Čo je yoga?

Mnohí z vás si pod slovíčkom yoga predstavíte fyzické cvičenia. Tak je yoga prezentovaná na západnej pologuli. Ale yoga je oveľa viac ako len fyzické cvičenia.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (15 min):

Čo je yoga?

Yoga znamená zjednotenie. Zjednotenie znamená, že dve časti sa stávajú jednou. V existencii sú len dve časti – ty a zbytok existencie. Yoga je o spojení týchto dvoch častí – vnútornej a vonkajšej – teba a vonkajšieho sveta. Keď už neexistuje “Ty” a “Ostatní”, ale existuje už len “Ty” a “Ty”, to je yoga. Pomocou yogy dokážeš pocítiť a pochopiť jednotu, spojenie s celým vesmírom, s Bohom.

Yoga na západe (Amerika, Európa) je niečo iné ako yoga na východe, v Indii. Yoga na západe je zameraná viac na fyzické telo a jej súčasťou sú fyzické cvičenia. Yoga na východe je viac o duchovnej stránke človeka. Súčasťou východnej yogy sú meditácie a niektoré druhy yogy zahrňujú aj fyzické cvičenia. Akúsi fyzicko-duchovnú meditáciu. Yoga je v podstate komplexný proces k sebarealizácii a tento proces zahŕňa rôzne meditácie a cvičenia. Sebarealizácia je naplnenie a rozvoj schopností človeka. Tak ako ľudia chodia do posilky, alebo robia rôzne aktivity pre svoje telo, tak ľudia pomocou yogy dokážu spoznať svoju duchovnú podstatu. Dokážu zistiť kto sú a aká je ich skutočná pozícia vo vesmíre a úloha v živote. Keď budeš chodiť do posilky, získaš fyzickú silu. Keď budeš praktikovať yogu, získaš vnútornú silu, vnútorný kľud, trvalé šťastie a veľa iných pozitív.

Druhy yogy

Existujú rôzne druhy yogy. Karma yoga, Hatha yoga, Bhakti yoga, Raja (radža) yoga, Jnana (džnana) yoga, Kriya yoga a veľa iných. Každá je vhodná pre iný temperament, pre iný postoj k životu. Všetky tieto hlavné yogy majú rovnaký cieľ – spojiť sa s Bohom.

V našom živote existujú 4 reality: telo, myseľ, emócia a energia. Všetko čo chceš urobiť je založené na týchto štyroch leveloch. Ak používaš svoje emócie a pokúšaš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to Bhakti yoga – cesta oddanosti. Ak používaš svoju inteligenciu a snažíš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to Jnana (džnana) yoga – cesta inteligencie. Ak používaš činy pre dosiahnutie absolútnej pravdy, nazýva sa to Karma yoga – cesta akcie. Ak pracuješ s energiami a snažíš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to Kriya yoga – vnútorná akcia. To sú jediné štyri spôsoby ako môžeš so sebou pracovať.

Karma yoga

Karma je sumárum všetkých našich činov (mentálnych aj fyzických) v tomto živote aj v predošlom.

Karma vzniká pri akejkoľvek vykonanej akcii. Keď pracujeme, vzniká karma. Keď jeme, vzniká karma. Keď spíme, vzniká karma. Keď pozeráme televíziu, počúvame hudbu, keď šoférujeme auto, keď robíme čokoľvek, vzniká karma.

Karma yoga je yoga služby, kde yogi smeruje všetky činy k službe Bohu. Slúžením Bohu a ľuďom bez sebectva, egoizmu a pripútanosti sa srdce yogiho stáva čistým, ego prechádza do úzadia a po čase sa yogi dokáže zjednotiť s Bohom – získava osvietenie. Praktikovaním Karma yogy sa človek po čase prirodzene stáva osvieteným. Osvietenie môže, ale nemusí dosiahnuť v tomto živote. Všetko závisí od jeho karmy. Vďaka karma yoge zlepšuje svoju karmu a môže tak postupne dosiahnuť osvietenie.

