Mesačné archívy: november 2015

Miluj blížného svojho ako seba samého

Vetu “Miluj blížného svojho ako seba samého” už snáď každý počul. Každý si však pod touto vetou predstaví niečo iné. Nie je jasné kto je náš blížny a čo znamená milovať seba samého.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (7 min):

Kto je náš blížny?

Pod pojmom “náš blížny” si asi väčšina ľudí predstaví svoju rodinu a priateľov. Ľudí, ku ktorým majú blízky vzťah. No môže byť náš blížny aj človek, ku ktorému nemáme blízky vzťah? Človek, ktorého vidíme prvýkrát v živote?

Vysvetlenie kto je náš blížny je v nasledujúcom úryvku:

Ježiš povedal: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: “Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.” Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal: “Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.” A Ježiš mu povedal: “Choď a rob aj ty podobne!” (Lk 10, 30-37)

Dáva zmysel považovať cudzieho človeka za blížneho svojho? Dáva zmysel pomáhať ľuďom, ktorých nepoznáme? Na tieto otázky si musíte odpovedať sami. Mne to zmysel dáva. Stačí si predstaviť ako by vyzeral svet, keby si ľudia navzájom nepomáhali.

Milovať seba samého?

Miluješ samého seba? Keď sa pozrieš do zrkadla, čo vidíš? Vidíš nádhernú bytosť, alebo niekoho, s kým sa nestotožňuješ?

Kým nemiluješ samého seba, nedokážeš milovať ani ostatných. Ak nemiluješ samého seba, potrebuješ lásku z externého zdroja. Potrebuješ partnera, ktorý ti lásku dá. Ak ale nemiluješ samého seba, nedokážeš skutočne milovať ani svojho partnera takého, aký je. Vytváraš si podmienky, na základe ktorých ho budeš milovať. Musí byť taký, či onaký.

Kým nemiluješ seba takého aký si, nedokážeš milovať ani ostatných takých, akí sú. Nedokážeš milovať bezpodmienečne.

Ak by som nemiloval samého seba, nemohol by som počúvať svoj hlas zo záznamu. Nemohol by som pozerať, či editovať videá, v ktorých rozprávam. Pozeranie a počúvanie samého seba by mi bolo nepríjemné. No ja milujem keď počúvam svoj hlas a keď sa na seba pozerám. Milujem samého seba. Je to sebaláska, nemýľte si to s narcizmom.

Sebaprijatie a sebaláska

Prijať sa takého aký som, s každou jednou vadou – fyzickou, či psychickou, to je sebaprijatie. A od sebaprijatia je už len krôčik k sebaláske. Keď sa pozriem do zrkadla, vidím tam úžasnú bytosť. Keď sa usmejem, vidím krivé zuby, lebo som ako malý nechcel strojček a nechcem ho ani teraz. Milujem aj svoje krivé zuby.

Veľa ľudí má problém prijať a milovať samých seba. Veľa ľudí na sebe nájde niečo, čo na sebe nemajú radi. Ak sa ti niečo nepáči, môžeš to zmeniť, alebo to prijať také, aké to je.

Toto som raz napísal kamoške: Prijmi seba samú, takú aká si. Tu a teraz, v tomto momente. Keď prestaneš mať na seba nároky a pohľad v ktorom chceš naplniť priania alebo potreby druhého, vtedy sa prijmeš a budeš naozaj šťastná. Šťastná sama so sebou a zo seba. Nechci byť iná ako si. Si milovaná presne taká aká si. A máš byť taká. Keby si iná, nebola by si to už ty.

Ide o prijatie seba presne v tom momente, v ktorom sa nachádzame.

Dovolím si požičať pár slov zo stránky http://www.ruksak.sk/sebaprijatie.htm.

Všetky naše vzťahy sa odvíjajú práve od vzťahu k sebe samému. Ak chceš mať kladný vzťah k ľuďom, musíš mať najskôr kladný vzťah k sebe. Mať rád seba. Mať rád sám seba nie je totožné so sebectvom (sebectvo znamená nezdravo sa mať rád).

Šťastný budeš len vtedy, keď budeš sám k sebe milosrdný, keď prijmeš sám seba takého, ako si bol stvorený. To neznamená, že sa uspokojíš so svojimi chybami a prestaneš na sebe pracovať. Znamená to len toľko, že si svoje chyby priznáš a začneš sa mať rád aj s týmito chybami, taký aký si. To je jediný zdravý postoj umožňujúci, aby si mohol svoje chyby odstrániť.

Iba vtedy, keď prijmeš sám seba, môžeš prijímať druhého bez odsúdenia. Milosrdenstva k druhému človeku budeš schopný len vtedy, ak budeš milosrdný sám k sebe, ak sa zmieriš s tým, čo je v tebe tienisté. Kto sa sám pozeral do priepastí svojej duše, môže sa správať k druhému s úctou a bez predsudkov.

Ak odsúdiš druhého človeka, nemôžeš mu pomôcť. Ak chceš nejakému človeku pomôcť, musíš ho prijať takého, aký je. Aby si to dokázal, musíš predtým prijať sám seba.

No a od sebaprijatia je už naozaj len krôčik k sebaláske.

Nádherný svet

Prvý krok k nádhernému svetu je naučiť sa milovať samého seba. Od sebalásky sa potom vyvíja celý náš život. Všetky naše vzťahy, veci a situácie budú zrazu úplne iné. Budú akési krajšie. Vďaka sebaláske. Nádhernej láske.

Ak sa začneš milovať, začneš milovať celý svet, všetko a všetkých bez rozdielu. Pochopíš a pocítiš bezpodmienečnú lásku. Všetko sa ti bude zdať úžasné.

Verte mi, sebaláska je úžasná. Pre niekoho to môže byť klišé, no pre mňa je to realita. Keby som pred pár rokmi čítal tento článok, asi by som si myslel, že autorovi hrabe. Takisto si to môžeš myslieť aj ty. Sebaláska ti možno teraz nič nehovorí. No keď sa naučíš milovať samého seba, potom to pochopíš.

Vyzýva Korán k násiliu a vraždeniu?

Najčastejší argument proti Moslimom je, že Korán vyzýva k násiliu a vraždeniu. Jasné, keď vytrhnete verš mimo kontextu, tak to naozaj tak znie, že Korán vyzýva k vraždeniu neveriacich. Treba sa pozrieť na texty v kontexte, aby ste pochopili o čo v skutočnosti ide.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (11 min):

Verše v kontexte

Najčastejšie texty vytrhnuté z kontextu sú:

Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vyhnali vás, veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, pokiaľ oni s vami nezačnú bojovať. Ak vás tam však napadnú, zabite ich – taká je odmena neveriacich.

A druhý text:

A ak sa otočia chrbtom, tak ich chyťte a zabite kdekoľvek ich nájdete! A neberte si z nich ani priateľov ani pomocníkov (An-Nisaa’ 4: 89)

Vytrhnutím textu z kontextu sa dá krásne manipulovať tak, že to bez kontextu nadobudne úplne iný význam. Takúto manipuláciu som videl už veľakrát. Poďme sa pozrieť na spomínané texty v kontexte:

A bojujte na ceste Božej proti tým, ktorí bojujú proti vám, avšak nečiňte bezprávie, lebo Boh nemiluje tých, ktorí sa bezprávia dopúšťajú. Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vyhnali vás, veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, pokiaľ oni s vami nezačnú bojovať. Ak vás tam však napadnú, zabite ich – taká je odmena neveriacich. Ak však prestanú, teda Boh je veru milosrdný. A bojujte proti nim, pokiaľ nebude koniec zvádzania od viery a pokiaľ nebude všetko náboženstvo patriť Bohu. Ak však prestanú, potom skončite nepriateľstvo, ale nie proti nespravodlivým. Mesiac posvätný proti Mesiacu posvätnému; i veci posvätné podliehajú zákonu krvnej pomsty! Ktokoľvek proti vám vystúpi nepriateľsky, potom aj vy proti nemu tak vystúpte, podobne ako on vystupoval proti vám. A bojte sa Boha a vedzte, že Boh stojí na strane bohabojných (Al-Baqarah 2: 190-194)

A druhý text:

A priali by si, aby ste sa stali neveriacimi, ako sú oni a aby ste boli rovnakí. Neberte si medzi nimi priateľov pokiaľ sa nevydajú na cestu Božiu! A ak sa obrátia chrbtom, potom ich chyťte a zabite kdekoľvek ich nájdete! A neberte si z nich ani priateľov ani pomocníkov okrem tých, ktorí sú spojení s ľudom, medzi ktorým a vami je dohoda, alebo ktorí k vám prišli so stiesnenými hruďami z toho, že majú bojovať proti vám alebo proti ľudu svojmu. Keby Boh chcel, bol by im dal vládu nad vami a oni by boli proti vám bojovali. Ak sa vás však stránia, bez toho, aby s vami bojovali a vzdajú sa vám na milosť, potom vám Boh nedáva proti nim žiadne oprávnenie k boju. A nájdete aj iných pokrytcov, ktorí chcú získať dôveru vašu aj dôveru svojho ľudu. Kedykoľvek sa vás pokúsia zviesť k odpadnutiu, budú v tom odradení. A ak sa nebudú držať stranou od vás a nevzdajú sa vám na milosť a nezložia svoje ruky, potom ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete! A nad týmito vám dávame právomoc zreteľnú. (An-Nisaa’ 4: 89-91)

Teraz mi úprimne povedz či dávajú tieto verše slobodné povolenie zabíjať kohokoľvek kdekoľvek? Tieto verše boli zjavené Bohom prorokovi Mohamedovi v dobe, kedy boli moslimovia pravidelne napádaní neveriacimi z Mekky. Tí zastrašovali moslimskú komunitu v Medíne. Jeden by mohol povedať, užívajúc súčasný žargón, že existovali neustále teroristické útoky na Medínu a v tejto situácii bolo moslimom dané povolenie brániť sa “teroristom”. Tieto verše nie sú povolením “terorizmu”, ale varovaním “teroristom”. Ale dokonca aj v tomto varovaní môžeme vidieť koľko obmedzení je zdôraznených.

