keď robíme akúkoľvek činnosť, spotrebúvame určitú dávku energie. Keď čítame knihu, spotrebúvame energiu. Keď beháme, spotrebúvame energiu. Keď jeme, potrebujeme energiu na trávenie jedla, preto sa po vydatnom jedle cítime unavení a potrebujeme si odpočinúť. Ak robíme akúkoľvek fyzickú, alebo psychickú činnosť, spotrebúvame energiu.

Ľudia si ani neuvedomujú na čo všetko spotrebúvajú energiu. Už len tým, že neustále rozmýšľajú, spotrebúvajú veľké množstvo energie. Keby ľudia nemali toľko myšlienok v hlave, nespotrebovali by toľko energie a tým pádom by nemuseli toľko jesť a spať. Existujú mnísi, ktorí len celé dni meditujú, dostávajú sa do bezmyšlienkového stavu a dokážu tak prežiť bez jedla niekoľko mesiacov a možno až rokov. Ak nespotrebujú energiu, nepotrebujú ju ani získať a teda nepotrebujú jesť ani spať. Len dýchaním, prípadne pobytom na slnku získavajú dostatok energie na fungovanie celého tela.

Práca s energiou

Keďže všetko je energia, aj my sme energia, môžeme sa naučiť pracovať s energiou. Môžeme sa naučiť využívať energiu efektívnejšie a tiež sa môžeme naučiť čerpať energiu z rôznych zdrojov v rôznom pomere. Napríklad sa môžeme naučiť čerpať energiu viac zo vzduchu a zo slnka a nebudeme musieť toľko jesť, alebo dokonca vôbec jesť. Existujú ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že neprijímajú pevnú stravu. Žijú z energie vzduchu a slnka.

Pôvod energie

Energia je všetko – vzduch, kameň, voda, oheň, ja, ty, pes, ľudia, zvieratá, myšlienky, emócie, planéty,… všetko. Všetká táto energia pochádza zo Zdroja.

Pôvod svetla v miestnosti je zo žiarovky. Žiarovka svieti vďaka elektrickej energii. Elektrická energia pochádza z nejakého druhu elektrárne – veternej, slnečnej, vodnej, jadrovej,… teda zo štyroch elementov – zem, voda, oheň, vzduch. Môžeme sa pýtať ďalej odkiaľ pochádza zem, voda, oheň, vzduch až prídeme k Zdroju všetkého.

Skúmaním seba môžeme skúmať energiu a môžeme zistiť odkiaľ všetko pochádza. Zdroj energie nespoznáme špekulatívnym filozofovaním, ani externým inžinierstvom. Spoznáme ho jedine spoznaním samých seba – svojho tela, svojho vedomia, svojej duše, svojho Vyššieho JA. Skúmaním seba a svojho okolia môžeme spoznať Zdroj samotný. Koniec koncov z neho všetci pochádzame.

Na sebaspoznanie a spoznanie Zdroja slúži napríklad yoga. O yoge píšem v článku “Čo je yoga?“.

Kopa výmyslov

Môžete si pomyslieť „Tento článok je jedna veľká kopa výmyslov“. V podstate sa mi toto všetko objavilo v mysli a dá sa povedať, že sú to výmysly. Lenže mne to dokonale do seba zapadá ako puzzle. Pochopil som, že všetko je energia a túto energiu môžeme získať z čohokoľvek a následne ju môžeme využiť ako uznáme za vhodné. Keď sa ľudia naučia primárne získavať energiu z iného zdroja ako z jedla, už tak nebudú musieť zabíjať zvieratá a rastliny. Môžu čerpať energiu zo zdroja, ktorý má dostatok energie pre všetkých. Napríklad zo slnka, alebo zo vzduchu. Keď sa toto ľudia naučia, nastane raj na Zemi. Práve toto je raj, ktorý sa spomína v Biblii. Ľudia v raji nepotrebovali jesť a zvieratá tiež nie. Nikto nemusel nikoho zabíjať. Všetci žili spokojne v harmónii a tešili sa z energií jeden druhého.

Mali by sme pochopiť a prijať fakt, že všetko je energia. A potom sa môžeme učiť s touto energiou narábať.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • http://poslys-pochop-prozij.wz.cz/ Vénya Luna

  Při čtení tohoto článku jsem přemýšlela, jestli pochází z tvojí hlavy či jsi si něco podobného někde četl a teď to pouze reflektuješ… A na konci se mi má otázka zodpověděla :)) :D. Myslím, že je to jeden z nejkvalitnějších článků, co tu máš, a podle mě taky všechno do sebe dokonale zapadá a mám na to veskrze stejný názor s tím, že někteří lidé tuto energii vidí třeba i kolem věcí a nebo lidí. A těm ať potom říkají ti, co by nevěřili tomuto článku, že je to výmysl 😉

 • Terrorist Hunter

  je to zaujimave, zvyknem si preklapat meridiany po rukach a nohach a hned to citit ako sa prekrvy telo a ako by to dalo energiu, lebo sa citim hned lepsie…funguje to nezavysle od viery cloveka, vesmirny zakon….:):):)

 • wamp

  k čomu je to všetko, keď osud je aj tak pre každého dopredu daný…. nikto si svoj život neriadi sám, tak ako ste si mysleli. aj tá najmenšia kravina ako napríklad poškrabanie na hlave, lebo vás svrbela, je dopredu dané. ….

 • Tanyaaa

  ked ja potrebujem energiu doplnit proste si dobit baterky tak idem von, vyvetrat sa so sluchadlami a davam si esenciu energia bio-bachovky a naozaj ma to pekne stavia na nohy