Jnana/Gnana (džnana) yoga

Jnana (džnana) je honba za poznaním. Slovo Jnana sa dá preložiť ako poznanie, znalosť. Poznanie prináša oslobodenie.

Jnana yoga je považovaná za najťažšiu zo štyroch hlavných častí yogy (Karma, Hatha, Bhakti, Jnana). Na praktikovanie Jnana yogy je potrebná silná vôľa a vysoký intelekt. Nie je to len filozofia ale proces, vďaka ktorému sa dá vytrénovať intelekt do bodu, kde môže yogi zistiť čo je pravda a čo nie je pravda. Jnana neznamená filozofovať, jnana znamená vedieť. “Čo viem, to viem. Čo neviem, to neviem” – To je Jnana.

Hlavná otázka Jnana yogy je “Kto som?“. Neustálym skúšaním, spytovaním sa a upriamením pozornosti na vlastnú existenciu yogi zisťuje kto je, odkiaľ pochádza, prečo tu je, aký je zmysel života,… Toto skúmanie vedie k uvedomeniu si mnohých vecí a k pochopeniu života. V kombinácii s Bhakti yogou je Jnana yoga považovaná za najlepší spôsob pochopenia Boha.

Viac o Jnana yoge sa dozviete v článku “Jnana yoga” (Keď bude hotový).

Kriya yoga

Kriya znamená vnútorná akcia. Vnútorná akcia nezahŕňa telo ani myseľ, pretože tie sú externé. Kriya zahŕňa prácu s energiami. Ak robíme vonkajšie činnosti, nazýva sa to karma. Ak robíme vnútorné činnosti, nazýva sa to kriya.

Kriya yoga zbavuje telo a myseľ prekážok. Je to kompletný systém, ktorý obsahuje mantry, meditáciu a iné techniky ku kontrolovaniu životnej energie (prány). Prináša pokoj a kontrolu nad telom a mysľou.

Ak chce yogi dosiahnuť len osvietenie, môže byť použitá malá časť z Kriya yogy. Cesta Kriya yogy nie je len cesta k osvieteniu. Kriya je vhodná pre tých, ktorí chcú presne vedieť ako sa tvorí život a ako funguje. Kriya zahŕňa prácu s energiami. V podstate celé stvorenie je energia.

Kriya yoga je efektívna pretože pracuje priamo so životnou energiou. Všetky yogy pracujú s touto energiou, ale zvyčajne nepriamo. Napríklad fyzické cvičenia yogy pomáhajú otvoriť kanály (čakry) pre túto energiu a vyvážiť ju. Dýchacie cvičenia zase pomáhajú prebudiť túto energiu.

Technika Kriya yogy je priamejšia. Pomáha yogimu kontrolovať životnú silu a dokáže ju tak presúvať hore a dole chrbticou vedome a na požiadanie. Podľa zakladateľa Kriya yogy Yoganandy, jedna Kriya, ktorá trvá asi pol minuty, sa rovná jednému roku prirodzeného duchovného vývoja. Príprava na pokročilú Kriya yogu trvá rok a počas tohto roka je nutné každý deň meditovať. Pokročilá Kriya yoga si vyžaduje prítomnosť gurua, ktorý dokáže pracovať s energiami.

Existuje meditácia Kriya yogy, ktorá je zatiaľ dostupná len v angličtine: http://www.ishafoundation.org/Ishakriya?gclid=CPHu1f646skCFQIGwwod5_ICew

Nada yoga

Yoga zvuku, alebo mantra yoga. Je to znalosť kvality zvuku a pôsobenia zvuku na ľudí. Nada yoga je staroveké duchovné umenie a veda vnútornej transformácie pomocou zvuku. Vychádza z dávnych skúseností dokumentujúcich fakt, že hudba, zvuky a vibrácie sú jedny z najúčinnejšich prostriedkov nie len k harmonizácií a poznávaniu našich vnútorných energií, ale aj k otvoreniu nových dimenzií nášho bytia. Meditácia pomocou zvuku je univerzálna cesta k sebarealizácii. Je dostupná a vhodná pre každého.