Je dôležité, aby sme študovali náboženské texty v správnej súvislosti. Keď tieto texty nie sú čítané v náležitej textovej a historickej súvislosti, sú manipulované a prekrúcané. Je pravdou, že niektorí moslimovia manipulujú s týmito veršami pre vlastné ciele. A nie sú to len islámske texty, toto sa týka tiež textov iných náboženstiev. Môžeme citovať tucet veršov z biblie, ktoré vyzerajú veľmi násilne, ak sa vytrhnú z historickej súvislosti. Tieto biblické texty boli zneužité mnohými násilnými židovskými a kresťanskými skupinami. Križiaci ich používali proti moslimom a židom. Nacisti proti židom. Nedávno ich srbskí kresťania využili proti bosenským moslimom. Sionisti ich pravidelne používajú proti Palestíncom.

Islám – náboženstvo mieru

V Koráne sa nikde nepíše, aby moslimovia zabíjali nevinných ľudí. To práve Korán odsudzuje a zakazuje.

Moslimovia tvrdia, že Islam je náboženstvo mieru. No nemoslimovia sú voči tomuto tvrdeniu skeptickí práve kvoli správaniu sa radikálnych moslimov.

Na svete je viac ako miliarda moslimov. Keby bol každý z nich vrah a terorista, svet by vyzeral trošku inak, nemyslíte?

Radikálny Islám

Radikálny Islám nemá okrem názvu nič spoločné s pôvodným Islámom. Radikálny Islám vznikol vďaka dezinterpretácii Koránu. Jednoducho si vysvetlili verše po svojom. Hovorí sa, že radikálni moslimovia ani nečítali Korán. Ani by som sa tomu nedivil. Boli im takisto prezentované len útržky z Koránu bez kontextu.

Navyše existuje viacero verzií Koránu. Môžeme si to predstaviť ako kresťanský Starý a Nový zákon. Starý zákon je dosť brutálny, plný násilia. Nový zákon je mierumilovný a usmerňujúci.

Radikálny Islám sa očividne riadi podľa Koránu, ktorý je plný násilia a podporuje násilie na iných.

Radikálny Islám je koncentrované zlo. Ľudia utekajú z krajín, kde vládne radikálny Islám, pretože sa s ním nestotožňujú. Treba rozlišovať mierumilovný Islám a radikálny Islám.

Radikálnych moslimov je podstatne menej ako mierumilovných moslimov. Keby boli všetci moslimovia radikáli, svet by vyzeral inak. Vedzte, že bežný moslim vám nijak neublíži. Ale radikálny moslim vás bude chcieť pravdepodobne zabiť, pretože to nemá v hlave celkom v poriadku. A možno niekto z nich zabije aj mňa za tento článok.

Nebezpečenstvo nespočíva v Isláme

Nebezpečenstvo spočíva v jednoduchých ľuďoch. V ľuďoch, ktorým stačí povedať, že Boh je všemohúci, že ak nebudú poslúchať božie príkazy, tak budú po smrti naveky zatratení v pekle. Nepripomína vám to niečo? Kresťanstvo, alebo tak?

Jednoduchým ľuďom totižto stačí veľmi málo, aby uverili hocijakej hovadine bez toho, aby si o tom naštudovali niečo viac. Napríklad sú ochotní uveriť aj tomu, že Islám vyzýva k vraždeniu v 21. storočí.

Jednoduchí ľudia sú aj medzi nami, v Európe aj na Slovensku. Je mi nesmierne ľúto, keď si takíto jednoduchí ľudia vytvárajú predsudky na základe pokrivených, takzvaných faktov. Tieto pokrivené fakty slúžia len na manipuláciu a vzbudenie strachu a nenávisti voči moslimom. Je mi nesmierne ľúto keď ľudia veria bludom a nedokážu si overiť fakty.

Veď logika hovorí, že keby bol každý moslim násilník a vrah, tak by tu bol dosť veľký masaker, nemyslíte? Zhruba miliarda moslimov proti 6 miliardám ostatných. Alebo si naozaj myslíte, že moslimovia čakajú kým budú v prevahe a potom povraždia ostatných?

Skôr, než si vytvoríte unáhlené závery, naštudujte si prosím o problematike viac, aby ste si mohli vytvoriť objektívnejší obraz. Viem, že veľa ľuďom stačí povedať, že tí a tí sú zlí, daj si na nich pozor. A ľudia sa zlaknú a vytvoria si predsudky. Je to veľmi smutné a je mi veľmi ľúto, že ľudia sú tak ľahko manipulovateľní.

No ja verím, že láska a zdravý rozum nakoniec zvíťazia. Ja vás prosím, nevytvárajte si predsudky na základe nejakých bludov, ktoré vám niekto iný natlačí do hlavy. Ani mňa nepočúvajte. Vytvorte si obraz na základe svojho rozumu a na základe svojej osobnej skúsenosti. Nebojte sa a vytvorte si priateľstvá s moslimami, aby ste mohli zistiť akí moslimovia v skutočnosti sú. Nechajte ich, aby vám vysvetlili ich pohľad na Islám a na ľudí, ktorí Islám zneucťujú a zneužívajú ho k obhájeniu svojich otrasných činov. Všetko nedorozumenie vychádza z nevedomosti. Ľudia nevedia veľa vecí, preto sú takí, akí sú, preto sú veľmi ľahko manipulovateľní. Aj deťom veľmi ľahko natlačíte do hlavy, že Ježiško nosí darčeky. Deti tomu na 100% veria. Takisto sa dá aj jednoduchým ľuďom natlačiť do hlavy prakticky čokoľvek.

Jednoduchí ľudia by sa dali nazvať teroristami. Terorizujú ostatných svojimi nenávistnými prejavmi. Takýchto teroristov môžete nájsť aj na internete nespočet. Na základe pár jednotlivcov terorizujú celú skupinu, ktorá za vyčíňanie pár jednotlivcov v ich mene vlastne ani nemôže. Skutoční moslimovia nemôžu za to, že niektorí šialenci v mene Allaha páchajú otrasné činy.

Stále je na svete nespočet ľudí, ktorým stačí povedať, že je niečo tak, či onak a oni tomu uveria. Toto je najväčšie nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo a celkom veľká nepríjemnosť je tiež odsúdenie ľudí, ktorí za nič nemôžu. Otvorte prosím oči a otvorte oči aj iným. Nešírte nenávisť k tým, ktorí za nič nemôžu. Namiesto nenávisti a strachu, šírte lásku. Spoločne. Násilie plodí násilie. Nenávisť plodí nenávisť. Len láska môže toto šialenstvo zastaviť. Ak neveríte, môžete si o tom prečítať v článku “Kto do teba kameňom, ty do neho…“.

Život pred a po ovládnutí ega

Ak niekoho ovláda ego, okamžite to rozoznám. Dokonca aj z písaného komentára na internete. Ľudí, ktorých ovláda ego, prezrádza jedna vec – povýšenosť.

O egu píšem v článku “Problém ega“.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (9 min):

Egoisti

Egoista v tomto článku znamená čovek ovládaný egom.

Nie je to tak dávno, čo ma ovládalo ego. Bol som egoista. Nedokázal som si priznať chybu. Musel som mať vždy pravdu a keď som aj zistil, že som sa mýlil, nedokázal som si to priznať a bol som radšej ticho. Nedokázal som povedať prepáč a dokonca ani ďakujem. Keď sa na to teraz tak spätne pozerám, život pod nadvládou ega bol strašný. Veľa ľudí ovláda ego a ani si to neuvedomujú.

Poznám pár ľudí, ktorých ovláda ego a je to veľmi cítiť. Žiaľ dnešná spoločnosť je založená na kŕmení ega a preto tak vyzerá. Učili nás, že máme byť čo najlepší, že máme byť lepší ako ostatní. Športy, kde jeden vyhráva a druhý prehráva, masírujú a kŕmia ego. Dobré známky v škole a pochvaly sú tiež potravou pre ego.

Keď komunikujem s egoistami, býva to dosť ťažké. Ich ego cítim aj na diaľku, cez internet. Je mi ľúto, že ich ovláda ego a ani si to neuvedomujú. Neuvedomujú si, že žijú pod nadvládou ega a aký krásny život môžu mať bez tejto nadvlády.

Egoisti majú častokrát sklon ospravedlňovať egoistické správanie seba aj iných ľudí pochybnými argumentami. Snažia sa vymyslieť si nejaký argument, aby ospravedlnili svoje činy. Takéto výmysly ega ich ale v skutočnosti vôbec neospravedlňujú. Častokrát sú to nie príliš prepracované argumenty a dajú sa veľmi ľahko prestreliť jediným protiargumentom zo srdca.

Odsudzovanie

Mám priateľov, ktorých ovláda ego. Je to na nich krásne vidieť ako odsudzujú ostatných. Ako vnímajú odlišnosť namiesto jednoty. Ja nevnímam rozdiely, vnímam naopak podobnosti. Je to schopnosť, ktorá egoistom chýba. Ak človek nesúdi, je nádherne milujúci a oslobodený.

Ja som lepší!

