CoderMania – priebeh výuky

Utriedil som si v hlave ako bude prebiehať výuka programovania a web developmentu na CoderManii.

Študijné skupiny a týždňové “šprinty”

Na CoderManii som vytvoril študijné skupiny týkajúce sa HTML, CSS, JavaScriptu a celkovo web developmentu. Študijná skupina je vlastne chat, kde sa študenti môžu pýtať otázky a komunikovať medzi sebou (niečo ako Slack chat). Na otázky môže odpovedať každý študent. Šikovní študenti sa tak môžu zároveň stať učiteľmi.

Zo začiatku budem cez chat zadávať na každý týždeň čo by sa mali študenti naučiť. Na CoderManii budú pribúdať interaktívne lekcie a cvičenia, ktoré si študenti budú môcť preštudovať a vypracovať. Akonáhle budú študenti ovládať HTML, CSS a JavaScript, zadám im vypracovať reálny projekt, na ktorom sa naučia uviesť nadobudnoté poznatky do praxe a ešte k tomu sa naučia niečo nové. Opäť môžu svoje riešenia konzultovať cez chat. Tempo učenia sa študentov bude s veľkou pravdepodobnosťou rozdielne. Niekto môže za týždeň zvládnuť všetky lekcie na CoderManii. Taký študent môže vypracovať projekt, učiť ostatných a začať pracovať na vlastných projektoch. Pokiaľ študent nebude mať za sebou aspoň jeden väčší projekt, nebude mať veľkú šancu sa zamestnať. Každému študentovi by som rád prisľúbil kontrolu jeho kódu (code review), ale zatiaľ neviem, či to budem stíhať.

Online výuka a osobné stretnutia

Väčšina výuky bude prebiehať online. Pokiaľ to bude potrebné, môžem sa s ľuďmi zo študijnej skupiny raz za mesiac (podľa možností aj viackrát) stretnúť a skonzultovať nejasné veci. Študijné skupiny budú zatiaľ v Brne a v Dubnici nad Váhom. Ak bude viac študentov aj v inom meste, môžem spraviť stretnutie aj v ňom pokiaľ bude v rozumnej vzdialenosti (~150km) od Brna, alebo Dubnice.

Som toho názoru, že človek v IT by mal byť schopný vygoogliť si všetko, čo potrebuje. Nechcem študentov vodiť za ručičku. Ja môžem iba poradiť, dovysvetliť učivo, inšpirovať a motivovať.

Koniec výuky

Hlavným cieľom CoderManie pre začiatok je naučiť študentov HTML, CSS a JavaScript (prípadne jQuery). Na konci výuky budú študenti vedieť vytvoriť webovú stránku, prípadne aplikáciu bez databázy. Na konci (alebo aj v priebehu) výuky študentom poodhalím technológie, ktoré sa používajú v praxi a ktoré by sa mali naučiť a zase si v nich vytvoriť projekt. Pomôžem študentom rozhodnúť sa, či sa chcú stať front-end, full-stack, alebo back-end vývojármi.

Je dosť možné, že vytvorím ďalšiu študijnú skupinu pre výuku programovania webových aplikácií, ktoré pracujú s databázou.

Pokročilé kurzy

Keďže sa zameriavam už iba na vývoj čisto JavaScriptových aplikácií, pokročilé kurzy budem robiť v JavaScripte. Mojim miláčikom je Meteor.js, ktorý sa zatiaľ v ČR a na Slovensku takmer vôbec nepoužíva, ale má obrovský potenciál do budúcnosti a je pravdepodobné, že ho slovenské a české firmy začnú čoskoro používať a hľadať Meteor vývojárov. Ak nie, práce v Meteore v zahraničí je dostatok. Hlavne v USA, ale aj v Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku,… vo veľa prípadoch sa dá pracovať na diaľku za peniaze, o ktorých sa vám ani nesnívalo. S ostatnými technológiami by som vedel poradiť asi na takej úrovni, ako ujo Google.

V Čechách a na Slovensku sa stále hojne používa PHP, s ktorým už nepracujem a neviem, či by som ho dokázal učiť. Ak by chcel niekto učiť PHP a niektorý z PHP frameworkov, nech sa mi ozve. Ostatné technológie uvítam tiež.

Motivácia

Aby som študentov trochu motivoval, tak najlepší z nich dostanú možnosť exkurzie a následne pohovorov v rôznych IT firmách. Dozvedia sa aké technológie firmy používajú a aké technológie sa treba doučiť. Je veľká šanca, že najšikovnejších žiakov firmy prijmu a budú im platiť za to, aby sa naučili technológie, ktoré používajú. IT je jeden z mála oborov, kde ľudia dostávajú plat za to, že sa učia nové veci.

Začiatok prihlasovania na kurz

Od dňa 19. mája 2015 je možné sa prihlasovať do verejných študijných skupín, kde výuka prebieha v angličtine: http://www.codermania.com/study-groups. Ak ste v Brne, môžete sa pridať do skupiny Web developeri Brno. Ak ste v Dubnici, alebo inej časti Slovenska, pridajte sa do skupiny Web developeri Slovensko. Môžete sa samozrejme pridať do oboch skupín. Ak máte pripomienky, nápady na vylepšenia, napíšte mi ich na Facebook.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