Yoga zvuku je veľmi zaujímavá yoga. Viac sa o nej dozviete v článku “Nada yoga” (keď bude hotový).

Bhakti yoga

Bhakti yoga je yoga bezpodmienečnej lásky, súcitu, pokory, čistoty, túžby a serióznym zámerom spojiť sa s Bohom.

Jej praktikovanie je veľmi jednoduché a je pre každého. K praktikovaniu Hatha a Raja (radža) yogy je potrebná väčšia vnútorná sila a fyzické zdravie. K Jnana (džnana) yoge je potrebný náruživý a bystrý intelekt. Jediná požiadavka pre Bhakti yogu je otvorené srdce. Bhakti yogu môže praktikovať naozaj každý. Je to odporúčaná yoga pre dnešnú dobu.

Bhakti znamená oddanosť. Stačí ak človek zahodí všetky pochybnosti, strachy a obavy a prejaví skutočnú lásku a oddanosť všemocnému Pánovi vesmíru. Pomocou Bhakti yogy človek dokáže pocítiť transcendentálnu lásku a šťastie a dokáže pochopiť kto je Najvyššia osobnosť božstva. Bhakti yoga nie je o viere. Je to o pochopení kto je najvyššia osobnosť božstva a o pocítení transcendentálnej lásky a šťastia.

Viac o Bhakti yoge sa dočítate v článku “Bhakti yoga“.

Hatha yoga

Ha a tha, slnko a mesiac, odkazujú na dva protichodné prúdy, ktoré ovládajú všetky procesy v našom tele. Hatha yoga, Raja yoga a Kriya yoga sa zaoberajú kontrolou týchto procesov.

Hatha yoga je spôsob práce s telom. Zahŕňa rôzne cvičenia (asany), očisťovanie tela a prípravu tela pre vyššiu energiu. Všetci sme živí, všetci sme ľudia. Ale nie všetci z nás vnímajú svet rovnakou intenzitou pretože stupeň našej pránickej energie nie je rovnaký. Rôzni ľudia zažívajú život rozdielnou intenzitou.

Súčasťou Hatha yogy sú fyzické cvičenia – asany. Je to podobná yoga, ktorú poznajú na západe. Avšak nie rovnaká. Hatha yoga kladie dôraz okrem fyzickej aj na duchovnú stránku človeka. Pomocou týchto cvičení si yogi pripravuje telo na vzostup energie Kundalini. Telo je vďaka cvičeniam lepšie pripravené na zvládnutie zvýšenia energie. Prvé citeľné príznaky Hatha yogy sú posilnené zdravie a nervový systém. Niektorí Hatha yogíni dokážu ovládať svoje vnútorné orgány, tok krvi a dýchanie. Niektorí yogíni dokážu zastaviť dýchanie a tlkot srdca na určitý čas. Boli na nich robené vedecké pokusy. Ježiš bol určite Hatha yogi.

Nedávno som začal cvičiť asany a je to veru zaujímavé. Za 40 minút si pretiahnem celé telo a cítim sa lepšie, zdravšie. V zdravom tele, zdravý duch.

Hatha yoga bola vyvinutá ako príprava pre Raja yogu.

Raja (radža) yoga

Raja znamená “kráľ” alebo “kráľovský”. Raja yoga je preto nazývaná aj Royal yoga – kráľovská yoga. Kráľ koná nezávisle a sebaisto. Takisto Raja yogi je autonómny, nezávislý a nebojácny.

Predpoklad Raja yogy je, že naša myseľ tvorí náš svet. Celý náš život so všetkými radosťami a strasťami nie je nič iné ako výtvor našej mysle. Ak je naša myseľ nestála, dokáže nás rozrušiť veľa vecí. Ale ak dokážeme myseľ ukľudniť, staneme sa pánmi nášho života. Yogi, ktorý dokáže ovládnuť svoju myseľ, je skutočný kráľ tohto sveta.