Ja som lepší, moje názory sú najlepšie a len ja mám pravdu. Toto je číre egoistické správanie. Pripustiť si, že by nemali pravdu, to je pre egoistov veľmi ťažké. Egoisti všade boli a všetko vedia.

Ja, ja, ja, iba ja!

Egoista sa v prvom rade zameriava iba na uspokojenie svojich potrieb. Potreby ostatných sú mu väčšinou ukradnuté. Nemá potrebu pomáhať ostatným ak z toho sám niečo nemá. Ak ho niekto požiada o pomoc, veľmi často odmietne pomôcť.

Ako som ovládol ego

Ego som ovládol vďaka vedomému žitiu a vďaka meditácii. O vedomom žití píšem v článku “Vedomé žitie“. Keď som začal meditovať, moja duša začala rásť a prerástla ego. Predtým, než som začal meditovať, moja duša bola akoby vo vnútri ega. Ego malo hlavné slovo a ovládalo ma. Po niekoľkých mesiacoch každodennej meditácie sa ego sa akoby zmenšilo a duša sa zväčšila. Teraz duša obaľuje ego a má ho pod kontrolou.

Ako na meditáciu píšem v článku “Čo mi dala meditácia“.

Život po ovládnutí ega

Ovládnutie ega neznamená ego potlačiť. Kedysi som si myslel, že ego treba potlačiť a nedávať mu priestor. Lenže neskôr mi bolo vysvetlené, že nie je dobré potláčať súčasť svojho JA. Nie je dobré potláčať čokoľvek. Ovládnutie lepšie ilustruje to, čo sa v skutočnosti deje. Ego sa môže občas prejaviť a je dobré byť si vedomý toho, že je to ego. To jedoducho spoznáte. Keď sa ozve ego, prejaví sa to nie moc príjemnými pocitmi. Presne cítim kedy sa ozýva ego a nie je to moc príjemné. Pocity ako nadradenosť, povýšenosť, neomylnosť pochádzajú z ega. Treba si to uvedomiť a usmerniť ego, nech si príliš nevyskakuje.

Akonáhle duša prerastie ego, ego sa zmenší a ani z ďaleka nebude mať také slovo, aké malo predtým. Ani z ďaleka človek nebude mať pocit nadradenosti, či neomylnosti. Bude prijímať názory ostatných a snažiť sa ich pochopiť. Ak aj s niečim nesúhlasí, vyjadrí to s pochopením a láskou. Dokáže pocítiť bezpodmienečnú lásku a jednotu.

Jednota znamená vnímať ľudí, zvieratá, rastliny, prírodu, prakticky všetko naokolo ako seba samého. Ak sa pozriem na čokoľvek, vidím v tom seba. Nezáleží na tom, či je človek čierny, alebo biely, pekný, či škaredý. Je to stále človek, rovnako ako ja. Má rovnaké základné potreby, rovnako ako ja. Jednota je vo všetkom. Všetko sa skladá z atómov. Vo svojej podstate je všetko rovnaké. To je dôležité si uvedomiť.

Niekomu sa môže zdať, že aj moje slová sú egoistické, no nie je to tak. Posledných pár mesiacov konám už len zo srdca a ego mám viacmenej pod kontrolou. Presne viem kedy si vyskakuje ego a hneď ho ukľudním.

Ego je potrebné

Ego síce spôsobuje veľa neplechy, ale je potrebné. Záleží na veľkosti ega. Ak je ego veľké, ovláda človeka a spôsobuje naozaj veľa neplechy. Ak človek dokáže ovládnuť ego, radikálne sa zmení.

Ego nás poháňa, aby sme boli čo najlepší. Ale ak človeka ovláda ego, ide si za svojim cieľom aj na úkor ostatných. Ide hlava – nehlava a valcuje ostatných. Kdežto človek s ovládnutým egom na svojej ceste za svojim cieľom týchto prevalcovaných zdvíha a praje im šťastnú cestu na ich ceste životom.

Ego je zodpovedné za obranu a prežitie. Stotožňuje sa s telom, kdežto duša sa s telom nestotožňuje. Duši je jedno čo sa s telom stane. Preto potrebujeme ego, aby sme dokázali v hmotnom tele fungovať a prežiť.

Vládnutie ega a ovládnutie ega

Keďže je ego zodpovedné za prežitie, takisto je zodpovedné za sebectvo. Najskôr ja, až potom ostatní. Najskôr dám sebe, až potom tebe. Človek s ovládnutým egom sa pozerá aj na potreby iných a nezištne pomáha.

Ego je pútané hmotou, teda má vzťah k materiálnym veciam. Egoisti milujú hmotné veci. Milujú peniaze, svoje auto, bicykel, telefón, aj krásne fyzické telá. Ak sa egoista zamiluje, zamiluje sa v prvom rade do fyzického tela.

Človek vyslobodený z pod nadvlády ega chápe, že hmotné veci slúžia iba ako nástroj. Nevytvára si k nim hlbší vzťah. Hmotné veci si so sebou po smrti neodnesie.

Kým ťa ovláda ego, nedokážeš byť skutočne šťastný. Šťastie pochádzajúce z ega je veľmi prchavé. Píšem o tom v článku “Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť?“.

Ovládni svoje ego tiež!

Prestaň kŕmiť svoje ego. Začni žiť vedome a pozoruj kedy odsudzuješ ostatných. Pozoruj kedy máš pocit nadradenosti, či neomylnosti. Pozoruj kedy sa cítiš byť dotknutý, či urazený. Sleduj všetky svoje negatívne pocity a pýtaj sa samého seba čo ich spôsobilo, či by sa nedalo reagovať bez týchto negatívnych pocitov.

Začni sa viac zaujímať o ostatných. Skús pomáhať iným. Pozoruj potreby iných a nezištne pomáhaj ako len dokážeš. Pre ego to bude zo začiatku veľmi ťažké, no keď si na pomoc ostatným zvykneš, ego utsúpi do úzadia a duša bude slobodnejšia.

Život bez nadvlády ega je krásny. Život bez hádok, odsudzovania a negatívnych pocitov. Je pravda, že negatívne pocity sa občas do mysle zatúlajú, ale vďaka vedomému žitiu dokážem s nimi pracovať a neovládnu ma. Je obrovský rozdiel v tom byť ovládaný emóciami a dokázať emócie spracovať a ovládnuť.

Začni žiť vedome, začni meditovať, spoznaj svoje JA, ovládni ego a buď šťastný!

Udivuje ma schopnosť ľudí vedieť čo je pravda

Veľa ľudí si myslí, že pravda je v učebniciach, v časopisoch, v televízii, či v knihách. Že pravdu im povedia učitelia, kňazi, politici, či rodičia. Lenže milí priatelia, pravda je častokrát inde. Pravdu vám nikto nepovie, pravdu si musíte zažiť. Pravda je to, že oheň páli – môžete si to vyskúšať. Pravda je to, že z vody sa pri mínusových teplotách stáva ľad – môžete to vidieť a ľad si môžete chytiť.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (8 min):

Falošná pravda

Fascinuje ma ako ľudia považujú za pravdu niečo, čo im povie niekto iný, alebo niečo, čo si niekde prečítajú. Ľudia berú za pravdu učivo, ktoré sa učili v škole. Napríklad dejepis. Nie nadarmo sa hovorí, že históriu píšu víťazi. Ako môžeme vedieť, ako v skutočnosti začala, prebiehala a skončila prvá a druhá svetová vojna? Alebo iné historické udalosti? Ako môžeme vedieť ako to v skutočnosti bolo? Vedia to možno len ľudia, ktorí v tej dobe žili. A vedia to len zo svojho pohľadu. My nemôžeme naozaj vedieť čo sa skutočne dialo v minulosti. Ostáva nám len veriť, že je to tak, ako sa píše v učebniciach. V skutočnosti nevieme, ale len veríme. A to je veľký rozdiel.

Žiaľ, dnes sa veľa ľudí tvári akoby zjedli všetku múdrosť sveta a tvária sa, že všetko vedia. Spoliehajú sa na to, že to, čo si prečítali a čo sa dozvedeli inak ako osobnou skúsenosťou, je pravda. Ešte sa aj o túto pravdu hádajú s ostatnými.

Lenže pravda je častokrát inde. Len Pravda sama vie, čo je pravda. Považovať za pravdu niečo bez osobnej skúsenosti je jednoducho viera.

Treba od seba odlišovať pojmy “vedieť” a “veriť”. Ľudia ich s obľubou zamieňajú, aby vyzerali múdrejšie. Aby mohli hovoriť “viem” namiesto “verím”. Viera je častokrát taká silná, že je považovaná za pravdu. A to je nebezpečné. Ľudia si myslia, že niečo vedia, no v skutočnosti len veria. Veria tomu, čo je napísané v učebniciach. Veria tomu, čo im je podané. Veria učiteľom, vedcom, politikom, správam, náboženstvám,… veria v niečo, čo im niekto iný predkladá ako pravdu.

Žijú v tom, čo ja nazývam Falošná pravda.

Vedieť vs. veriť

Čo je teda skutočná pravda? Je to osobná skúsenosť. Píšem o tom v článku “Osobná skúsenosť“.

Ja neviem či žili na Zemi dinosaury, alebo nie. Neviem, či sa ľudia vyvinuli z opice, alebo nás stvoril Boh. Ja neviem, či Američania skutočne pristáli ako prví na mesiaci a či tam vôbec boli. Môžem len veriť, alebo neveriť tomu, čo nám bolo podané ako pravda.

Pozor na to! Pozor na to, čo nazývaš pravdou. Pozor na to, či si náhodou nebol oklamaný. Pozor na to, či náhodou nezneužívaš slovíčko “viem” namiesto “verím”.

