Racionálne zmýšľanie je obmedzujúce

Kedysi som bol čisto racionálne zmýšľajúci človek a všetko iracionálne som odsudzoval a považoval za hlúposti. Dnes vnímam tento čisto racionálny pohľad na svet ako obmedzujúci. Pretože ak sa obmedzujueme len na racionalitu, uniká nám nespočetne veľa možností.

Veda neveda

Napríklad ako racionálne zmýšľajúci človek som nedokázal pochopiť ako môže niekto veriť v Boha. Nebral som ako fakt nič, čo nebolo vedecky dokázané. V tom je obmedzenosť racionálne zmýšľajúcich ľudí. Vedci toho ešte toľko nepreskúmali… a ľudia aj tak veria len tomu, čo vedci preskúmajú a potvrdia. Ničomu inému. Nie je to obmedzujúce? Tak im uniká všetko to nepreskúmané, čoho je drvivá väčšina. Vesmír je pre nás nepredstaviteľne obrovský… Racionálni ľudia si zvyčajne neuvedomujú koľko toho ešte nie je preskúmaného a vedecky dokázaného, no aj tak dávajú na vedu príliš veľký dôraz. Moderná veda nevie vysvetliť veľa vecí…

Duchovno

Keď sa povie „duchovno“, racionálny človek prekrúti očami a pomyslí si čo je to za nezmysel. Takisto všetko, čo nie je vedecky dokázané, považuje racionálny človek za nezmysel, výmysel, hlúposť. To predsa tak nemôže byť, lebo to veda nedokázala. No ale prečo to nedokázala? Pretože to asi ešte moc neskúmala a nemá o tom žiadne poznanie. Skúmať materiálno je oveľa jednoduchšie ako skúmať duchovno, preto sa to aj tak robí. Viac dôrazu sa kladie na skúmanie hmotných prvkov. Skúmať niečo nehmotné je pre súčasnú vedu výzva. Vedci sa snažia prísť na to, ako vznikol vesmír a život v ňom… no zatiaľ márne. Majú iba akúsi teóriu veľkého tresku a evolučnú teóriu. Týmto teóriam verí veľa ľudí.

Niektorí ľudia zažívajú zážitky, ktoré si racionálne nedokážu vysvetliť. Keď o nich rozprávajú verejne, mnohí ľudia tomu jednoducho neveria. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že veriť/neveriť je pre deti. Dospelí by sa mali snažiť vedieť. A tí, ktorí zažili rôzne duchovné zážitky vedia čo zažili. Ľudia, ktorí majú tieto rozumom nevysvetliteľné zážitky, sa navzájom chápu. Ľudia, ktorí nezažili nič podobné, to nedokážu pochopiť a často označujú duchovné zážitky za hlúposti a výmysly. To je ale ich obmedzený pohľad na svet. Označiť niečo za hlúposť bez toho, aby o tom niečo vedel, nie je príliš rozumné.

Jogíni

V Indii existujú jogíni, ktorí majú nevysvetliteľné mystické schopnosti. Dokážu ovládať hmotu a predvádzať tak pre nás nepochopiteľné kúsky. Veľa racionálne založených ľudí je voči týmto jogínom skeptických a považujú ich za podvodníkov. Aj keby títo ľudia uvideli ich schopnosti na vlastné oči, neverili by vlastným očiam. Skratoval by im obvod v mozgovni a nevedeli by si to racionálne vysvetliť. Ich celá predstava o svete by sa rozplynula.

Astrológia

Skúsení astrológovia dokážu na základe pozície planét určiť vlastnosti ľudí, kompatibilitu partnerov, určiť kedy je vhodné a nevhodné vykonávať určité činnosti a predpovedať zmeny na Zemi.

Pohyb planét má totiž hlbší význam. Tento hlbší význam skúma astrológia, ktorá doposiaľ nebola uznaná ako veda. Racionálna myseľ totiž nedokáže astrológiu pochopiť a prijať.

Hmota nie je všetko

Existuje viac než len hmota. To, čo je mimo hmotnej úrovne, je pre mnohých ľudí nepochopiteľné. Čo nedokážu vnímať svojimi obmedzenými zmyslami, to pre nich neexistuje.

Je veľa ďalších tém, ktorým racionálne zmýšľajúci ľudia nerozumejú a považujú ich za hlúposti, pretože s nimi nemajú osobnú skúsenosť – astrálne cestovanie, liečenie dotykom, jasnovidectvo, telepatia, čakry, prána…

Obmedzené zmysly

Naše zmysly sú obmedzené. Na oblohe vidíme Slnko ako malú žiariacu guľu. Potrebujeme rôzne prístroje a techniky, aby sme zistili, že Slnko je obrovská žeravá guľa vzdialená milióny kilometrov od Zeme.

Hmotnými zmyslami nedokážeme vnímať a chápať niečo duchovné. Ak chceme získať duchovné pochopenie, musíme nasledovať očistný proces, ktorý očistí naše zmysly a vedomie, aby sme dokázali vnímať a chápať to, čo racionálnym spôsobom nedokážeme pochopiť. Existujú rôzne spôsoby pre očistenie vedomia, ale najúčinnejší spôsob očistenia vedomia v súčasnom veku je počúvanie, spievanie a recitovanie Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Naše vedomie je pôvodne duchovné, ale keď sa dostane do styku s hmotou, je ňou znečistené. Hare Krišna mahá-mantra pôsobí ako sprcha a čím viac ju niekto opakuje, tým viac sa očisťuje. Pre racionálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí nemajú s očistou vedomia skúsnenosť, je to nepochopiteľné. Ale ľudia, ktorí si to vyskúšali, majú osobnú skúsenosť a vedia aký účinok má Hare Krišna mahá-mantra.

O účinkoch Hare Krišna mahá-mantry si môžete prečítať v článku „Účinok Hare Krišna mahá-mantry“.

Každý, kto vyskúša tento jednoduchý proces očistenia vedomia, môže časom pochopiť viac a neobmedzovať sa len na racionálne poznanie, ktoré je veľmi obmedzujúce.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