Raja yoga sa niekedy nazýva korunou Hatha yogy. Raja pridáva koncentráciu potom ako sú telo a myseľ očistené a vytrénované aby ostali v kľude a v pozore. Výsledok Raja yogy je vylepšenie našej sily a koncentrácie. Raja yoga smeruje všetku našu pozornosť k Zdroju bytia – k Bohu, aby sme sa s ním zjednotili. Raja yoga je známa aj ako Ashtanga (aštanga) yoga, ktorá zahŕňa 8 krokov:

  1. Yama – sebakontrola
  2. Nyiama – disciplína
  3. Asana – fyzické cvičenia
  4. Pranayama – dýchacie cvičenia
  5. Pratyahara – ústup zmyslov
  6. Dharana – koncentrácia
  7. Dhyana – meditácia
  8. Samadhi – úplná realizácia

Raja yoga v sebe zahŕňa všetky yogy ba dokonca ide za ich hranice. Raja yoga zdôrazňuje výhody meditácie pre duchovný rast a zmysluplnosť evolúcie vedomia.

Účinky Raja yogy môžu byť pocítené vo všetkých aspektoch nášho života.

Yoga verzus meditácia

Meditácia je fajn. No meditácia je len časť yogy. V každej yoge môžete nájsť iný druh meditácie. Predstavte si yogu ako auto. Meditácia je len motor auta. Ak sa chcete niekam dostať, potrebujete celé auto, nie len motor. Alebo môžete ísť pešo a bude vám to trvať oveľa dlhšie.

Ktorú yogu si vybrať?

Druhov yogy je celkom dosť a človek môže byť zmätený, ktorú si vybrať. Pozor na falošné yogy, ktoré sa na západnej pologuli rozšírili ako mor. Tie vám pomôžu len odľahčiť peňaženku. Vyberte si niektorú z pôvodných yóg (Bhakti, Hatha, Karma, Kriya, Raja, Jnana). Praktikovaniu yogy predchádza študovanie yogy. Predtým, než začnete praktikovať nejakú yogu, vyhľadajte si o nej informácie, či vám tá yoga vyhovuje.

Je možné praktikovať viacero druhov yogy súčasne. Každému môže vyhovovať niečo iné. Mne napríklad vyhovuje najviac Jnana yoga, potom Bhakti, Hatha a Raja yoga. Najzákladnejší kameň takmer každej yogy je meditácia. Je dobré meditovať každý deň aspoň 10 minút, neskôr aj viac. O meditácii píšem v článku “Čo mi dala meditácia“. Existuje tiež viacero druhov meditácii a je dobré vybrať si takú, ktorá vám najviac vyhovuje. Treba skúšať.

Je lepšie praktikovať aspoň nejakú yogu ako žiadnu. Bez praktikovania duchovných činností je život človeka ťažký. Človek si spôsobuje veľa zbytočného utrpenia svojou mysľou. Pomocou yogy si človek dokáže svoju myseľ upratať a dosianuť tak plnohodnotný, šťastný a láskyplný život. Ak máte akýkoľvek problém, či už fyzický, alebo psychický, začnite praktikovať yogu a všetky vaše problémy zmiznú. Drvivú väčšinu problémov si totiž vytvárate vo vašej chaotickej mysli. Upracte si myseľ a zrazu uvidíte svet inými očami. Problémy, ktoré ste kedysi nazývali problémami, už viac nebudú problémy ale len hlúposti.

Ak začnete praktikovať yogu, je dôležité presne dodržiavať inštrukcie yogy. Ak si ju budete chcieť prispôsobiť podľa seba, môžete si viac uškodiť ako pomôcť. Náboženstvá si ľudia prispôsobili podľa seba a vidíte ako to dopadlo. Koľko takzvaných kresťanov dodržuje destoro? Prečo ho nedokážu dodržiavať? Pretože náboženstvo nie je yoga. Pomocou striktného dodržiavania a praktikovania yogy, ľudia prirodzene dokážu dodržiavať desatoro. Trénujte zopár mesiacov yogu a uvidíte sami.

Yoga je ako droga. Keď raz pocítite jej účinky, budete chcieť viac a viac.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