Viem

Čo vieš? Vieš, že máš dve ruky. Vieš, že máš dve nohy. Vieš, že máš dve oči. A tak ďalej… Vieš to, čo môžeš vidieť, cítiť, ochutnať, chytiť a počuť. To je celé.

Myslíš si, že vieš čo sa dialo v minulosti? Myslíš si, že vieš aká je história? Môžeš na 100% povedať, že to bolo tak, ako ti to bolo prezentované? Ja osobne by som nedal ruku do ohňa za to, čo je písané v historických knihách a čo je nám prezentované v médiách, pretože na 100% nemôžem vedieť čo je pravda, kým som si ju sám nezažil.

Verím

Veriť môžeš tomu, čo hovoria iní. Niekto ti môže hovoriť, že má 3 ruky, budeš mu veriť? Asi nie, pretože vidíš, že má len dve. Niekto ti môže prerozprávať celú históriu ľudstva, bude to naozaj znieť presvedčivo a logicky. Budeš mu veriť?

Ľudia si myslia, že niečo vedia. Pretože ak niekto povie, že niečo vie, znie to dôveryhodnejšie ako keď povie, že niečomu verí.

Veľa ľudí napríklad hovorí, že veria v Boha. Veľa ľudí tiež hovorí, že neverí v Boha. Každá strana má nejaké argumenty. Tak kde je pravda? Veľa ľudí verí tomu, čo je napísané v učebniciach, veria tomu, čo vidia v správach, veria sladkým rečiam politikov, veria svojim učiteľom, pretože sa tvária, že niečo vedia. Vedia, alebo veria?

Vedieť a veriť sú dve rozdielne veci. A ten rozdiel je dosť podstatný. Hlavne keď sa jedná o život. Je rozdiel skočiť z mrakodrapu a vedieť, že to prežijem, alebo veriť, že to prežijem. Ak niečo viem, musí to byť na 100% pravda. Ak viem, že skočím z mrakodrapu a prežijem, tak prežijem. Ak verím, že skočím z mrakodrapu a prežijem, tak prežiť môžem ale aj nemusím.

Už vidíš ten rozdiel “vedieť” verzus “veriť”? Vedia vôbec ľudia o čom hovoria? Alebo len tomu slepo veria a nevedia.

Slepá viera

Ja mám taký pocit, že sme boli vychovaní s tým, že keď sa niečo učíme, tak to vieme, no v skutočnosti je to len slepá viera. Vedieť môžeme len to, čo môžeme potvrdiť. V dnešnom svete je veľa ľudí slepo veriacich. Nejedná sa len o náboženstvá, ale aj o históriu, politiku, ekonomiku,… prakticky takmer všetko je založené na viere prezlečenej za vedomosť. Táto fiktívna vedomosť je ilúzia, ktorá mnohým ľuďom pomotala hlavy. Už si ani neuvedomujú, že ich vedomosti sú v skutočnosti len viera. Je to smutné, no je to tak.

Slepo veriaci náboženský fanatik sa nelíši od slepo veriaceho študenta, ktorý verí svojmu učiteľovi, že ho niečo naučí a získa vedomosť. Kým si študent vedomosti neoverí v praxi, ostáva mu len slepo veriť učiteľovi.

Historici slepo veria, že to, čo sa píše v historických knihách, je pravda. Ľudia veria tomu, čo sa dozvedia z kníh, časopisov, internetu a z televízie. Ľudia veria politikom, že splnia predvolebné sľuby. Celá naša spoločnosť je založená na slepej viere. Ľudia sú natoľko touto vierou zaslepení, že ju považujú za vedomosť, za akúsi pravdu.

Vedieť môžeš len to, čo si môžeš overiť. Overiť znamená vidieť, alebo cítiť. Všetko ostatné je slepá viera. A nehovor, že nie 😉

Slnko môžeš vidieť a teda vieš, že existuje. Vieš, že vydáva teplo, lebo ho môžeš cítiť. Ale vieš ako ďaleko je slnko od Zeme? Môžeš len veriť tým, ktorí tvrdia, že to vedia.

Prosím, uvedom si, či niečo naozaj vieš, alebo tomu len veríš. A nehádaj sa za svoju pravdu, ktorá je v skutočnosti len viera. Nemôžeš ju na 100% potvrdiť. Obrovské množstvo takzvaných faktov, ktoré si sa naučil, sú v skutočnosti len viera.

Buď veríš, že sme z opice, alebo to vieš.

Generalizácia – hádzanie všetkých do jedného vreca

Medzi najväčšie chyby a zlozvyky ľudí patrí generalizácia – hádzanie všetkých do jedného vreca. Je to smutné a smiešne zároveň. Iba veľmi obmedzený človek môže povedať, že každý jedinec z miliardy ľudí je rovnaký. Napríklad, že všetci kresťania sú rovnakí. Alebo že všetci moslimovia sú rovnakí. Alebo že všetci rómovia sú rovnakí. Čo je to za hlúposť preboha???

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (4 min):

Individualita

Aj keby som mal pred sebou dvoch ľudí rovnakého vierovyznania a rovnakých záujmov a povedal by som, že oni dvaja sú rovnakí, nebola by to vôbec pravda. Každý jeden človek je jedinečný. Každý jeden človek sa v niečom líši od ostatných. Ľudia nie sú strojovo vyrábané kusy v továrni. Aspoň zatiaľ.

Hádzanie všetkých do jedného vreca je obrovský omyl. Tvrdiť, že všetci Moslimovia sú nebezpeční násilníci a teroristi je ako tvrdiť, že všetci kresťania dodržujú desatoro.

Svet by vyzeral úplne inak, keby všetci kresťania dodržujú desatoro. Svet by vyzeral úplne inak, keby boli všetci moslimovia teroristi. Svet by vyzeral úplne inak, keby všetci rómovia kradli. Svet by vyzeral úplne inak, keby boli všetci ľudia ako ty.

Empatia

Opäť zabrdnem do empatie. Aké by ti bolo keby ťa niekto považoval za takého, aká je priemerná vzorka Slovákov? Ty sa s tou priemernou vzorkou vôbec nemusíš stotožňovať, ale niekto iný ťa hodí do jedného vreca s tými, s ktorými nemáš veľa spoločného. Už si v tom vreci jednoducho hodený. Tvoj rozsudok je daný, bez možnosti obhájiť sa. Niekto ťa jednoducho považuje za takého, aký je priemer. Môžeš byť akokoľvek nadpriemerný, alebo podpriemerný, stále si vo vreci s priemernými, lebo ťa tam niekto jednoducho hodil.

Aké by ti bolo, keby si Róm a ľudia by ťa automaticky považovali za zlodeja?

Aké by ti bolo, keby si moslim a ľudia by ťa považovali za teroristu?

Kde sa berie generalizácia

Ale chápem, kde sa berie generalizácia. V médiách ukážu pár správ ako cigáni niekoho okradli, alebo zmlátili a ľudia si z toho akosi automaticky vyvodia, že všetci cigáni sú zlodeji a násilníci. Pomocou médií sa do celého sveta rozšíria správy o teroristických útokoch, ku ktorým sa prihlásia extrémistickí moslimovia a ľudia si myslia, že všetci moslimovia sú nebezpeční teroristi.

Toto sú veľmi mylné závery. Generalizácia je akýsi obranný mechanizmus, ktorý ľuďom hovorí, aby preventívne hádzali všetkých do jedného vreca. Aby si od nich držali odstup, pretože čo ak je to práve zlodej, násilník, či terorista. Šanca je malá, no stále tam je. Je to práve strach, ktorý dovoľuje hádzať všetkých do jedného vreca. Ľudia si tak vytvárajú fiktívnych nepriateľov, ktorí za to vlastne ani nemôžu. Ľudia si vytvárajú predsudky.

Kvoli týmto predsudkom nedokážu vidieť cigánov, či moslimov takých, akí naozaj sú. Vidia v nich len zlodejov, násilníkov a teroristov.

Rómovia, moslimovia a iní, voči ktorým majú ľudia predsudky, tak musia niesť toto bremeno a stretávať sa s predsudkami denno denne. Nie je to veru nič príjemné.

Nebuď labuť

Ak uvidíš, že niekto hádže všetkých do jedného vreca, pošli mu prosím odkaz na tento článok, nech si ho prečíta. Nech sa nad sebou zamyslí. Ďakujem!

Riešenie problémov vol. 2

V článku “Problémy a ich riešenia” som písal o problémoch osobných, lokálnych aj globálnych. Je tam spomenuté, že ak by sa problémy riešili naozaj od koreňa, mohli by sa vyriešiť všetky osobné aj celosvetové problémy. Heh, lenže problém je, že ľudia nevedia nájsť skutočný koreň problému. To je skutočný problém, ktorý pozorujem v posledných dňoch.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (9 min):

Hľadanie koreňa problému

Ľudia majú tendenciu vidieť len dôsledky problémov a veľmi často nevidia príčinu. Preto problémy riešia od konca, alebo od stredu a v skutočnosti riešia dôsledok a nie príčinu. Takýmto spôsobom problémy nevyriešia. Naopak, ďaľšie problémy vytvárajú. A problémy sa nabaľujú a nabaľujú, pretože zdroj problémov stále existuje.

Keď máte pokazenú strechu a zateká vám do miestnosti, dáte kýbel na miesto, kde kvápe voda, alebo strechu opravíte? Ak si zvolíte na prvý pohľad jednoduchšiu variantu – dať kýbel, kde strecha preteká, môže sa po čase stať, že začne pretekať ďalšie miesto a dáte tam ďalší kýbel. A potom ďalší a ďalší… až budete mať dom zaplnený kýblami a nebudete mať ani kade chodiť. Navyše tie kýble musíte vylievať, aby nepretekali. Takže čo je jednoduchšie – opraviť strechu čo najskôr alebo dávať kýble na problémove miesta, chodiť pomedzi ne a ignorovať príčinu, prípadne odkladať jej riešenie?

Obrovské množstvo ľudí práve volí variantu kýblov a tie kýble pribúdajú, plnia sa a ľudia ich neskôr prestávajú stíhať vylievať. Problémy sa tak nakopia, že jedného dňa človeka zahltia. Z lokálnych problémov sú zrazu globálne a globálne problémy zahlcujú ďaľších a ďaľších.

Problémy sú tu od toho, aby sa riešili. Lenže kým ľudia nepôjdu až ku koreňu problémov, nemajú šancu ich vyriešiť. Majú šancu ich zmierniť, to ano. Ale zmiernenie problémov sa môže v konečnom dôsledku ukázať ako nešťastné a neúplné riešenie. Problém bude narastať, kým bude existovať príčina.

Nájdenie koreňa problému

Viete kde je skutočná príčina, skutočný koreň problému? V jednotlivcoch. V každom z nás. Môžeš sa hnevať na človeka, ktorý ti dal facku, budeš to vidieť ako problém, ale mal by si sa pozrieť na príčinu problému a zistiť prečo ti tú facku dal. Zistil by si, že je to preto, lebo si ho provokoval a koledoval si si o to.

Viete prečo sa vypaľujú dažďové pralesy? Aby tam mohli nasadiť palmy olejné. Viete prečo sa vytvárajú obrovské plantáže paliem olejných? Pretože palmový olej sa dá jednoducho vyrobiť a je najlacnejší a tým pádom sa masívne používa v potravinárskom priemysle. Viete prečo je potreba toľko palmového oleja, že sa musí ničiť stále viac kilometrov štvorcových pralesov? Pretože v supermarketoch nájdete obrovské množstvo produktov, ktoré obsahujú palmový olej.

Myslíte si, že toto je koreň problému? Alebo sa dá ísť ešte hlbšie? Koľko z tých produktov, ktoré obsahujú palmový olej, ľudia naozaj potrebujú? Pravdepodobne nula. Ale predsa ich kupujú, aj keď ich nepotrebujú. Pretože si zvykli na určitý štandard a možno ani len netušia, že práve kvoli ich štandardu zanikajú obrovské kusy pralesov a s nimi zomiera obrovské množstvo zvierat, ktoré tieto pralesy obývali. Tak, našli sme koreň problému – veľká spotreba produktov s palmovým olejom. Kto za to môže? Opäť jednotlivci. Mohli by ste si myslieť, že za to môžu firmy, ktoré tieto výrobky vyrábajú. Z časti áno. Keby ich nevyrábali, tak by sa nemíňalo toľko palmového oleja. Ale môžete firmy donútiť, aby znížili spotrebu palmového oleja? No jasné. Jedine tak, že prestanete kupovať výrobky s palmovým olejom. Takže sme zase u jednotlivcoch. Ak milióny jednotlivcov obmedzia spotrebu výrobkov s palmovým olejom, firmy nespotrebujú toľko palmového oleja a nemusí sa ničiť také množstvo pralesov. Je to ťažké pochopiť?

palmovy olej a tycinky mars

Pre niektorých ľudí je to očividne ťažké pochopiť, pretože by museli niečo meniť a to robia ľudia neradi. Radšej nech zmiznú pralesy ako by si mali z úst odtrhnúť nejakú sladkosť. Alebo nech to riešia iní, len nie my! Žiaľ, veľa problémov vzniká práve u jednotlivcov.

Riešenie problémov

Prosím, hľadajte skutočnú príčinu problémov. Neskončite pri hľadaní na povrchu, choďte do jadra a nájdite príčinu. Je mi ľúto keď niekto nevidí skutočnú príčinu problému. Je mi ľúto keď sa niekto snaží riešiť problém od konca, alebo od stredu a nie z jadra. Problémy by neexistovali, keby neexistovali zdroje problémov.

Takmer každá príčina problémov je v jednotlivcoch. Keď sa budete pýtať prečo, prečo, prečo, prečo, prečo, prídete na koreň problému. Prídete až k jednotlivcom.

Niektorí ľudia bývajú častejšie chorí ako iní. Niektorí si vypestujú rôzne závažné choroby. Prečo? Môže to byť z nesprávnej životosprávy – nezdravá strava, stres a podobne. Lenže doktori riešia dôsledky chorôb, nie príčiny. Predpíšu ľuďom lieky a hotovo. Papaj lieky a budeš zdravý, prípadne ti povedia, aby si zmenil životosprávu, no ty ich neposlúchneš. Pre ľudí je jednoduchšie napchávať sa liekmi ako by mali niečo meniť. Preto bývajú ľudia chorí znova a znova a často na dôsledky chorôb zomierajú. Vedzte, že lieky nevyliečia vašu chorobu, len ju zmiernia a ona sa neskôr prejaví vo väčšom merítku. Kým nevyriešite príčinu, budete stále chorí.

Prečo sú na svete vojny? Pretože sú ľudia zmanipulovaní a sú ochotní vo vojnách bojovať pre zvrátené chúťky elity. Keby sa ľudia nenechali manipulovať, vojny by neboli.

Znečistenie vody, znečistenie ovzdušia, vojny, ničenie prírody, rôzne konflikty, za toto všetko môžu jednotlivci. Všetko závisí na jednotlivcoch. Jednotlivci tvoria spoločnosť, tak ako zrnká piesku tvoria púšť.

A tak ako jednotlivci tvoria spoločnosť, rovnako vytvárajú aj problémy. Ak vytvára len jeden človek problém, nie je to až tak vidieť, ale keď vytvára problém miliarda ľudí, už je to celkom vidno, však?

A presne takisto ako vytváranie problémov, funguje aj riešenie problémov. Závisí opäť na jednotlivcoch. Keď sa jeden človek rozhodne problém riešiť, ešte to nie je vidno. Ale keď sa rozhodne milarda ľudí riešiť problém, už to vidno je.

Skutočným problémom pri riešení problémov sú práve ľudia, ktorí nemajú záujem problémy riešiť, ktorí radšej budú riešiť dôsledky a nie príčinu. Pretože sa na prvý pohľad môže zdať, že vyriešenie dôsledkov je jednoduchšie ako vyriešenie príčiny. Ak riešenie dôsledkov nezávisí na nás, ale na iných, o to lepšie. Nech to za nás vyriešia iní, veď oni spôsobili problém… hlúposť! Viem, že pre mnohých ľudí je ťažké hľadať a nájsť príčinu v sebe. Môžeš si myslieť, že ty za tie problémy nemôžeš. Vždy môže za naše problémy niekto iný, však? Hlúposť! Za naše problémy môžeme len a len my sami. Stačí sa nad sebou úprimne zamyslieť a zistíš za koľko problémov môžeš aj ty. Môžeš tiež vidieť, že problémy vytvárajú aj iní ľudia – jednotlivci. Vždy všetko závisí na jednotlivcoch.

Kým sa jednotlivci nezmenia a nezačnú riešiť skutočné príčiny problémov, tieto problémy tu stále budú. Márne budeš hasiť oheň keď ho stále niekto opätovne zapaľuje. Chyť podpaľača a vyrieš si to s ním. Nedovoľ mu, aby oheň stále zapaľoval.

Nové vedomie – Nová spoločnosť

Dnes žijeme v starej spoločnosti. V spoločnosti kde stále vládne hnev, závisť, krádeže, násilie, chamtivosť, sebeckosť a iné hrôzy. No doba sa mení. Ľudia sa menia. Pomaly, ale isto nastáva Nový vek. Zlatý vek. Je to akási evolúcia vedomia.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (4.5 min):

Zmena

Ak neveríte, že nastáva Zlatý vek, ešte stále žijete v starom zmýšľaní, stále máte staré vedomie. No skutočnosť je taká, že ľudia sa menia. Ja som sa za rok zmenil na nepoznanie a poznám desiatky ľudí, ktorí sa zmenili tiež. Táto zmena je tak obrovská, že už viac nepociťujem hnev, závisť, sebectvo, nepodporujem násilie, jednoducho všetko negatívne akoby sa zo mňa vyparilo. Ovládol som ego, ktoré je zdrojom tejto negativity. Kým ma ovládalo ego, dokázal som sa nahnevať pre hocijakú blbosť, bol som sebecký, bál som sa veľa vecí a jedol som mäso. Nevedomky som poporoval násilie na zvieratách. Už viac by som sa nechcel vrátiť k svojmu starému JA.

Moje nové JA je plné šťastia a lásky. Naučil som sa bezpodmienečne milovať všetko a všetkých. Je mi jedno, či je človek bezdomovec, alebo prezident. Stále je to len človek ako ja. Milujem takisto zvieratá, celú prírodu a vesmír. Nové vedomie je plné lásky, šťastia a hojnosti.

Nová spoločnosť

V novej spoločnosti neexistuje strach, hnev, chamtivosť, násilie a už vôbec nie vojny. Hodnoty novej spoločnosti sú láska, šťastie a hojnosť.

Ľudia s novým vedomím si navzájom pomáhajú. Pomáhajú tam, kde je to potrebné. Nehľadia len na seba a na svoje potreby. Majú obrovskú túžbu pomáhať. Vzájomná pomoc je veľmi dôležitá. Veď predsa každý niekedy potrebuje pomoc.

Ľudia s novým vedomím slúžia ostatným. Neslúžia len sebe a svojim chúťkam. Nepozerajú sa len na svoje potreby. Vnímajú aj potreby ostatných a naplňujú ich.

Ľudia s novým vedomím vnímajú jednotu namiesto oddelenosti. Vnímajú, že každá živá bytosť má rovnakú cenu. Všetci sú si rovní. Ľudia, zvieratá, rastliny aj celá príroda.

Ľudia s novým vedomím vedia, že sú súčasťou prírody a príroda je ich Matka. Preto neničia prírodu, ale správajú sa k nej s úctou a vďakou. Neubližujú svojej matke.

Ľudia s novým vedomím hľadajú príčiny problémov a ich riešenia. Skutočne sa snažia riešiť príčiny problémov namiesto dôsledkov. Vedia, že na každý problém existuje riešenie.

Chamtivosť v novej spoločnosti neexistuje. Každý má všetkého dostatok. Keďže jednotlivci pracujú pre blaho celej spoločnosti, neexistuje chudoba a neexistuje, aby mal jeden viac a druhý menej. Všetci sú si rovní. Ľudia nemajú potrebu mať viac ako ostatní. Chápu, že blaho celej spoločnosti je oveľa dôležitejšie ako blaho jednotlivca.

Jednoducho Nová spoločnosť vytvára raj na Zemi. Toto Nové vedomie je akési Vedomie Krista.

Kým sám nemáš toto Nové vedomie, pravdepodobne ani nedokážeš pochopiť o čom píšem.

Vedzte, že Nové vedomie nie je výmysel. Je to realita. Ľudí s Novým vedomím pribúda stále viac a viac. Môžete okolo seba pozorovať ako sa vedomie ľudí mení. Momentálne funguje ešte stará spoločnosť, no je šanca, že sa ľudia s Novým vedomím dostanú do vedenia spoločnosti a môže nastať zmena. Samozrejme, zmena musí nastať aj na úrovni jednotlivcov. Väčšina ľudí musí dosiahnuť Nové vedomie, najlepšie všetci. Iba ak všetci ľudia dosiahnu Nové vedomie, iba vtedy môže nastať raj na Zemi.

Jedno je isté. Zmena prichádza. Je len otázkou času kedy nastane raj na Zemi.

Nauč sa neposudzovať, prosím

Ľudia majú tendenciu posudzovať situácie aj iných ľudí. Hovoria, že daná situácia bola zlá, alebo dokonca, že ten človek je zlý a protivný, že sa nevhodne správa a podobne. Ľudia posudzujú akosi automaticky. Podľa naučených pravidiel a foriem. Podľa výchovy majú predstavu toho, čo je správne a čo je nesprávne. Pocitovo majú predstavu toho, čo je príjemné a nepríjemné.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (7 min):

Ak ti niečo vadí, je to tvoj problém

Všetko čo ti vadí, je len a len tvoj problém a len ty ho môžeš vyriešiť. Nemôžeš chcieť zmeniť ostatných. Môžeš zmeniť len svoj postoj voči nim. Môžeš ich prijať takých, akí sú. Viem, jednoducho sa to hovorí a už horšie sa to zavedie do praxe, ale ide to. Dá sa to naučiť, len treba chcieť.

Naučil som sa, že všetko čo mi vadí, je výmysel mojej mysle. Mne môžu vadiť veci, ktoré iným ľuďom nevadia. A iným ľuďom môžu vadiť veci, ktoré nevadia mne. Ak mi vadí, že spolubývajúci chrápe, je to môj problém a len ja ho môžem vyriešiť v sebe. Keď spolubývajúci chrápal, nevadilo mi to. Namiesto toho, aby mi to vadilo, som si s láskou pomyslel: “Ďakujem, že nechrápeš” a do desiatich sekúnd prestal chrápať. Ak si vyriešiš veci v sebe, akoby zázrakom sa vyriešia aj mimo teba. Vyskúšaj to.

Ak sa naučíš prijímať ľudí takých, akí sú, bez toho, aby si ich chcel meniť, získaš neuveriteľný vnútorný pokoj a oslobodenie. Treba pochopiť, že ľudia sa správajú a konajú podľa toho, čo v živote prežili. Nie každý mal tú možnosť vyrastať v láskyplnej rodine. Ľudia majú rôzne problémy a často si ich kompenzujú svojim správaním. Konajú tak preto, lebo inak konať nevedia.

Zákon rezonancie

V Božom Zákone Rezonancie je každá vlastnosť frekvencia a platí, že keď sa dve rovnaké stretnú, nastane rezonancia. U každého človeka bez výnimky. To znamená, že ak máme rovnakú vlastnosť ako človek, ktorého sme práve stretli – tieto začnú rezonovať – čo zvýši intenzitu nášho emočného prežívania. Ak je vlastnosť pekná, začneme ju na tom druhom chváliť, ak škaredá, bude nás na tom druhom rozčuľovať. Ak nemáme takú vlastnosť ako má človek, ktorého sme práve stretli – rezonancia nenastáva – intenzita nášho emočného prežívania sa nezvýši a vlastnosti tohto človeka vieme v kľude pozorovať.

Neuvedomujeme si, že ten druhý človek je naším zrkadlom, že pred ním stojíme, ako pred zrkadlom a snažíme sa špinu, ktorú máme na svojom čele, utierať bezvýsledne na čele toho, kto je v zrkadle a nie na svojom.

Posudzovanie situácií

Posúdiť situáciu či je životu nebezpečná, nám môže pomôcť zachrániť život. V tomto prípade je posudzovanie situácie celkom na mieste.

Posudzovať situáciu či je dobrá, alebo zlá, je už iná vec. To, čo je dobré a čo je zlé, vychádza z našej výchovy. To, čo je na západe dobré, môže byť na východe zlé a naopak.

Každá situácia nás má niečo naučiť. Každú situáciu treba brať ako učiteľa. Môžeme posudzovať učiteľa či je dobrý, alebo zlý. Môžeme sa vyhovárať na učiteľa, že je zlý a nenaučiť sa nič, alebo sa môžeme venovať samoštúdiu ak sa chceme naozaj niečo naučiť. A ak máme toho najlepšieho učiteľa na svete, ale nemáme záujem sa niečo naučiť, tak sa naozaj nič nenaučíme.

Posudzovanie ľudí

Posudzovanie ľudí je veľmi podobné ako posudzovanie situácií. No je tu jeden rozdiel. Ak posudzujeme človeka, posudzujeme živú bytosť. Rovnakú bytosť ako sme my sami. Tá bytosť môže mať rôzne problémy a kvoli nim môže mať určité výstrelky v správaní. Ľudia majú opäť tendenciu hodnotiť a posudzovať tieto výstrelky ako dobré, či zlé, vhodné, alebo nevhodné. Posudzujú ich na základe výchovy a svojich doterajších znalostí.

Neposudzovanie

Naučiť sa neposudzovať ľudí a situácie chce čas a snahu naučiť sa o sebe viac. Ako som sa venoval osobnému rozvoju, pochopil som, že veci nie sú ani dobré ani zlé. Správne, či nesprávne. Ľudia nie sú dobrí ani zlí. Veci jednoducho sú. Sú neutrálne. Dobré a zlé, alebo správne a nesprávne ich robí ľudské vnímanie. Ľudská myseľ je nedokonalá. Ľudia vnímajú svet svojou mysľou a preto ho nedokážu vidieť taký, aký v skutočnosti je. Ľudia žijú v ilúzii, ktorú vytvára ich myseľ.

Vnímanie srdcom

Prekuknúť túto ilúziu nám môže pomôcť naše srdce. Srdce vidí veci neutrálne. Srdce vidí všetko tak, aké to je v skutočnosti. Srdce neuspokojuje naučené vnímanie sveta, že toto je správne a toto je nesprávne. Srdce jednoducho vie, že všetko je tak ako má byť. Srdce si nič nemyslí a ani neverí. Jednoducho vie.

Naučiť sa vnímať svet srdcom sa dá, len treba na sebe zamakať. Môže pomôcť meditácia. Píšem o nej v článku “Čo mi dala meditácia“. Vidieť veci také, aké v skutočnosti sú, znamená bezpodmienečne milovať. Matka miluje svoje dieťa bez ohľadu na to, či je pekné, alebo škaredé. Či má fyzickú, alebo psychickú vadu. Či je poslušné, alebo neposlušné. Začať vnímať svet srdcom znamená stať sa matkou všetkých a milovať všetkých bez ohľadu na to, akí sú. Začať vnímať svet srdcom znamená stať sa človekom.

Keď niekto posudzuje iných ľudí, je mi z toho smutno. Je mi smutno keď niekto povie o inom človeku, že je zlý, bez toho aby vedel čo si ten človek zažil a prečo je vlastne taký. Ľudia majú tendenciu vymýšľať si vlastné verzie reality a vidieť veci len na povrchu. Nevidia celok a preto majú neúplné a skreslené predstavy.

glacier_iceberg_under_water

Hrozne moc si želám, aby viac ľudí dokázalo vnímať svet srdcom. Aby viac ľudí dokázalo pocítiť bezpodmienečnú lásku. Aby viac ľudí uvidelo svet taký, aký naozaj je.

Základné pravidlá ľudskosti

Veľa ľuďom chýba ľudskosť. Môžeme to sledovať v dnešnej spoločnosti. Ľudia sa dopúšťajú otrasných zločinov voči ľudskosti, porušujú základné pravidlá ľudskosti. Ľudia nie sú ľudia, ľudia sú monštrá. Stačí sa len pozrieť okolo seba, čo ľudia spôsobujú. Ale je tu nádej, že sa ľudia opäť stanú ľuďmi. Stačí ak budú dodržiavať základné pravidlá ľudskosti.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (8.5 min):

Čo sú základné pravidlá ľudskosti?

Ľudia vymýšľajú rôzne nové filozofie, zákony a pravidlá, existujú rôzne náboženstvá aby udržali ako takú morálku ľudí. Aby sa medzi sebou všetci nepovraždili. Všetky tieto filozofie, zákony, pravidlá a náboženstvá by sa dali zhrnúť do základných pravidiel ľudskosti. Nemusia existovať stovky rôznych izmov, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké. A o to práve ide, hľadať podstatu vecí. Čo je naozaj podstatné a čo nie. V týchto filozofiách a náboženstvách môžeme nájsť veľa čudných vecí, s ktorými nemusíme súhlasiť. Ale ak si z nich vyberieme len tú podstatnú časť, zistíme, že sa zhodujú. A to sú práve základné pravidlá ľudskosti.

Sloboda

Základné pravidlo ľudskosti je Sloboda. Sloboda a slobodná vôľa sú základné neporušiteľné pravidlá ľudskosti. Ak je narušená sloboda jednotlivca, ak je nútený do niečoho proti jeho vôli, je to hrubé porušenie pravidel a vzniká neprávosť, konflikt a napätie.

Rob iným to, čo chceš aby oni robili tebe

Ďalšie základné pravidlo ľudskosti znie: “Rob iným to, čo chceš aby oni robili tebe“, alebo tiež “Nerob iným to, čo nechceš aby oni robili tebe“. Môžeme ho nájsť aj v kresťanstve. Určite nechceš, aby bola obmedzovaná tvoja sloboda, tak prečo by si mal obmedzovať slobodu iných? Nechceš aby si bol zabitý, tak prečo by si zabíjal iných?

Nezabiješ

Príkázanie “Nezabiješ” môžeme tiež nájsť v Biblii ako jedno z božích prikázaní. Nezabiješ človeka, mačku, psa, prasa, kravu, komára, mravca, muchu,… jednoducho nezabiješ. Ak porušíš toto pravidlo, porušuješ tým zároveň všetky ostatné pravidlá a tým pádom strácaš ľudskosť. Človek je obdarovaný inteligenciou, aby sa neriadil len pudmi, ale mohol sa riadiť aj rozumom. Žiaľ ľudia túto inteligenciu zneužívajú a vymýšľajú si nezmysly. Takmer všetci sa zhodnú na tom, že ľudia by sa medzi sebou nemali zabíjať. No už sa rozchádzajú v názoroch či je morálne zabíjať mačky, psy, kravy, hmyz a iné živé tvory. Pre niekoho môže byť bežné, že zabije mačku, alebo mačiatka, alebo psa a šteniatka. Pre iného to môže byť neprípustné, ba priam nehumánne. Na jednom sa ale všetci zhodnú. Nikto nechce byť zabitý. Určite by ti nebolo príjemné, keby ťa chcel niekto zabiť. Je už jedno aký ma motív, či ťa chce zjesť, alebo sa v zabíjaní vyžíva, alebo ťa chce jednoducho zabiť len tak z rozmaru, pretože môže. Jednoducho ak ťa zabije, budeš mŕtvy a hotovo.

Predtým, než zabiješ nejaký hmyz, sa zastav a spýtaj sa samého seba: “Naozaj ho musím zabiť? Prečo to robím?”. A možno zistíš, že zabíjaš len z rozmaru alebo zo zvyku. Zistíš, že vôbec nemusíš zabíjať.

Stačí tak málo, stačí sa vedieť vcítiť do inej bytosti.

Empatia

Empatia nie je ani tak pravidlo ako schopnosť, ktorá nám pomáha dodržovať pravidlá. Empatia znamená dokázať sa vcítiť do pocitov iných. Túto schopnosť má každý, no nie každý ju využíva. A to je problém dnešnej spoločnosti. Väčšina ľudí vidí len seba a svoje potreby a na potreby iných kašle. Veľa ľudí nemá potrebu vciťovať sa do iných. Nemajú potrebu predstavovať si aké by to bolo byť bezdomovcom, utečencom, zvieraťom vo veľkochovnej stanici, týraným človekom alebo zvieraťom. Kvoli tomuto nevyužívaniu schopnosti empatie, svet vyzerá tak ako vyzerá. Ľudia nedodržujú základné pravidlá ľudskosti, pretože nevidia iný pohľad na svet ako ten svoj. Ľudia nebudú ľuďmi kým nezačnú využívať túto základnú ľudskú schopnosť empatie.

Stačí tak málo. Stačí chcieť. Predtým než niekomu vynadáš, alebo ho oklameš, alebo mu ublížiš iným spôsobom, predtým, než vykonáš akúkoľvek interakciu s iným človekom, predstav si aké by to bolo byť v koži daného človeka. Aké by ti bolo keby teba klamal niekto iný, keby ti nadával, keby ťa ohováral, keby ti akýmkoľvek spôsobom ubližoval. Nebolo by to príjemné však? Tak prečo sa sakra tak chováš k iným? Empatiu môžeš aplikovať aj na zvieratá, rastliny a na celú prírodu. Predstav si prírodu ako živú bytosť. A pozri sa ako jej ľudia ubližujú. Nie je to pekné, však? Keby si bol príroda, určite by sa ti nepáčilo ako s tebou ľudia zaobchádzajú. Keby si bol zviera vo veľkochove, tiež by sa ti nepáčilo žiť celý život na maličkom priestore vo vlastných výkaloch. A už vôbec by sa ti nepáčilo v bitúnku, kde ťa čaká istá smrť.

Žijeme na tejto planéte a interagujeme s inými, vzájomne na seba pôsobíme. Naše činy majú často dopady na iných. Mali by sme sa naučiť žiť v harmónií a to dokážeme len vďaka empatii.

Svet bez empatie

Svet bez empatie vyzerá tak, ako ho môžeme vidieť dnes. Každý sa hrá len na svojom piesočku, robí všetko len pre svoje blaho a nerozmýšľa nad následkami svojich činov. Je mu úplne jedno, či kvoli jeho činom musel niekto trpieť, či dokonca zomrieť. Ak toto bude pokračovať, ľudstvo sa ocitne v nepeknej situácií. Už dnes je vo veľmi zlej situácii a ak ľudia nezmenia svoje zmýšľanie, bude ešte horšie. Každý to môže vidieť a každý môže prispieť svojim dielom k zlepšeniu, ale aj k zhoršeniu situácie.

Ak chceš prispieť k zhoršeniu situácie, môžeš robiť to, čo robí väčšina ľudí doteraz. Pozeraj správy, ver všetkému čo napíšu a povedia, počúvaj klamstvá politikov, jedz mäso, žeň sa za peniazmi a rob všetko len a len pre seba. Celkom super život, nie?

Ak chceš prispieť k zlepšeniu situácie, stačí len chcieť zamakať na sebe a začať využívať schopnosť empatie, dodržiavať základné pravidlá ľudskosti a svet môže vyzerať inak. Ľudia dokážu žiť v dokonalej harmónii s inými ľuďmi, zvieratami, rastlinami a s celou prírodou. Stačí tak málo. Stačí chcieť.

Chcieť zmenu

Stačí chcieť niečo zmeniť. Stačí chcieť zmeniť seba, svoje zmýšľanie. Kým sa jednotlivci nezmenia, nemôže sa zmeniť ani spoločnosť. Nemôžeš očakávať že nastane zmena, kým sa ty sám nezmeníš. Môžeš si vybrať, či chceš podporovať deštruktivitu, ktorá je spôsobená porušovaním základných pravidiel ľudskosti, alebo začneš podporovať tvorivosť a harmóniu, ktorá vzniká vďaka dodržiavaniu základných pravidiel ľudskosti.

zmena stavu mysli

Je to na tebe. Máš slobodnú voľbu.

Ako sa stať vegánom

Rozmýšľali ste niekedy nadtým, že by ste prestali jesť mäso? Rozmýšľali ste niekedy nad vegetariánstvom, alebo dokonca vegánstvom, či fruitariánstvom? Neviete sa odpútať od mäsa? Dúfam, že vám tento článok pomôže pochopiť prečo sú vegáni vegánmi a možno vás motivuje spraviť rázny krok so skoncovaním jedenia mäsa a aspoň obmedzenia živočíšnych výrobkov.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (16 min):

Vegetariánstvo

Vegetariáni nejedia mäso. Nepodporujú zabíjanie zvierat. To je celá veda vegetariánstva. Z nejakého dôvodu sa považujú za vegetariánov aj tí, ktorí jedia ryby. Som vegetarián ale rybku si dám. To je ako tvrdiť, že som kresťan, ale občas niekoho zabijem. Mimochodom, kresťanské prikázanie “Nezabiješ” platí aj na zvieratá. Jednoducho nezabiješ nič živé. Takže kresťania mäsožravci pôjdu do pekla za porušenie prikázania “Nezabiješ”.

Konzumáciou mäsa síce priamo nezabíjaš, ale priamo podporuješ zabíjanie. Ak by ľudia nejedli mäso, nemuseli by zabíjať zvieratá. To je logické. Ak by ľudia nechceli bojovať vo vojnách, neboli by vojny. Logika nepustí.

Čo je mäso?

Podstatné je pochopiť čo je mäso a odkiaľ pochádza. Že mäso nie je to, čo vidíme v chladiarenskych boxoch v supermarketoch. Mäso pochádza zo živých bytostí ako ja, či ty. Tie živé bytosti sú vo svojej podstate rovnaké ako ja, či ty. Potrebujú piť, jesť, spať, rozmnožovať sa, cítia bolesť a strach. Môžeš si predstaviť, že namiesto kráv a prasiat by sa na bitúnkoch zabíjali ľudia. Bol by v tom nejaký rozdiel?

Sami ľudia si určujú hranice toho, čo je morálne. Napríklad v Číne chovajú na mäso aj psy. Dokonca majú festivaly psieho mäsa.

Jeden kamarát, ktorý miluje psy, mi raz pri diskusii o vegetariánstve povedal: “Radšej by som zjedol človeka ako psa“. Je to o prioritách. Niekto miluje psy natoľko, že by žiadneho nezabil a už vôbec nezjedol. Niekto miluje všetky zvieratá a preto ich neje.

K tomu, aby sa zo mňa stal vegetarián, mi stačilo pochopiť čo je mäso. Sám by som nezabil žiadne zviera a nechcem ani podporovať ich umelé rozmnožovanie, chovanie v hrozných podmienkach a zabíjanie. Každá živá bytosť si zaslúži šancu na obranu. Zvieratá v bitúnkoch túto šancu nemajú.

IMG_20141005_191340

Stačí si predstaviť, že sám si zviera, ktoré sa narodilo vo veľkochovnej stanici. Svoj kratučký život žiješ na veľmi malom priestore, vo svojich výkaloch. Z toho máš rôzne choroby a si dopovaný antibiotikami aby si nezomrel predčasne a steroidmi aby si rástol rýchlejšie. Musíš ešte chvíľu žiť, aby si narástol a mal tak dostatok mäsa. Za celý svoj život nevidíš trávu, ani oblohu. Tvoj celý vesmír je len pár centimetrov štvorcových. Po niekoľkých rokoch ťa z tvojho malého priestoru vypustia. Čuduješ sa kam ťa to vedú. Žeby som už konečne spoznal viac ako len tých pár centimetrov štvorcových? Žeby som sa konečne mohol napásť trávy, pocítiť čerstvý vzduch a hrejivosť slnka? Neskôr ale zistíš krutú realitu – čoskoro zomrieš krutou smrťou. Zavesia ťa za nohy dole hlavou, rozrežú ti krk a ty sa nemôžeš brániť. Nemôžeš sa pokúsiť nikam utiecť a zachrániť si život. Si úplne bezmocný a umieraš v strašných mukách. Dusíš sa vlastnou krvou a zo zúfalstva sa metáš. Čoskoro tvoje utrpenie skončí. Čoskoro sa zadusíš, alebo vykrvácaš. A taký bol tvoj život. Tvoje životné poslanie. Žil si, aby si mohol uspokojiť chúťky mnohých mlsných jazykov. Tieto mlsné jazyky častokrát ani len netušia aký život si žil. Ani len netušia čo majú na tanieri. Niektorí to vedia, ale sú svojimi chúťkami tak zaslepení, že to ignorujú.

Chvíľu predtým, než som prestal jesť mäso, som mal na tanieri kačacie mäso. Už som vedel čo je mäso. Pri jedení som si predstavil utrpenie, ktorým si tá kačica musela prejsť kým sa dostala na môj tanier. Ako som si to tak predstavoval, jej mäso mi už ani nechutilo. Dojedol som ho nasilu. Vtedy som cítil v tom mäse utrpenie. A rozhodol som sa, že už viac nebudem toto utrpenie podporovať. Veď existuje toľko skvelých bezmäsitých jedál. Mäso je len pôžitok, ktorý za to spôsobené utrpenie nestojí.

Ak máš stále chuť na mäso, zaručím ti, že po zhliadnutí tohto videa ťa naň chuť prejde. A ak nie, tak ti prajem dobrú chuť. Podporuj toto zverstvo aj naďalej, je to na tebe.

Čo teda jesť?

Najčastejšia otázka mäsožravcov je “Čo ješ keď neješ mäso?“. Samozrejme, ľudia ktorí si dajú radšej mäsité ako bezmäsité jedlo netušia, že tam to mäso nemusia mať. Že namiesto fašírky z mäsa si môžu spraviť fašírku zo zeleniny. Alebo že do fazuľovej polievky nemusí ísť udené koleno. Je naozaj nespočet výborných bezmäsitých jedál. Len treba vynaložiť trochu úsilia a pohľadať si recepty, alebo zaimprovizovať a vymyslieť si vlastné.

108-preparations

Ľudia sa pýtajú stále tie isté otázky ohľadom vegetariánstva, tak som sa rozhodol spraviť príručku pre začínajúcich vegetariánov. Môžete si ju prečítať v článku: “Príručka pre začínajúceho vegetariána“.

IMG_20150222_124831

Viac vegetariánov

V poslednej dobe spoznávam stále viac a viac vegetariánov. Stále viac a viac ľudí začína chápať čo je mäso a odkiaľ pochádza. Stále viac ľudí začína chápať, že k zdravému a šťastnému životu nepotrebujú mäso. Ľudia, ktorí jedia mäso, nemôžu byť šťastní z jedného dôvodu: Ten, kto seje vraždu a bolesť, nemôže žať radosť a lásku.

Ešte nedávno, pred niekoľkými rokmi bolo vegetariánstvo niečo zvláštne a ľudia, ktorí nejedli mäso boli čudáci. Tým, že vegetariánov pribúda, tým sa stáva vegetariánstvo čoraz viac akceptované. To sa zatiaľ nedá povedať o vegánstve.

Vegánstvo

Vegáni jedia iba rastlinnú stravu. Potraviny, ktoré pochádzajú od živočíchov nejedia. Vo vegánskom jedálničku nenájdete mlieko, syr, smotanu a iné mliečne výrobky a dokonca ani včelí med, či vajcia.

Vegáni chápu živočíšne výrobky ako vykorisťovanie zvierat. A majú na to pádne dôvody. Stačí si naštudovať ako funguje mliekarensky, či vaječný priemysel.

Dôvodov prečo sa stať vegánom je celkom dosť. V článku “Prečo sa stať vegánom” nájdete 26 dôvodov.

Vegánstvo je dnes stále drvivou väčšinou ľudí nepochopené a zavrhované. Ak vegán príde do reštaurácie, moc si toho nevyberie. Ak sa chce vegán najesť v spoločnosti, musí si priniesť vlastné jedlo. Toto ma zatiaľ odrádza od úplného prechodu k vegánstvu. Sympatizujem s ním, no aby sa zo mňa stal stopercentný vegán, musel by som sa začať pohybovať vo vegánskej komunite.

Vegetariánstvo a vegánstvo ako cesta k lepšiemu životu

Vynechanie mäsa a aspoň obmedzenie živočíšnych výrobkov môže mať veľmi pozitívny dopad na tvoj život a na život na Zemi ako taký. Môžeš si o tom prečítať v článku “Prečo sa stať vegánom“.

Ja sám som sa cítil po pol roku nejedenia mäsa oveľa lepšie. Dokázal som pocítiť lásku a šťastie oveľa intenzívnejšie ako keď som jedol mäso. Zažil som lásku, ktorú som nikdy predtým nezažil. Myslím, že keby jem mäso, tak by to nebolo možné. Z môjho posledného mäsitého jedla som cítil strach a utrpenie. Ľudia sa týmto strachom a utrpením kŕmia a preto nedokážu pocítiť pravú lásku a šťastie.

Paul McCartney hovorí: “Keby mali bitúnky sklenené steny, každý by bol vegetarián“.

Debát o jedení a nejedení mäsa a živočíšnych výrobkov už bolo nespočetne veľa. Píšem o tom v článku “Deravé argumenty obhajujúce jedenie mäsa“.

Nevedomosť a osveta

Ľudia jedia mäso a vychutnávajú si ho, pretože ani len netušia čo mäso v skutočnosti je a odkiaľ pochádza. Niektorí to vedia, ale zatvárajú pred tým oči. Jednoducho to kvoli svojim chúťkam ignorujú. Lenže existujú ľudia, ktorí keby vedeli čo je mäso, tak by ho nejedli. Sám som si nebol vedomý čo svojim jedením mäsa spôsobujem. Nezamýšľal som sa nad tým čo je mäso a odkiaľ prišlo na môj tanier. Veľa ľudí sa nad tým nezamýšľa. Ale nevedomosť neospravedlňuje. Ľudia by si mali byť vedomí, čo svojim konaním spôsobujú. Píšem o tom v článku “Vedomé žitie“. Mal by si si byť vedomý, či kozmetika, ktorú používaš je testovaná na zvieratách, čo je jedlo, ktoré ješ, čo svojim konaním spôsobuješ a čo sa deje okolo teba. Na svete a vo vesmíre sa dejú veci, o ktorých nemáš ani poňatia, to je v poriadku. Ale mal by si si byť vedomý toho, čo spôsobuješ sám a či náhodou nevedome nekonáš niečo, čo by si nerobil, keby si o následkoch svojich činov vedel.

Stále existuje veľa ľudí, ktorí ani len netušia čo sa deje v bitúnkoch, vo vaječnom a mliekarenskom priemysle. V nevedomosti si vychutnávajú si mäso, mlieko, vajcia a iné pochutiny. Nevedome podporujú smrť a utrpenie. Keby ľudia vedeli, čo svojimi činmi a rozhodnutiami spôsobujú, veľa z nich by to nerobilo. Minimálne aspoň nie v takom rozsahu ako to robia teraz. Bolo by dobré vysvetliť im, čo vlastne svojou nevedomosťou spôsobujú. Ľudia by to mali vedieť, aby mohli učiniť dôležité rozhodnutie. Či budú, alebo nebudú siať vraždu a utrpenie.

Ak sa o svojej strave dozvedia viac, pre mnohých to bude šok, pretože ani len netušili aké svinstvo je za tým, čo jedia. Porozmýšľaj nad tým.